Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE VŠB – TU OSTRAVA S REKTOREM UNIVERZITY

Konání akce: od 12. 12. 2018 do 12. 12. 2018

SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE VŠB – TU OSTRAVA S REKTOREM UNIVERZITY

prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc.

se uskuteční dne 12. prosince 2018 v Nové Aule (NA1) od 10:00 do 11:30 hod.

Na setkání Vás srdečně zve předseda Akademického senátu VŠB – TU Ostrava, doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.

Součástí setkání bude i diskuze. Případné dotazy můžete položit na místě nebo je zaslat e-mailem či osobně předsedovi AS VŠB – TU Ostrava do 11. prosince 2018, 18 hod.

Autor příspěvku: Charlie Root