Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

IQRF IoT seminář, Ostrava

IQRF / IoT / seminář

Konání akce: od 2. 11. 2018 do 2. 11. 2018

V pátek 2.11.2018 pořádala Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství seminář pro studenty středních škol. V první části se studenti teoreticky seznámili s technologií IQRF, která zprostředkovává bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními. Na semináři byly ukázány příklady užití z komerční sféry. Druhá část se zaměřila na praktické dovednosti, které si studenti vyzkoušeli na vývojovém kitu. Věříme, že tyto aktivity ukážou studentům nové technické možnosti a přesvědčí je o důležitosti technických oborů.

IQRF IoT seminář, Ostrava

Autor příspěvku: Jiří Škovránek