Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Rektor Univerzity Karlovy na VŠB-TUO

Publikováno dne

Ve čtvrtek 24. května navštívil VŠB - Technickou univerzitu Ostrava prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Rektor VŠB-TUO, profesor Václav Snášel, pozval na čtvrtek 24. května na půdu technické univerzity profesora Tomáše Zimu, rektora Univerzity Karlovy. V rámci jednání navštívili také Katedru kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Autor příspěvku: Charlie Root