Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Technika a medicína pro praxi

Konání akce: od 17. 9. 2018 do 20. 9. 2018

aneb "věda na kolejích"

Workshop v rámci mezinárodní konference IEEE Healthcom 2018 zaměřený na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu mezi VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Fakultní nemocnicí Ostrava a Ostravskou univerzitou. Moderují doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. a doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

Datum a čas konání: 17. 9. 2018, 8:30

Místo konání: Tramvaj

Kapacita akce: 32

Konference: http://healthcom2018.ieee-healthcom.org/

Autor příspěvku: Charlie Root