Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Technical Computing Camp 2018

Konání akce: od 6. 9. 2018 do 7. 9. 2018

  1. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace? • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL? • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi? • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty? • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?

V neformálním prostředí se seznámíte s možnostmi využití inženýrských nástrojů MATLAB, COMSOL a dSPACE. Zveme všechny technické pracovníky z komerčního sektoru i zájemce z řad akademické obce.

Autor příspěvku: Charlie Root