Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Promoce absolventů bakalářského a navazujícího studia FEI

Datum konání akce:

Všeobecné informace a časový harmonogram promocí naleznete zde - bakalářské studium - navazující studium.

Autor příspěvku: Charlie Root