Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TUO

Konání akce: od 28. 3. 2019 do 28. 3. 2019

Rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava si Vás dovoluje pozvat u příležitosti oslav Dne učitelů na slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TUO, které se uskuteční v aule ve čtvrtek 28. března 2019 od 10 hodin.

Program:

  • zahájení
  • projev rektora
  • zahájení oslav výročí 170 let univerzity
  • představení nových docentů a předání jmenovacích dekretů
  • slavnostní promoce absolventů doktorského studia
  • hudební vystoupení
  • předání ocenění za nejlepší dizertační práci

Autor příspěvku: Charlie Root