16
BřE
2015

Celý svět, a nejen ten technický, funguje na principech, které lze souhrně nazvat KYBERNETIKA

Spolupráce mezi VŠB – TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů v oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky probíhá již delší dobu v rámci programů přeshraniční spolupráce již od roku 2000. Hlavním koordinátorem je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství ve spolupráci s Katedrou energetiky, FEI, VŠB-TUO.