Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Testovací novinka pouze v češtině

novinka

Zaslal Jaromír Tomek dne

Toto je testovací článek pouze v češtine. V anglické verzi by se neměl zobrazovat v seznamech článků.