Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Jak postavit kompletní řešení IoT

iot / iqrf

Konání akce: od 2. 11. 2018 do 2. 11. 2018

Seminář: Jak postavit kompletní řešení IoT na VŠB-TU v Ostravě

IQRF seminář
IQRF seminář
IQRF seminář

přihlásit se zdarma můžete v tomto odkazu.

Autor příspěvku: Charlie Root