Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Nová technologie osvětlení V České televizi

světlo

Konání akce: od 22. 1. 2019 do 22. 1. 2019

Česká televize dnes odvysílala krátký příspěvek ze společné práce kateder FEI VŠB-TU Ostrava s komentáři vedoucího projektu doc. Radka Martinka. V archivu je možné tento pořad shlédnout zde.

Autor příspěvku: Charlie Root