Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Přednáška Prof. Johna Scharffenberga, MD, MPH

Konání akce: od 24. 10. 2018 do 24. 10. 2018

Tým BME katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství srdečně zve na přednášku profesora Johna Scharffenberga - NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY O PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ - v jazyce anglickém.

Datum: Středa 24. října 2018 v 9,00h.

Místo: VŠB-TUO, FEI, učebna EC3

Autor příspěvku: Charlie Root