Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Přijímací řízení - 1.kolo

strong textCome to study, you still have time to apply for the right field of study.

Vážená studentko, vážený studente, od 1.11.2020 je spuštěno 1. kolo přijímacího řízení. Naše katedra nabízí velmi zajímavé programy orientované na Řídicí a informační systémy, Počítačové systémy pro průmysl 21. století a Biomedicínské inženýrství. Jsme rádi za Váš zájem a abychom jej podpořili, shrnujeme informace z různých informačních zdrojů na jedno místo a připomínáme kroky, které je potřeba provést k Vaší zásadní volbě:

  1. Vybrat si správný studijní program pro bakalářské studium.

    Naše katedra se podílí na bakalářských studijních programech - Počítačové systémy pro průmysl 21. století, Řídicí a informační systémy, Biomedicínská technika a Biomedicínské asistivní technologie

biot
Biomedicínská technika
prezentace - studijní plán
biot
Biomedicínské asistivní technologie
prezentace - studijní plán
bc21st
Počítačové systémy pro průmysl 21. století
prezentace - studijní plán
bris
Řídicí a informační systémy
prezentace - studijní plán
  1. Případně možná hledáte správný obor v navazujícím magisterském studiu. Zde katedra nabízí dva programy, a to Řídicí a informační systémy a Biomedicínské inženýrství.

  2. Samotné přihlášení je elektronicky a vhodný startovací bod je právě zde

  3. Dokončit přihlášku 31.3.2021 !!!

  4. V odkaze najdete informace k přijímacímu řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO pro rok 2021.