Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Kontrola studia FEI

Datum konání akce:

Podle Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB - Technické univerzity Ostrava se po 1. semestru v prezenční formě provádí kontrola studia. Při této kontrole, ke dni 11. 2. 2019, musí student dosáhnout minimálně 16 kreditů, aby mohl dále pokračovat ve studiu v letním semestru.

POZOR! Student v opakovaném 1. ročníku musí mít do kontroly studia po 1. semestru splněny všechny povinnosti zimního semestru 1. ročníku.

Stav kreditního konta lze sledovat v IS EdISoN.

Případné neshody je nutné řešit přímo s garantem předmětu, popř. s vyučujícím.

Další kontroly studia budou následovat vždy po každém akademickém roce.

Studenti, kteří nedosáhnou do 11. 2. 2019 - 16 kreditů (anebo v opakovaném 1. ročníku nesplní všechny povinnosti prvního semestru), se dostaví nejpozději do 15. 2. 2019 se studijním průkazem na studijní oddělení FEI, č. dveří EA151, za účelem vyřízení výstupu ze školy.

doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. proděkan pro studium FEI

V Ostravě 4. 1. 2019

Autor příspěvku: Charlie Root