Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Den otevřených dveří VŠB-TUO 25. ledna 2019

Konání akce: od 25. 1. 2019 do 25. 1. 2019

Přijďte 25. ledna 2019 a ptejte se na vše, co vás zajímá.

Zveme vás v pátek 25. ledna 2019 od 8:30 na Den otevřených dveří VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Hornicko-geologickou fakultu, Fakultu materiálově-technologickou (do října 2018 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství), Fakultu strojní najdete v aule VŠB-TUO. Dále můžete navštívit Fakultu elektrotechniky a informatiky ve své budově v kampusu VŠB-TUO, Fakultu stavební na ul. L. Podéště v Ostravě-Porubě, Ekonomickou fakultu na ulici Sokolská v centru Ostravy a Fakultu bezpečnostního inženýrství v Ostravě-Výškovicích.

Mezi fakultami budou jezdit školní minibusy.

Autor příspěvku: Charlie Root