Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Cena Siemens 2018

Konání akce: od 20. 6. 2018 do 25. 11. 2018

Společnost Siemens, s.r.o. vyhlásila již 21. ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense.

Záštitu opětovně poskytly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nově soutěž svým jménem zaštítil také předseda vlády Andrej Babiš.

V letošním ročníku je možné uspět v těchto kategoriích: Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým) - 300 000 Kč Nejlepší pedagogický pracovník - 100 000 Kč

Nejlepší diplomová práce 1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce 2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce 1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce 2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 20 000 Kč studentka

Ocenění za překonání překážek při studiu 20 000 Kč student

Diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0 20 000 Kč student

Pokud zrovna nepíšete nebo nevedete práci, nevadí – můžete doporučit kandidáta na vítězství a získat tak odměnu 10 000 Kč. Počet přihlášených studentů od vedoucího práce ani počet nominací za univerzitu nejsou omezeny.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 25. listopadu 2018 na www.cenasiemens.cz.

V případě zájmu o účast v soutěži můžete kontaktovat administrátora soutěže pro VŠB-TUO Ing. Lukáše Kubáče na emailu lukas.kubac@vsb.cz nebo telefonicky na tel. 597 323 025.

Autor příspěvku: Charlie Root