Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Výhra našich studentů v IQRF Wireless Challenge IV 2018

iqrf

Konání akce: od 26. 4. 2018 do 26. 4. 2018

Na právě proběhlé konferenci o Internetu věcí – IQRF Summit 2018 – měli návštěvníci možnost vidět, které firmy a jakým způsobem realizují své projekty z oblasti Chytrých měst, Chytrých budov a Průmyslu 4.0. V rámci soutěže IQRF Wireless Challenge byl za nejúspěšnější projekt porotou vybrán příspěvek Bc. Jana Veličky, který detailně zpracoval prototyp dvou měřicích modulů environmentálních hodnot, včetně funkčního prototypu. Na druhém místě se pak umístil opět náš student Marián Antoszyk s prací Regulace soustavy založená na technologii IQRF. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Autor příspěvku: Charlie Root