Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Základní kurz KNX partner na VŠB – Technické univerzitě Ostrava

Konání akce: od 30. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX partner v certifikovaném školicím středisku KNX.

Nejbližší termín Základního kurzu pro získání certifikátu KNX partner:

30.5.-31.5.2018.

Místo konání: EB 312, nová budova FEI, VŠB – TU Ostrava.

Kontaktní adresa Ing. Jan Vaňuš Ph.D. VŠB – TU Ostrava, FEI, kat 450 17. listopadu 15 Ostrava Poruba 708 33

Tel.: +420 59 732 5856 Email: jan.vanus@vsb.cz

www: http://knx-training.vsb.cz

Certifikované školicí centrum KNX je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center (http://www.knx.org/knx-en/community/training-centres/list/index.php). Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX.

Školicí centrum organizuje týdenní základní kurzy KNX podle pravidel asociace KNX. Programování systémové elektroinstalace KNX je realizováno pomocí sw nástroje ETS5. Kurzy jsou ukončeny teoretickou a praktickou zkouškou s následným vydáním certifikátu Partner KNX (za podmínky složení obou částí zkoušky). Certifikát je platný v celé Evropě. Školicí centrum bylo vybudováno jako služba a podpora pro všechny projektanty, elektromontéry, učitele, studenty a další zájemce, kteří by rádi navrhovali, projektovali, programovali, montovali a oživovali inteligentní elektroinstalaci KNX.

Na kurz pro certifikaci KNX partner se lze předběžně přihlásit e-mailem: knx-training@vsb.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:

  • formulář závazné přihlášky na kurz,
  • údaje pro zaplacení registračního poplatku a
  • formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování).

Autor příspěvku: Charlie Root