Absolventi

2016

  Doktorský obor Technická kybernetika

 • |Ph.D.| Roman Slabý

  Práce: Analýza a klasifikace vícerozměrných shlukových struktur
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ph.D.| Michal Vožda

  Práce: Časoprostorová analýza vektorkardiografických záznamů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.

  Bakalářský obor Řídicí a informační systémy

 • |Bc.| Vojtěch Baránek

  Práce: Implementace RFID technologie v nízkoodběrových vestavěných zařízeních
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Baroš

  Práce: Autonomní tonální analýza zvukového signálu a hudebního nástroje
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Byrtus

  Práce: Výukové moduly prezentující fyzikální principy a základy elektrotechniky
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Dohnal

  Práce: Programování základních periférií mikropočítače AT MEGA – demonstrační úlohy pro praktická cvičení
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Václav Hanke

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Libor Chrástecký

  Práce: Uživatelské rozhraní zabezpečovacího terminálu
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jasmin Jatić

  Práce: Sada virtuálních přístrojů pro multifunkční měřicí kartu
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Matěj Kaloč

  Práce: Testovací systém pro před-servisní detekci poruchy v mobilním telefonu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Kodytek

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – ATEsystem s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Filip Krupa

  Práce: Analýza a vyhodnocení jízdy motorkáře pomocí akcelerometrických dat
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Kubala

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Elektroservis Paskov s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Kulštejn

  Práce: Záznamník provozních veličin výrobní linky
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| František Luzar

  Práce: Implementace miniserveru Loxone pro řízení provozně technických funkcí v Smart Home
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Marčan

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Miroslav Mikuš

  Práce: Detekční systém pro rozpoznání chyb v obrazu z videosekvence
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Mikuška

  Práce: Bezpečnostní funkce u regulovaných pohonů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Němčík

  Práce: Zařízení pro vytváření malých magnetických polí a jeho řízení
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Stanislav Novák

  Práce: Tvorba elektronického protokolu z měření s aplikací pro kontrolu výsledků
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Novický

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Michal Ressler

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Hadyna – International, spol. s r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Ručka

  Práce: Automatizace měření laboratorní úlohy předání tepla
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jonáš Stýskala

  Práce: Aplikace pro měření na platformě BeagleBoard
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Sypěnová

  Práce: Vliv měřicí cívky proudu při měření výkonů
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Špila

  Práce: Modernizace řídicího systému vytápění žíhací vozové pece
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Valášek

  Práce: Sada laboratorních úloh pro kamerové testy rozměrů, tvarů a přítomnosti
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Velička

  Práce: Konfigurovatelný vypínač pro domovní elektroinstalaci
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Vitásek

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Lightdrop, s.r.o.
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.

  Bakalářský obor Biomedicínský technik

 • |Bc.| Tereza Bardaševská

  Práce: Analýza závislosti rychlosti pulsní vlny na neinvazivním měření krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Karel Fojtík

  Práce: Software pro feedback při cvičení s rehabilitační pomůckou
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Franec

  Práce: Laboratorní úloha měření vHIT
  Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Haluska

  Práce: Ovládání světelného terče očními pohyby
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Adam Holub

  Práce: Rozpoznání a klasifikace otisků prstů
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Janečková

  Práce: Softwarová implementace zrakových stimulátorů
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Ing. arch. Sandra Jüttnerová

  Práce: Interaktivní učebnice pro výuku a studium ultrasonografie se zaměřením na obsluhu ultrasonografu Mindray M7
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Dan Kamenský

  Práce: Design a realizace prototypu kožního kolorimetru
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Veronika Kovářová

  Práce: Algoritmus pro automatickou obrazovou detekci sítnicových lézí
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Miroslava Kropová

  Práce: Porovnání názvosloví a nastavení v kardiostimulační technice
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Alice Křesťanová

  Práce: Algoritmus pro automatizovanou obrazovou detekci a hodnocení tortuozity sítnicového cévního řečiště
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Alice Křesťanová

  Práce: Algoritmus pro automatizovanou obrazovou detekci a hodnocení tortuozity sítnicového cévního řečiště
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček

2015

  Doktorský obor Technická kybernetika

 • |Ph.D.| Petr Vojčinák

  Práce: Metodika automatického měření a vyhodnocování teplot v hlubinných vrtech
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

  Bakalářský obor Řídicí a informační systémy

 • |Bc.| Tomáš Čaňo

  Práce: Simulace a měření na obvodu pro sběr a uchování energie
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Čerbák

  Práce: Demonstrační soustava technologie elektronického řízení vozidla (drive by wire)
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Drábek

  Práce: Lokalizace pomocí WiFi přístupových bodů založená na metodě fingerprinting
  Vedoucí: Ing. Aleš Kurečka
 • |Bc.| Vojtěch Flagar

  Práce: Analýza a zpracování dat z ultrasonického senzoru měření hladiny kapalin
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Antonín Gavlas

  Práce: Návrh a realizace regulace hladiny a teploty vody pro soustavu vodní nádrže s volným odtokem
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Heczko

  Práce: Bezdrátové technologie s možností rychlého přenosu dat
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Josef Jarolím

  Práce: Jednotka pro detekci bouřek a blesků
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Juzik

  Práce: Řízení úpravny pitné vody
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Kolek

  Práce: Návrh inovace a řízení laboratorního modelu se servopohonem
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Vilém Kozel

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Radomír Lasota

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Maček

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Martínek

  Práce: Řízení  vytápění v inteligentních budovách
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Měkyna

  Práce: Řízení procesních laboratorních modelů pomocí programovatelných automatů Simatic
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Patrik Mik

  Práce: Identifikační systém detekce osob analýzou obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Pluške

  Práce: Vytvoření řídicí aplikace pro demonstrační instalaci systému se servopohonem
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Pokorný

  Práce: Návrh třífázové zátěže pro laboratorní úlohu na měření výkonů
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Richtár

  Práce: Analýza použití netradičních zdrojů energií pro napájení měřicích jednotek
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Miroslav Schneider

  Práce: Systém pro verifikaci metod binarizace obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Szöcs

  Práce: Simulace termoelektrické článku řízeného prostředím LabVIEW
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Jan Šíma

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| David Šimoník

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Jiří Škovránek

  Práce: Laboratorní úloha regulace teploty
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Dárius Toman

  Práce: Generace výkonového měřicího signálu
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Marian Tóth

  Práce: Čtení a vizualizace dat z ultrazvukového senzoru pro měření hladiny a koncentrace kapalin v prostředí LabVIEW
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Jiří Vičík

  Práce: Měření zapínacího proudu halogenové žárovky a návrh jeho omezení
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Zbončák

  Práce: Optimalizace řízení provozně technických funkcí v inteligentních budovách
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.

  Bakalářský obor Biomedicínský technik

 • |Bc.| Václav Bajgar

  Práce: Realizace biopotenciálových elektrod pro měření elektrofyziologických signálů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Veronika Balaďová

  Práce: Bodové měření EKG za použití Bluetooth 4.0
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Michal Berek

  Práce: Modul tlakoměru pro výukovou sadu BMI
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Monika Borová

  Práce: Aplikace pro diagnostiku poruch barevného vidění
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Jindřich Brablík

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Veronika Cedivodová

  Práce: Rekonstrukce obrazu z naměřených dat v elektrické impedanční tomografii
  Vedoucí: Ing. Markéta Venclíková
 • |Bc.| Veronika Činčalová

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Daniel Dedek

  Práce: Telemetrie biologických veličin
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Drahorádová

  Práce: Simulování srdeční činnosti v LabView
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Klára Fiedorová

  Práce: Měření mechanických vlastností dialyzačních setů v závislosti na vybraných fyzikálních parametrech
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Gecová

  Práce: Komunikační rozhraní v softwaru MATLAB pro sběr dat ze systému ELVIS
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Hečko

  Práce: Generace a měření základních parametru EKG signálu
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Karolína Janošová

  Práce: Využití biometrických prvků pro identifikaci osob v oblasti elektromobility
  Vedoucí: Ing. Pavlína Vojtasová
 • |Bc.| René Jaroš

  Práce: Transformace 12 svodového EKG do VKG
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Lucie Korpasová

  Práce: Vypínatelný filtr v elektrokardiografii
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Koudelka

  Práce: Vliv teploty na laserové dopplerovské zobrazování
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Daniel Krahulec

  Práce: Katalog artefaktů při zobrazování magnetickou rezonancí
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Filip Kremzer

  Práce: Vzdálený monitoring teplot prostřednictvím technologie IQRF
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Martina Lupíková

  Práce: Model regulace glykémie v prostředí Matlab Simulink – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Macíček

  Práce: Měření s tříosým akcelerometrem prostředky programovatelné logiky
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Táňa Marčišovská

  Práce: Aplikace pro automatizovaný výpočet sacharidových výměnných jednotek
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Filip Marynčák

  Práce: Telemetrie biologických veličin s využítím bluetooth low energy
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Matyáš

  Práce: Automatická kontrola integrity obalů transfuzních přípravků
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jakub Matýsek

  Práce: Biometrická identifikace uživatele pro střelné zbraně
  Vedoucí: Ing. Lucie Švecová
 • |Bc.| Lucie Mikolášová

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Markéta Nováková

  Práce: Měření a zpracování dechové křivky v plánování radioterapie
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Nožička

  Práce: Použití časových omezení při návrhu programovatelné logiky – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| David Oczka

  Práce: Návrh a realizace algoritmu pro systém limitního ozařování
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Osmančík

  Práce: Simulování defibrilačních impulsů v LabView
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Radka Pavelková

  Práce: Využití alternativních zdrojů energie pro napájení senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jaromír Petřík

  Práce: Realizace generátoru defibrilačního impulzu s řízenou dodanou energií
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Adriana Pivodová

  Práce: Využití ultrazvukového měření tloušťky kůže při kutometrické diagnostice
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Lenka Plačková

  Práce: Extrakce příznaků z vektorkardiografických záznamů
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Filip Rumel

  Práce: Telemetrie v poláriu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Karolina Ryšánková

  Práce: Mostová měření pasivních elektrických veličin – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Sládek

  Práce: Vliv frekvence světelného zdroje na zdánlivý kontrast
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Staněk

  Práce: Testování a porovnávání inzulínových infuzních systémů a glukometrů
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Ondřej Strakoš

  Práce: Objasnění destrukčního vlivu gravitačního setu v infuzní pumpě
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Alžběta Straškrábová

  Práce: Měření mechanických vlastností infuzních setů (degradace) v závislosti na sterilizaci a počtu jejich použití
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Stružka

  Práce: Monitorování CO2 v systémech vzdálené domácí péče CO2 Monitoring in Home Care Systems
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Nela Štrbíková

  Práce: Laboratorní úloha – Defibrilátor
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Ivana Štursová

  Práce: Výukový model pro měření biologických signálů realizovaný pro PLC zařízení
  Vedoucí: Ing. Ondřej Horáček
 • |Bc.| Jan Valošek

  Práce: Automatizovaný software pro úpravu a analýzu medicínských snímků
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Naďa Valošková

  Práce: Analýza typů částí oděvu osoby z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Vavřinčíková

  Práce: Tester plicních ventilátorů – Laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Weiper

  Práce: Využití KNX/IP v systémech domácí péče
  Vedoucí: Ing. Vít Otevřel

  Navazující studium – Obor Měřicí a řídicí technika

 • |Ing.| Petr Holub

  Práce: Řízení kogenerační jednotky
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Jurenka

  Práce: Měření deformačního, pulsačního a skrytého výkonu
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Ing.| Zdeněk Macháč

  Práce: Použití technologie IQRF pro monitorování fyzikálních veličin
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Merta

  Práce: Řízení vodního omývače regeneračního kotle
  Vedoucí: Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Petřek

  Práce: Vestavěný řídící systém na bázi mikrokontroléru a FPGA pro velkoplošný LED dispej s digitální PWM
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Pospíšil

  Práce: Návrh a realizace přenosného dataloggeru pro měření projevů termické činnosti
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Staník

  Práce: Výukový model statického elektroměru
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Tarábek

  Práce: Návrh souboru automatických testů software pro kapacitní detekci doteku prstu produktu Freescale Touch
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Tobola

  Práce: Řízení manipulátoru pomocí programovatelného systému pro polohovací aplikace
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Biomedicínské inženýrství

 • |Ing.| Marie Bachratá

  Práce: Expertní systém pro vyvození anesteziologického parametru ASA
  Vedoucí: Ing. Jana Nowaková
 • |Ing.| Monika Burdová

  Práce: Predikce léčby poruch koagulace po kardiochirurgických operacích
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Eva Gavronová

  Práce: Analýza vlivu umístění elektrod při měření Frankovými svody
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Radka Geyerová

  Práce: Měření a vizualizace spánkové deprivace
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Hanusek

  Práce: Implementace technologie Freescale Kinetis L v mobilním lékařském zařízení
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Harkut

  Práce: Možnosti využití prostředí COMSOL Multiphysics pro modelování v oblasti biomedicínského inženýrství
  Vedoucí: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Holinka

  Práce: Výukový model malého krevního oběhu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Ludmila Holušová

  Práce: Rozpoznávací systém pro detekci mluveného signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Zuzana Chvostková

  Práce: Analýza polovodičových pamětí pod vlivem ionizujícího záření v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Mariana Kolářová

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro segmentaci a volumometrii tumoru mozku snímků v prostředí FOTOM-NG za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Kateřina Kotajná

  Práce: Analýza problematiky dynamických světelných reklam
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Kročil

  Práce: Interaktivní systém pro detekci řečového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Nikol Malinová

  Práce: Vizualizace provozně technických funkcí v inteligentních budovách s asistivní péčí o seniory
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| Lucie Monsportová, DiS

  Práce: Analýza zvukového signálu pomocí programu Matlab
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Ondraczka

  Práce: Rozpoznávací autonomní systém pro nalezení kožních pigmentů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Paleček

  Práce: Detekce zvuku houkačky sanitního vozu v silničním provozu
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Praženka

  Práce: Detekční systém s identifikací osob z obrazového signálu analýzy prstu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Skypala

  Práce: Generátor plodového elektrokardiogramu v LabVIEW
  Vedoucí: Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Sonnenschein

  Práce: Návrh a realizaci myostimulace pro posílení svalstva a relaxaci
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Lucie Stará

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro segmentace a volumometrie mozku u RS-roztroušené sklerózy v prostředí FOTOM-NG za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Barbora Svobodová

  Práce: Spektrofotometrie v neonatologické fototerapii
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Adam Šincl

  Práce: Simulátor fyziologických a patologických záznamů plodového elektrokardiogramu
  Vedoucí: Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Ing.| Kristýna Šindelková

  Práce: Modelování a simulace činnosti respiračního systému
  Vedoucí: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Šlancar

  Práce: Rozpoznávací systém pro analýzu osob na základě obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Šnorik

  Práce: Hlasové ovládání provozně technických funkcí v inteligentní budově s asistivní péčí o seniory
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Šomek

  Práce: Optimalizace parametrů laserové terapie v závislosti na velikosti použitého spotu
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| David Štěrba

  Práce: Pulsní model krevního řečistě pro měření PTT
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Hana Švidrnochová

  Práce: Znalostní systém pro podporu rozhodování v problematice výběru vhodné terapie
  Vedoucí: Ing. Jana Nowaková
 • |Ing.| Radka Švrčinová

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro zobrazení aktivních a pasivních aktivací mozkového kortexu použitím snímků z funkční magnetické rezonance v prostředí FOTOM-NG
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Jaroslav Thomas

  Práce: Elektrický model srdce
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Edita Troszoková

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro úpravu medicínských snímků v prostředí FOTOM-NG za účelem následného zhodnocení změny vzduchového sloupce u pacientů se spánkovým aparátkem při léčbě obstrukčního spánkového syndromu
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Urbanczyk

  Práce: Návrh a dílčí implementace elektronické verze Záznamu Intenzivní Péče
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Marek Vavrečka

  Práce: Inteligentní monitorovací systém dynamiky změny kožních pigmentů v čase
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Ivo Vorek

  Práce: Závislost parametrů PPG vlny na stavu kardiovaskulárního systému
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Aleš Vybíral

  Práce: Biometrická identifikace pro nabíjecí stojany
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Mária Zahnašová

  Práce: Výukový model vybraných orgánů velkého krevního oběhu lidského těla
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Adéla Zemanová

  Práce: Expertní systém pro řešení problémů laparoskopických a otevřených operací jater
  Vedoucí: Ing. Jana Nowaková

2014

  Doktorský obor Technická kybernetika

 • |Ph.D.| Martin Augustynek

  Práce: Řízení kardiostimulátorů pomocí aktimetrie
  Vedoucí: prof.Dr.Ing.Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Radim Hercík

  Práce: Metody sběru a přenosu dat z řídících systémů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ph.D.| Marek Hořínek

  Práce: Vývoj metod pro analýzu přesnosti jednotek vyhodnocení synchronních fázorů
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ph.D.| Jakub Jirka

  Práce: Analýza a zpracování biometrických dat
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Jaromír Konečný

  Práce: Principy řízení mobilních servisních robotů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ph.D.| Jan Krňávek

  Práce: Digitální zpracování a analýza obrazu teplotního pole s využitím Fourierovy transformace
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Tomáš Peterek

  Práce: Klasifikace aktuálního stavu plodu z kardiotokografických záznamů
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.

  Bakalářský obor Měřicí a řídicí technika

 • |Bc.| Dalibor Brunclík

  Práce: Analyzátor elektrického výkonu pro nesinusové průběhy napětí a proudu
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Dedek

  Práce: Systém elektronického informačního displeje
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Dočekal

  Práce: Autonomní řízení mobilního robotu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Drlík

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Hella Autotechnik, s. r. o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Dvořák

  Práce: Fotografická past pro monitorování šelem v Beskydech – řídicí část
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný
 • |Bc.| Radek Foltyn

  Práce: Ovládání nabíjecího stojanu pomocí mobilních technologií
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Matěj Golembiovský

  Práce: Řízení systému alternativního napájení soustavy mobilního robotu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Kolařík

  Práce: Řízení jednotky CNC stroje
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Koloušek

  Práce: Řízení alternativních pohonů mobilního robotu sledujícího vodicí čáru
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Kotyza

  Práce: Řízení pohybů mobilního robotu Bioloid
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Kryl

  Práce: Fotografická past pro monitorování šelem v Beskydech – detekční část
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný
 • |Bc.| Daniel Lazar

  Práce: Opticky časoměrný systém s bezdrátovým přenosem
  Vedoucí: Ing. Radim Hercík, Ph.D.
 • |Bc.| David Merfort

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Rockwool, a.s.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Josef Navrátil

  Práce: Laboratorní přípravky pro výuku Virtuální instrumentace
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Vít Panáček

  Práce: Synchronizovaná měření pomocí GPS a jejich využití pro praktické účely
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Pelikán

  Práce: Měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového senzoru
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Petřek

  Práce: Mikroprocesorově řízený zabezpečovací senzor pracující na principu vyhodnocování slabých magnetických polí
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Rychtar

  Práce: Online vizualizace provozních údajů a polohy vozidla
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jakub Sikora

  Práce: Softwarové PLC pro operační systém QNX 6 RTOS, komunikace a řízení pomocí průmyslové sítě PROFINET
  Vedoucí: Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Snopek

  Práce: Měření provozních veličin obnovitelných zdrojů s připojením k ethernetu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Šoustek

  Práce: Realizace fázového závěsu pro standardní kartu sběru dat
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Zika

  Práce: Simulátor pro výuku virtuální instrumentace
  Vedoucí: Ing. Martin Stankuš

  Bakalářský obor Biomedicínský technik

 • |Bc.| Lukáš Adamčík

  Práce: Ovládání provozně technických funkcí v inteligentních budovách s asistivní péčí o seniory
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Bc.| Jaroslav Adzima

  Práce: Reflexní optoelektrická závora
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Zuzana Almášyová

  Práce: Využití alternativních zdrojů energie pro napájení mobilních senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Aleš Bečica

  Práce: Systém měření pohybu střelce během míření a zpětného rázu pušky
  Vedoucí: Ing. Lucie Švecová
 • |Bc.| Jaromír Čech

  Práce: Biometrie osádky vozidla s online přenosem a vizualizací
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Tereza Čerbáková

  Práce: Srovnání diagnostických metod pomocí RTG, CT a NMR
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Kristýna Deingruberová

  Práce: Modul spirometrie pro výukovou sadu BMI
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Dembowski, DiS.

  Práce: Princip vyšetření cév metodami CTA a 4D CTA
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Jana Dobešová

  Práce: Simulační úloha plánování radioterapie
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Petr Fajkus

  Práce: Ověření diluční metody s užitím specifického indikátoru
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Foltyn

  Práce: Topografické mapování pulsní vlny
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Radek Halfar

  Práce: Zařízení pro měření EEG
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Kristýna Hančarová

  Práce: Detekce objektů v medicínských snímcích
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Jakub Havránek

  Práce: Diagnostika vaků transfuzních přípravků
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Michal Herout

  Práce: Detekce bublin v infuzní technice
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jana Javůrková

  Práce: Automatizovaná analýza geometrických parametrů makularní léze
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Radana Kahánková

  Práce: Návrh syntetického EKG signálu v prostředí MATLAB
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Zuzana Klučková

  Práce: Problémy CT, MRI a USG vyšetření s kontrastem
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Erika Lamaczová

  Práce: Model regulace žaludeční kyselosti
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Ligocki

  Práce: Zařízení pro měření bioimpedance s využitím obvodu AFE4300
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Radek Lichovník

  Práce: Vliv přetlaku na implantabilní zdravotnické elektrické prostředky
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Iveta Neprašová

  Práce: Detekce pohybu očí
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Karolína Pavelová

  Práce: Vizualizace a měření cévního řečiště z MRI snímků
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Vendula Pavlíková

  Práce: Mapování elektrických potenciálů z povrchu hrudníku
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Taťána Richterová

  Práce: Srovnávací analýza laserů využívaných v oční diagnostice
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Tereza Růžalovská

  Práce: Topografické mapování elektrické aktivity mozku
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Tomáš Řeháček

  Práce: Simulace rekonstrukčních metod obrazu, využívaných u CT přístrojů
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Zdeněk Smelík

  Práce: Procesní a datová analýza procesů „zpracování plné krve a krevních složek, sklad plasmy pro zpracovatele“ krevního centra s využitím RFID technologie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Adriana Szarowská

  Práce: Funkční test bezpečnosti externího kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Hana Škutová

  Práce: Akustický komfort MRI modalit a možnosti jeho zlepšení
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Martina Trojková, DiS.

  Práce: Kontinuální monitoring krevní glykémie se zaměřením na význam HbA1c
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Ivana Večerková

  Práce: Automatizována detekce a třídění typů tablet pomocí obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Andrea Vodáková

  Práce: Výukový atlas diagnostické a terapeutické techniky v neurochirurgii
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Jan Záškodný

  Práce: Detekce objektů v digitálních oftalmologických snímcích
  Vedoucí: Ing. Jana Krohová

  Navazující studium – Obor Měřicí a řídicí technika

 • |Ing.| Martin Čapek

  Práce: Projekt systému dálkového monitoringu energetických zdrojů
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Luděk Dvořáček

  Práce: Návrh a realizace snímače toxických plynů s komunikací prostřednictvím protokolu FINET
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Hlavica

  Práce: Modely stanovení vývoje Parkinsonovy choroby z řečového signálu
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Kaláb

  Práce: Rozhraní strunových čidel pro distribuované měřicí systémy
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Jaroslav Král

  Práce: Řídicí systém vytápění rodinného domu založený na programovatelném automatu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Blažej Kuhajda

  Práce: Strojové vidění pro průmyslové použití
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Antonín Kučera

  Práce: Zpracování a analýza zvukového signálu na robotickém zařízení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Matýsek

  Práce: Návrh a realizace autonomní jednotky pro měření teploty a koncentrace výbušných plynů
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Pátek

  Práce: Bezpečnostní řídicí systém pro realizace v dopravě
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Smolon

  Práce: Hlasové ovládání provozně technických funkcí v inteligentní budově
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| David Svozilek

  Práce: Systém pro automatizované testování elektrických generátorů
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Šamaj

  Práce: Systém pro měření délky sekundárních bram
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Šmíd

  Práce: Vizualizace a řízení kompresorové stanice systémem DCS
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Štěrba

  Práce: Regulace plynové pece
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Veselý

  Práce: Záznamník provozních stavů průmyslových zařízení
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Biomedicínské inženýrství

 • |Ing.| Jiří Antecký

  Práce: Aplikace metody zarovnání snímků lidaru pro lokalizaci autonomního robotu
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Borovička

  Práce: Analýza interindividuality EKG v populaci
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Bos

  Práce: Analýza EEG metodou ICA
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Čvančara

  Práce: Algoritmus pro hodnocení sítnicových obrazů
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Dedek

  Práce: Vizualizace provozně technických funkcí v inteligentních budovách s asistivní péčí
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| Dagmar Dospivová

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro úpravu medicínských snímků v prostředí MATLAB za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Karolína Feberová

  Práce: Problematika monitorování vitálních funkcí u MR vyšetření
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Heczko

  Práce: Realizace řízeného kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Vojtěch Hochman

  Práce: Interakce infuzního setu a volumetrické infuzní pumpy a jejich vliv na kvalitu léčby
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Radek Hrabuška

  Práce: Realizace řízeného radiofrekvenčního generátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Anna Jureková

  Práce: Detekční kamerový systém automatického tísňového volání při havárii automobilu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Aleš Liberda

  Práce: Zvýšení bezpečnosti jízdy automobilu pomocí automatického sledování řidiče
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Agáta Mročková (Vaverková)

  Práce: Aplikace pro vyhodnocení biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Martina Pleskotová

  Práce: Biometrická identifikace uživatele pro střelné zbraně
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Věra Plháková

  Práce: Automatizovaná analýza kutometrických měření
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Andrea Seidlová

  Práce: Automatizovaná analýza kutometrických měření
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Eva Střihavková

  Práce: Nástavba plánovacího systému Precise Plan
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Štigler

  Práce: Biomechanické zdroje energie pro napájení mobilních senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Zdeněk Švůb

  Práce: Využití platformy Kinetis L pro monitoring biosignálů
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.

 

2013

 • |Ph.D.| Petr Czekaj

  Práce: Vestavěné systémy pro řízení v reálném čase
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Jakub Pindor

  Práce: Online mapování šířky QRS komplexu během implantace komorové elektrody
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Jan Pokorný

  Práce: Metody ověřování mechanismu vstupního řízení real-time databázového systému s použitím jeho experimentálního modelu
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Olga Baďurová

  Práce: Srovnání a vyhodnocení měření oxymetrie pro různé typy snímačů a jejich umístění
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Ing.| Robin Bojko

  Práce: Hlasovací zařízení na bázi mikrokontroléru
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Michaela Búšová

  Práce: Charakterizace výstupních parametrů chirurgického laseru
  Vedoucí: Ing. Marek Gajovský
 • |Ing.| Jiří Čajka

  Práce: Modul číslicového osciloskopu s programovatelnou logikou a s vizualizací na PC
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Čapek

  Práce: Monitoring životních funkcí pacienta s přenosem informace na webové stránky prostřednictvím GPRS modemu
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš,Ph.D.
 • |Ing.| Vladimír Dědek

  Práce: Simulátor vstupů a výstupů řídicího systému technikou Hardware in the Loop
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Drábek

  Práce: Softwarová implementace ovladačů pro fotovoltaické měniče
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Ľuboš Ďurčanský

  Práce: Návrh a realizace řídicího systému strojního zařízení pro opracování křemíkových dílů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Engel

  Práce: Dataloger s bezdrátovým přístupem
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Viktor Fiala

  Práce: Návrh řídicího systému pro rotační regulovaný rekuperační převodník
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing. Ing.| Petr Gabriel

  Práce: Měření a analýza vlivu prostedí na šíření ionizujícího záření ve zdravotnických zařízeních
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Hajda

  Práce: Řízení a vizualizace fyzikálního modelu rotačního inverzního kyvadla s pomocí řídicího systému REX a I/O modulů B-R X20
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Miloslav Holba

  Práce: Výukový model řízení rodinného domku pomocí systému INELS
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Horáček

  Práce: Návrh a implementace řídicích algoritmů s PID regulátory na reálném laboratorním modelu s uvažováním nelinearit systému
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Hranický

  Práce: Vzdálené monitorování a řízení technologických procesů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jana Jurasová

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro úpravu medicínských snímků v prostředí MATLAB za účelem následného vyhodnocení
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Jakub Juryšek

  Práce: Modulační přenosové funkce (MTF) scientigrafických zobrazovacích systémů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Kelnar

  Práce: Vizualizační a komunikační systém pro řízení robotického zařízení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Dalibor Klus

  Práce: Analýza a modelování vysokofrekvenčního přenosu EKG signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Aleš Kurečka

  Práce: Lokalizační systém pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Zbyněk Labza

  Práce: Korekce laserodopplerových skenů krevní perfuze na zakřivených plochách
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Martin Latocha

  Práce: Měřicí modul pro měřicí a testovací stanici E-bike
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Lipka

  Práce: Návrh a realizace panelu pro zobrazení světového času
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.|Michael Mamula

  Práce: Návrh a realizace panelu pro zobrazení časového plánu konferenční místnosti
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Maršálek

  Práce: Fototerapie v oblasti infračerveného spektra – technické prostředky
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Ing.| Otmar Masný

  Práce: matematický model vstřiku vody do horkého vzduchu s možností odloučení kondenzátu modelovaný prostřednictvím S-funkcí v Simulinku
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| David Mičaník

  Práce: zařízení pro měření tepové frekvence z volantu automobilu
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Markéta Michalíková

  Práce: Měření bioimpedance v širokém pásmu frekvencí
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Karel Mikeš

  Práce: Návrh a implementace řízení pohonné jednotky skipového vrátku vysoké pece
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Mikolajek

  Práce: Návrh a implementace univerzálního datového rozhraní pro prohlížeč reálných a historických trendů v prostředí .NET
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Moravec

  Práce: Vliv a korekce světelných podmínek na zobrazování krevní perfuze laserovou dopplerometrií
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Marcel Nečesaný

  Práce: Měření v automobilové technice
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Pavlína Núdziková

  Práce: Vizualizace telemetrických dat posadky vozidla v geografickem kontextu
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Petr Pospěch

  Práce: Návrh mikrokontrolérem řízeného spínaného zdroje pro automobilová LED světla
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Pross

  Práce: Vzdálená aktualizace řídicích systémů s mikrokontroléry
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Petra Rajmanová

  Práce: Diagnostika vaků transfúzních přípravků
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Martin Skarka

  Práce: Vozualizace provozu tepelného čerpadla se simulací
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Šramota

  Práce: Automatizovaný detekční systém pro vyhledávání osob v prostoru
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Šteffek

  Práce: Autonomní řízení mechanických elementů na robotickém zařízení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Štěrba

  Práce: Hemodynamická diagnostka shunty pro hemodialýzu
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Ing.| Jan Tomeček

  Práce: Analýza medicínských snímků za účelem rekonstrukce objektu na snímku k následnému zpracování
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Radim Toráč

  Práce: Autonomní diagnostický systém monitorující stav průmyslového zařízení z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Hoang Tranh Minh

  Práce: Měření a zpracování dat v telemetrii
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Peter Vala

  Práce: Měření multifrekvenční elektrické impedanční tomografie
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Rudolf Vojtíšek

  Práce: Realizace vzdáleně řízené úlohy určené pro virtuální laboratoř založené na moderních algoritmech řízení a technologii HTML5
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Bacík

  Práce: Návrh řídicího systému mokrý drátotah
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Lenka Bacíková

  Práce: Procesní a datová analýza výrobní části krevního centra s využitím RFID technologie. Část sklad karanténní plazmy v návaznosti na sklad propuštěné karantenní plazmy na sklad expedice
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Marie Bachratá

  Práce: Model funkce ledvin při stabilizaci krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Lukáš Bělíček

  Práce: Řízení bioplynové stanice pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: Ing. Jiří Kocián
 • |Bc.| Tomáš Buroň

  Práce: Logický analyzátor a jeho využití pro praktická měření – realizace laboratorní úlohy
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Darda

  Práce: Centrální vizualizace linky CNG
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Radka Geyerová

  Práce: Systém pro měření a zpracování obrazového signálu v biomedicíně
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Hana Gregorová

  Práce: Mobilní technologie s podporou konceptu internet of things
  Vedoucí: Ing. Jakub Jirka
 • |Bc.| Tomáš Holinka

  Práce: Srovnání optických a ultrazvukových biometrických metod pro účely výběru nitrooční čočky
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Petr Holub

  Práce: Číslicový modul pro čtení rotačního kodéru
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Jurenka

  Práce: Online identifikace parametrů soustavy
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Barbora Kosiecová

  Práce: Model závislosti tepové frekvence na fyzické zátěži
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Zdeněk Macháč

  Práce: Bezdrátové dobíjení akumulátorů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Nikol Malinová

  Práce: Laboratorní úloha pro měření srdečního výdeje
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Veronika Mucinová

  Práce: Modelování a analýza spojitých a diskrétních populačních modelů
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Ožvold

  Práce: Rozhraní analogového vstupu/výstupu pro DSP jednotky – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Pospíšil

  Práce: Expoziční jednotka UV LED pro osvit desek plošných spojů
  Vedoucí: Ing. Jan Kijonka
 • |Bc.| Miroslav Praženka

  Práce: Vytvoření modelu baroreflexu v prostředí Matlab Simulink – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Skypala

  Práce: Model kosterního svalu
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Marek Sonnenschein

  Práce: Měření hysterézní smyčky feromagnetika pomocí osciloskopu – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Stará

  Práce: laboratorní úloha měření funkce rovnovážného aparátu (kalorické vyšetření)
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Barbora Svobodová

  Práce: Návrh experimentálního měřicího pracoviště pro fototerapii
  Vedoucí: Ing. marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Šebestová

  Práce: Návrh a ealizace laboratorní úlohy pro měření bioimpedance
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Lukáš Šilbach

  Práce: Měření teplotního profilu vrtu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Adam Šincl

  Práce: Měření modulovaných signálů osciliskopem a spektrálním analyzátorem – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Šimeček

  Práce: Základní modul měřicí a testovací stanice E-bike
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný
 • |Bc.| Kristýna Šindelková

  Práce: Modelovánía analýza výpočtu srdečního minutového výdeje pomocí diluce glukózy
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| David Škandera

  Práce: Modelování a analýza modelů kardiovaskulárního a respiračního systému
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Šlancar

  Práce: Vytvoření modelu regulace dýchání v prostředí Matlab Simulink – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| David Štěrba

  Práce: Aplikace Wifi v biomedicínském inženýrství
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Hana Švidrnochová

  Práce: Měření spektra vf signálu spektrálním analyzátorem – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Tarábek

  Práce: Konstrukce mikropočítačem řízeného elektronického wattmetru – realizace laboratorní úlohy
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Urbanczyk

  Práce: Databáze pro evidenci označených entit sledujících koncept Internet of Things
  Vedoucí: Ing. Jakub Jirka
 • |Bc.| Marek Vavrečka

  Práce: Laboratorní přípavek k výuce principů výpočetní tomografie
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Vopálková

  Práce: Uživatelská webová rozhraní pomocí technologie triády PHP,Apache,MySQL
  Vedoucí: Ing. Jakub Jirka
 • |Bc.| Ivo Vorek

  Práce: Řízení simulátoru defibrilátoru pomocí mikrokontroléru
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Wertheim

  Práce: Komplexní aplikace pro návrh a analýzu filtrů se spojitým časem
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Mária Zahnašová

  Práce: Analýza moderních metod a senzorů pro neinvazivní měření teploty
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Adéla Zemanová

  Práce: Model průniku léčiv biologickou membránou
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek

 

 

2012

 • |Ph.D.| Martin Černý

  Práce: Analýza cirkadiálních rytmů v aplikacích vzdálené domácí péče
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Michal Belanec

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro úpravu medicínských snímků v prostředí Matlab za účelem následného vyhodnocení
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Alžběta Blažková

  Práce: Počítačové zpracování obrazu mamologického vyšetření
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Iveta Bryjová

  Práce: Využití laserové dopplerometrie v mikrovaskulární diagnostice
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Monika Darebníková

  Práce: Vyhodnocení biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Dojcsán

  Práce: Řízení zpětnovazebního systému založené na NCS
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Dvořák

  Práce: Biometrie posádky vozidla s online přenosem a vizualizací
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Zdeněk Fajkus

  Práce: Prioritní řízení spotřebičů napajených z obnovitelných zdrojů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Veronika Foldýnová

  Práce: Měření stavu baterie kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Barbara Helštýnová

  Práce: Analýza posturometrických dat
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing. Mgr.| Barbora Hrvolová

  Práce: Měření a objektivizace bioelektrických potenciálů rostlin
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Kada

  Práce: Identifikace přenosů řízených soustav z naměřených dat
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Adam Karczmarczyk

  Práce: Návrh a realizace algoritmů pro vyhodnocení změn rozložení vnitřních struktur v záznamu CT
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Knybel

  Práce: Vliv pohybu ložiska na přesnost dodání terapeutické dávky pomocí robotického ozařovače
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Lucie Kohoutková

  Práce: Použití techniky RFID v provozu traumacentra ve FN Ostrava
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Konečný

  Práce: Technická analýza glykemického indexu při kontinuálním snímání
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Bronislav Kožušník

  Práce: Diagnostika nabíjení LiFeYPO baterií na testeru Agilent Venturi
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Petr Král

  Práce: Regulace inverzního kyvadla
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Krawiec

  Práce: Systém pro sdílení a zpracování elektrofyziologických dat
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Kubíček

  Práce: Hodnocení účinnosti radioterapie pomocí kritérií
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Kubíček

  Práce: Měření teplot na vrtech pro tepelná čerpadla
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jana Nowaková

  Práce: Znalostní adaptivní regulátor
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Magdaléna Ondruchová

  Práce: Počítačové zpracování CT snímků nádorů hlavy a krku
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tereza Otáhalová

  Práce: Biotelemetrický systém vestavěný v chrániči páteře
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Vít Otevřel

  Práce: Návrh a implementace prohlížeče reálných historických trendů v prostředí .NET pro účely průmyslové automatizace
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Alena Pavelková

  Práce: Návrh metodiky měření a zpracování rozložení teploty povrchu lidského těla pomocí IR kamery
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Peter

  Práce: Kontinuální neinvazivní měření krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Polák

  Práce: Návrh a implementace vybraného řídicího prvku do systému GDF Control
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Vítězslav Roman

  Práce: Prioritní řízení spotřebičů napajených z obnovitelných zdrojů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Pavel Sázel

  Práce: Rozvrhovací systém pro krevní centrum
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Skalný

  Práce: Digitální zpracování signálu na platformě Infinity Project Technology Kit
  Vedoucí: doc Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Ondřej Štrbík

  Práce: Využití informací o snímačích (TEDS) dle IEEE 1451.4 pro senzory analyzátoru elektrického výkonu
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Vaněk

  Práce: Řízení provozu budovy pomocí systému KNX
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| David Vybíral

  Práce: Mobilní aplikace pro analýzu zvukových vstupů mobilního zařízení za účelem detekce epileptických záchvatů dětí
  Vedoucí: Ing. Jakub Jirka
 • |Ing. Mgr.| Kamila Walková

  Práce: Vyhodnocení transfúzí u ortopedických operací
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Antecký

  Práce: Návrh a realizace laboratorní úlohy měření parametrů tenzometrů
  Vedoucí: Ing. Jiří Kazárik
 • |Bc.| Petr Bos

  Práce: Laboratorní úloha měření VEMP
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Martin Čvančara

  Práce: Laboratorní úloha měření otoakustických emisí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, Ph.D.
 • |Bc.| Václav Dedek

  Práce: Univerzální modul pro měření oxymetrie
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Dagmar Dospivová

  Práce: Laboratorní úloha měření videonystagmografie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Kristýna Dostálová

  Práce: Procesní a datová analýza subsystému odběrů krve a krevních složek dárcovské části krevního centra s využitím RFID technologie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Luděk Dvořáček

  Práce: Inteligentní dobíjecí stojan pro elektromobily a plug-in hybridy
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Karolína Feberová

  Práce: Realizace monitorování teploty a vlhkosti pro testování inkubátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Hanusek

  Práce: Univerzální modul pro měření EMG
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Vojtěch Hochman

  Práce: Laboratorní úloha měření BERA
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Radek Hrabuška

  Práce: Systém vzdáleného přístupu k přístrojům pro generování, měření a analýzu signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Zuzana Chvostková

  Práce: Přehled zobrazovacích metod ve zdravotnictví s podporou FPGA
  Vedoucí: Ing. Vladimír kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Anna Jureková

  Práce: Realizace monitorování rychlosti proudění vzduchu a osvětlení pro testování inkubátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Panhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Kaláb

  Práce: Konstrukce digitálního orientačního zařízení do vrtu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Renata Karchová

  Práce: Elektronický stetoskop – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Jaroslav Král

  Práce: Automatické řízení dopravy druhů čokoládových hmot
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Josef Kročil

  Práce: Určení vlivu elektromagnetického vlnění na lidský organismus a opatření pro jeho omezení
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Blažej Kuhajda

  Práce: Regulace protiproudého výměníku. Vytvoření modelu v MATLABu
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, CSc.
 • |Bc.| Aleš Liberda

  Práce: Měření biologických signálů v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Monsportová, |DiS|

  Práce: Zjišťování vlivu nízkofrekvenčního zvuku na lidský organismus
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Josef Paleček

  Práce: Monitor biosignálů pro freediving
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Pátek

  Práce: Vestavný systém pro měření a vizualizaci příkonu během nabíjení elektrických vozidel
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Martina Pleskotová

  Práce: Bezdrátový pletysmograf pro veterinární praxi
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Jan Šmíd

  Práce: Monitorování teplot ve vrtech pro tepelná čerpadla
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Šnorik

  Práce: Laboratorní úloha na měření srdečního výdaje
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Šomek

  Práce: Konstrukce zařízení EKG Holter s akcelerometrií
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Štigler

  Práce: Možnosti náhrady zrakového orgánu z pohledu současné technologie
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Iveta Švancárová

  Práce: Laboratorní úloha na měření bilirubinmetrie
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Zdeněk Švůb

  Práce: Návrh a realizace laboratorní úlohy měření magnetického pole
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Agáta Vaverková

  Práce: Procesní a datová anylýza subsystému evidence dárcovské části krevního centra v využitím RFID technologie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Aleš Vybíral

  Práce: Laboratorní úloha měření tympanometrie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.

 

 

2011

 • |Ph.D.| Andrej Bencúr

  Práce: Artificial intelligence in mobile autonomous sensor networks
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Martin Pieš

  Práce: Regulační model přehříváku páry a jeho ověření na elektrárenském bloku 200 MW elektrárny Dětmarovice
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Michal Prauzek

  Práce: Klasifikace typologie metabolismu na základě analýzy dat z energometrickýzch testů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Vilém Srovnal

  Práce: Průmyslové bezdrátové sítě a protokoly na mobilních vestavěných systémech řízení
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Vendula Černohorská

  Práce: Použití technologie RFID v provozu transfúzní stanice FN Ostrava
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jan Damek

  Práce: Systém pro testování MNSiS modulů pro spouštění elektrických motorů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Kristýna Friedrischková

  Práce: Měřicí systém solárního fotovoltaického panelu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Hercík

  Práce: Autonomní rozpoznání dopravního značení z obrazového signálu bez řízeného osvětlení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Rostislav Hřivňák

  Práce: On line vizualizace provozních údajů a polohy vozidla
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Martin Hurník

  Práce: Diagnostický a testovací systém výtahových systémů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Jedlička

  Práce: Senzory neelektrických veličin na průmyslové sběrnici ethernet
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Radka Jeziorská

  Práce: Analýza spánkové deprivace
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Klimeš

  Práce: Analýza intrakardiálního EKG
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Soňa Kutá

  Práce: Stanovení optimálních parametrů pro laboratorní vyšetření rovnovážného aparátu.
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Kvapil

  Práce: Monitorovací systém hybridního napájecího systému na bázi cRIO
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Lang

  Práce: Hladinový senzor se síťovým rozhraním
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Michal Majerčík

  Práce: Systém pro bezdrátový přenos a archivaci dat pomocí technologie GPRS
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Maruniak

  Práce: Návrh řídicího systému pro zařízení používané v automobilovém průmyslu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tereza Otáhalová

  Práce: Vestavěný senzorový systém pro sběr a vyhodnocování biomedicínských dat v reálném čase
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Nikola Pěnicová

  Práce: Analýza spasmu a pohybu pacienta pro indikaci patologických stavů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Prejzek

  Práce: Návrh a realizace regulačního obvodu na fyzikálním modelu tří nádrží pomocí kompaktního programovatelného automatu WinPac-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Rychta

  Práce: Identifikace výrobků pomocí RFID technologie v řídicích systémech s programovatelnými automaty
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Roman Slabý

  Práce: Autonomní systém detekce stavů měřiče spotřeby
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Luboš Sobota

  Práce: Detekce úniku krve při nitrožilních zákrocích
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Stařík

  Práce: Univerzální datalogger pro měření fyzikálních veličin s bezdrátovým přenosem dat
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Šilar

  Práce: Automatizované testování výkonových charakteristik čipů pro fotovoltaické články
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Štambachr

  Práce: Systém pro měření kvality napětí v distribuční soustavě v místě připojení větrné elektrárny dle ČSN EN 61400.
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Trecha

  Práce: Řízení inverzního kyvadla se servopohonem pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Richard Vašut

  Práce: Vizualizační a informační systém pro teplotní monitoring vrtů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Vavrla

  Práce: Měření teplot pomocí programovatelného automatu BaR a teplotních čidel připojených na sběrnici 1-wire
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Vepřek

  Práce: Monitor rychlých napěťových změn s vyhodnocením dle mezinárodních standardů.
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Melich

  Práce: Synchronizace měření pomocí GPS signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Pliska

  Práce: Měření času soutěžních robotů pro soutěž „Napájeni Sluncem“
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Otmar Masný

  Práce: Vestavěný řídicí systém pro aplikaci dynamického zobrazovače
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Miroslav Staník

  Práce: Vodní čerpadlo poháněné alternativním zdrojem energie
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Miroslav Matýsek

  Práce: Snímání veličin a řízení malého alternativního zdroje energie
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Robin Bojko

  Práce: Snímání hodnot a CNC řízení pohybu obráběcího nástroje
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Horáček

  Práce: Měřicí a komunikační systém váhy úlové soustavy
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Pross

  Práce: Řídicí systém mobilního robotu sledujícího vodicí čáru
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Haška

  Práce: Komunikační systém pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Michael Mamula

  Práce: Řídicí systém vytápění rodinného domu
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Latocha

  Práce: Řídicí systém mobilního robota
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Kelnar

  Práce: Modul správy napájení pro řídicí systém mobilního robotického zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Lipka

  Práce: Inovace vzdáleného ovládacího panelu pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Šimkovský

  Práce: Měření a zpracování GSM a UMTS signálu pomocí mobilních XDA zařízení na platformě .NET Compact Framework
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Štěrba

  Práce: Mobilní aplikace pro vizualizaci externího signálu na PDA zařízení v reálném čase (digitální osciloskop)
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Pospěch

  Práce: Webová aplikace pro inteligentní práci s položkami vzdálených webových serverů
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Antonín Kučera

  Práce: Mobilní aplikace pro vzdálený monitoring fyzikálních veličin pomocí SMS, MMS, nebo GPRS komunikace
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Kurečka

  Práce: Vývoj embedded modulu pro podporu lokalizace průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Toráč

  Práce: Elektronický ochranný systém pro měřicí karty
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Šuba

  Práce: Systém pro měření akustických vlastností materiálů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Šteffek

  Práce: Systém pro filtraci a zpracování zvukového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Marcel Nečesaný

  Práce: Analýza a detekce definovaných geometrických prvků z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Veselý

  Práce: Řídicí systém pro zařízení na transport a zpracování papírového odpadu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Jochymek

  Práce: Návrh a realizace PID regulátoru na fyzikálním modelu magnetické levitace pomocí kompaktního programovatelného automatu WinPac-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Rudolf Vojtíšek

  Práce: Návrh a realizace PID regulátoru pro řízení otáček stejnosměrného motoru na programovatelném automatu WinPAC-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Hubert Schwarz

  Práce: Návrh a realizace PID regulátoru na fyzikálním modelu vzduchové levitace pomocí kompaktního programovatelného automatu WinPac-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Ballarin

  Práce: Upgrade řízení výsekového stroje během procesu kontroly kvality s použitím PLC Simatic S7-200
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Hajda

  Práce: Návrh a realizace PID regulátoru na fyzikálním modelu kuličky na tyči pomocí kompaktního programovatelného automatu WinPac-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Strakoš

  Práce: Měření na dialyzačním přístroji
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Čapek

  Práce: Dálkový monitoring záložních energetických zdrojů
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Jakub Hlavica

  Práce: Klasifikace komplexních metabolických pacientských dat
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek
 • |Bc.| Tomáš Hranický

  Práce: Řídicí systém pro souřadnicový zapisovač
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Kadlčík

  Práce: Nabíjecí stojan pro elektromobily
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Drábek

  Práce: Mobilní přístroj pro zobrazení EKG signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Vítězslav Hanák

  Práce: Univerzální zařízení typu Holter s ukládáním dat na paměťovou kartu
  Vedoucí: Ing. Martin Stankuš
 • |Bc.| Ľuboš Ďurčanský

  Práce: Metodika testování, návrh a realizace testeru pro zkoušení řídicí jednotky vzduchotechniky VCR
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Vladimír Dědek

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Křivan

  Práce: Modernizace úlohy měření průtoku kapalin v laboratoři senzorů a měření neelektrických veličin s použitím prostředků virtuální instrumentace
  Vedoucí: Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Vala

  Práce: Alkoholtestr
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Jana Gajecká

  Práce: Bezkontaktní měření tělesné teploty – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Tomáš Hrdlička

  Práce: Kontaktní měření tělesné teploty
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| Jakub Juryšek

  Práce: Detekce a spektrometrie záření gama
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Věra Plháková

  Práce: Posturální analýza – hardware
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Pavlína Núdziková

  Práce: Koagulace – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Olga Baďurová

  Práce: Krokoměr – detekce počtu kroků
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| Jan Tomeček

  Práce: Systém bezdrátového monitorování teploty v plynotěsných protichemických oblecích
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Tomáš Kubela

  Práce: Analýza pohybu lidského těla
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Markéta Michalíková

  Práce: Univerzální modul pro filtraci biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek
 • |Bc.| Darina Friedmannová

  Práce: Měření závislosti tepové frekvence na pohybu
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Klára Dobrovodová

  Práce: Univerzální software pro filtraci biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek
 • |Bc.| Petra Rajmanová

  Práce: Software pro vyhodnocení kontinuálního snímání krevního cukru
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek
 • |Bc.| Jana Jurasová

  Práce: Snímání a vizualizace elektrookulografických záznamů
  Vedoucí: Ing. Tomáš Peterek
 • |Bc.| Martina Ćmielová

  Práce: Měření závislosti tepové frekvence na dechu
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| David Mičaník

  Práce: Měření spirometrie
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| Eva Gavronová

  Práce: Fototerapie – technické prostředky
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach

 

2010

 • |Ph.D.| Tomáš Krenželok

  Práce: Bezpečnost a spolehlivost moderních zabezpečovacích zařízení
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Jan Vaňuš

  Práce: Hlasová komunikace s řídícím systémem
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Bc.| Jiří Čajka

  Práce: Podpora řízení procesů pomocí PDA zařízení na platformě .NET Compact Framework
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Mikolajek

  Práce: Řízení LED světel elektromobilu s využítí sběrnice CAN
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Martin Vaněk

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Polák

  Práce: Řízení čerpací stanice pomocí PLC
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Vítězslav Roman

  Práce: Měřící systém pro testování správnosti zapojení konektorů kabelových svazků pro Airbus A320
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jiří Kada

  Práce: Návrh obvodu pro simulaci termočlánků řízenou PC
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Král

  Práce: Odměřovací jednotka polohy pro obráběcí stroje
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Vít Otevřel

  Práce: Využití LIN sběrnice v řidicích systémech
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Skalný

  Práce: Detailní analýza spotřeby dopravního prostředku mobilním zařízením
  Vedoucí: Ing. Dalibor Janckulík
 • |Bc.| Václav Kubíček

  Práce: Řídicí systém vícekanálové inteligentní nabíječky NiMH/LiPol Baterií
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Dojcsán

  Práce: Řízení pohybu laserového ukazovátka
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Zdeněk Fajkus

  Práce: Telemetrie mobilních prostředků s využitím bezdrátového přenosu na střední vzdálenosti s využitím ISM pásem
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Kateřina Kriegelová

  Práce: Analýza akcelerometrických dat rehabilitačního zařízení Posturomed
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Ing.| Jakub Jirka

  Práce: Analýza signálu EEG
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Kamil Kluka

  Práce: Analýza signálu EEG v prostředí Matlab
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Hořínek

  Práce: Analyzátor výkonů pro testování měničů na hardwarové platformě National Instruments cRIO
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Pětvaldský

  Práce: Automatizované testovací pracoviště pro testování UPS střídavým napájecím zdrojem / analyzátorem AGILENT 6843
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Ibrahim Salem Jahan

  Práce: Digital circuits emulator with programmable logic
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Gabzdyl

  Práce: Funkční generátor signálů s obvody pro přímou digitalní syntézu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jaromír Konečný

  Práce: Hlavní řídicí jednotka pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Karin Barancová

  Práce: Kvalita a bezpečnost radiodiagnostické techniky
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Hynek Prokop

  Práce: Lokalizační a komunikační systém pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Monika Darebníková

  Práce: Měření a zpracování akcelerometrických dat z třepaček krevních derivátů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Žvak

  Práce: Měření orientace objektu ve statických a dynamických podmínkách
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Jakub Kološ

  Práce: Modelování prahu sluchu dospělé populace
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Martin Hlávka

  Práce: Možnosti postprocessingu angiografických dat
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Zdeňka Fingrová

  Práce: Ověření funkce kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Vaverka

  Práce: Použití systému PULSE při měření a analýze nf signálů
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Musiol

  Práce: Programování bezpečně kritických aplikací pro železniční zabezpečovací zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Drška

  Práce: Řídicí a vizualizační systém pro laboratorní instalaci určenou k modelování geotermických procesů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Waidlich

  Práce: Řízení provozu napájecích čerpadel
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Moravec

  Práce: Řízení technologie zauhlování Elektrárny Ledvice pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Libuše Janůšová

  Práce: Snímání rozsahu pohybu pacienta s ortotickou pomůckou
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Karel Ptáček

  Práce: Softwarová podpora datových formátů používaných pro měření v elektrotechnice
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Bešina

  Práce: Softwarový simulátor sady měřících přístrojů programovatelných dle standardu SCPI s podporou dálkového ovládání přístrojovým ovladačem standardu VISA Plug and Play
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Číž

  Práce: Správa napájení a řízení dobíjení mobilního robota
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Marian Kuruc

  Práce: Systémy pohonu a energie pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Dovica

  Práce: Testování implementace sběrnice PROFINET do systémů Simotion
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Černohorský

  Práce: Vestavěný biomedicínský systém
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Šárka Mlejnecká

  Práce: Vyhodnocení záznamů fotopletysmografie
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Lippa

  Práce: Vzdálený řídicí systém mobilního robotického zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Kubíček

  Práce: Analýza metodiky Tumor Control Probability při využití v praxi
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Belanec

  Práce: Bezdrátový systém monitorování fyzické aktivity sportovce v průběhu hry
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Barbara Helštýnová

  Práce: Inzulínová pumpa a senzor
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Pavel Sázel

  Práce: Měření na dvoudutinovém kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Anna Moravcová

  Práce: Měření na elektrokardiografických testerech
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Štěrba

  Práce: Měření na implantabilním defibrilátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Čapek

  Práce: Měření vlivu rušení EMC na činnost kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Veronika Foldynová

  Práce: Metody nukleární medicíny z pohledu elektroniky a přístrojové techniky (rešeršní práce)
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Petr Dvořák

  Práce: Ovládání vnitřních okenních žaluzií pro HomeCare aplikace
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Nikola Vachalová

  Práce: Realizace miniaturního zařízení pro snímaní elektrické aktivity srdce
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| Jana Nowaková

  Práce: Realizace syntetické indukčnosti se sériovým odporem
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Moravec

  Práce: Testování monitorů krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Martin Černý

 

2009

 • |Ph.D.| Branko Babušiak

  Práce: Detekcia očných artefaktov v elektroencefalografickom zázname
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Michal Gála

  Práce: Automatická detekcia a kvantifikacia spánkových stavov malých detí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Aleš Oujezdský

  Práce: Analýza vlivu rozmístění odporových tenzometrů na vlastnosti měřicího řetězce
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ph.D.| Tomáš Štula

  Práce: Automatická klasifikace očních pohybů v elektrookulografických záznamech
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Tomáš Wiszczor

  Práce: Objektově orientované architektury IS v automatizační technice
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Libor Burda

  Práce: Návrh a realizace diskrétního regulátoru v prostředí Matlab s využitím metody SISO
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Kristýna Friedrischková

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Radim Hercík

  Práce: Modelování výměníku tepla
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Hurník

  Práce: Řídicí systém jednoosých pohyblivých stojanů fotovoltaických panelů
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Chudik

  Práce: Simulátor vodíkového palivového článku s mikroprocesorem
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Jedlička

  Práce: Nahrávání obsahu flash paměti (firmware) po síti CAN
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Bronislav Kožušník

  Práce: Diagnostika testovacích sond na testerech Venturi
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jan Kufel

  Práce: Webová aplikace pro přístup k databázi pacientů v technologii ASP.NET 2.0
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Kvapil

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Michal Majerčík

  Práce: Opakovač příkazů DALI sběrnice
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Maruniak

  Práce: Řízení testeru výrobků pro automobilový průmysl
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Rychta

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Petr Silber

  Práce: Výukový systém pro analýzu signálů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Skarka

  Práce: Vizualizace technologických procesů v Linuxu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Slabý

  Práce: Výuková aplikace pro zpracování signálů a soustav
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Špaček

  Práce: Využití ASP.NET technologií v řídicích systémech
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Štambachr

  Práce: Bezdrátové komunikační rozhraní mezi vestavěnými systémy
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Richard Vašut

  Práce: Řízení světelného rotujícího panelu rovnoběžného s osou otáčení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Vavrla

  Práce: Rozšiřující moduly pro vývojový systém EVB
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Vlček

  Práce: Měřicí systém pro automatizované měření teplotního pole hloubkového vrtu
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Alžběta Blažková

  Práce: Elektronová mikroskopie v lékařství
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| David Czopik

  Práce: Metrologie ve zdravotnictví (rešeršní práce)
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Adam Gřunděl

  Práce: Měření a identifikace rušení v EEG záznamech
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Kopera

  Práce: Laboratorní úloha na měření s diagnostickým UZV přístrojem
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Krawiec

  Práce: Systém pro sdílení a výměnu elektrofyziologických dat
  Vedoucí: Ing. Petr Fójcik
 • |Bc.| Jakub Mučka

  Práce: Zařízení pro elektroterapii – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Alena Pavelková

  Práce: Infuzní technika ve zdravotnictví (rešeršní práce)
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Nikola Pěnicová

  Práce: Datová analýza příjmové části krevního centra
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Lukáš Peter

  Práce: Měření pulsní oximetrie
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Vojtěch Skapa

  Práce: Měření časových souvislostí mezi EKG a pletysmografickým záznamem
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Starý

  Práce: Komplexní jednotné měření glukózy pacientů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Petr Straka

  Práce: Optoelektronická dveřní závora pro Homecare se ZigBee
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Jiří Studník

  Práce: Monitorování pozice osob v HomeCare bytě
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Tereza Šatná

  Práce: Umělý krevní oběh – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Kamila Walková

  Práce: Realizace a měření senzorů pro měření bioelektrické aktivity
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Andiel

  Práce: Analyzátor harmonických napětí a proudů pro frekvence 50Hz-9kHz na bázi virtuální instrumentace dle ČSN 61000-4-7 ed.2
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| David Balint

  Práce: Zpracování senzorových signálů multifunkčním modulem Tedia USB
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Ondřej Bodeček

  Práce: Stanovení elasticity artérií z tvaru povrchové pulsové vlny
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Břemek

  Práce: Monitorování provozu a řízení automatických přepravních systémů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Radek Burdilák

  Práce: Softwarové řízení systému ekologické dopravy EKODO
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Ondřej Číž

  Práce: Inteligentní řízení teploty v domácnosti
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Radovan Číž

  Práce: Měření brzdových soustav automobilů
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Vladimír Dörrich

  Práce: Informační systém pro identifikaci a detekci pohybu osob
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Frühbauer

  Práce: Návrh projektu měření a regulace na terminálu ropných produktů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Michal Hemzal

  Práce: Řízení automatické kontroly a dělení trubek
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Hořínek

  Práce: Systém pro bezkontaktní detekci pohybu osob ve výbušném prostředí
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Hrabal

  Práce: Dvoustupňová regulace biologické aktivace čistírny odpadních vod
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Dalibor Janckulík

  Práce: Biomedicínský systém pro domácí péči
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Janečka

  Práce: Technické řízení systému ekologické dopravy EKODO
  Vedoucí: doc. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jan Jemelka

  Práce: Diagnostika komunikační sítě Profibus DP v rozsáhlém řídicím systému technologického procesu
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Aleš Kadlec

  Práce: Simulátor poruchových průběhů signálů na bázi hardware Compact DAQ pro testování odezvy analyzátoru kvality elektrické energie na dynamické děje na napěťových a proudových signálech
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Kijonka

  Práce: Realizace vizualizace dat pomocí jednočipových mikroprocesorů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Kocián

  Práce: Samonastavitelné regulátory v prostředí PLC
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Václav Kreuziger

  Práce: Návrh pracoviště pro automatickou kontrolu stanovených znaků jakosti obráběných dílců pomocí kamerového systému
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Láryš

  Práce: Návrh systému řízení plnicí linky bateriových modulů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Lukšík

  Práce: Navigace a metody měření polohy mobilních objektů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Maňas

  Práce: Systém pro vyhodnocení fázorů napětí v různých místech distribuční soustavy elektrické energie na platformě cRIO
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Leona Motalová

  Práce: Návrh architektury biomedicínského systému pro domácí péči a jeho testování
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Karel Musil

  Práce: Řídicí systém servopohonu pro úlohu tváření materiálu
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Ošťádal

  Práce: Vizualizační aplikace pro monitoring provozu tepelných čerpadel nové auly VŠB-TU Ostrava
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Piszczek

  Práce: Stochastické metody identifikace soustav
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Radka Pustková

  Práce: Volumometrie – měření obsahu tekutin nitrolebečních komor
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Ryšavík

  Práce: Řízení a monitorování čerpací stanice ropovodu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Skovajsa

  Práce: Návrh, řízení a vizualizace třídičky barevných objektů s využitím robotické ruky L601-KT na platformě .NET framework
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Solarski

  Práce: Řídící a senzorický subsystém mobilního robotu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Richard Szuscik

  Práce: Bezkontaktní měření délkových rozměrů a tvarů předmětů ve 3D a jejich prototypová výroba
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Ivan Štancl

  Práce: Řízení řádkového CMOS snímače programovatelnou logikou
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Štefela

  Práce: Vytvoření aplikačního a demonstračního software pro regulátory
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jaroslav Šustek

  Práce: Rozhraní ZigBee pro modulární telemetrický systém „Cerberos“
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Tutsch

  Práce: Vzdálené řízení a vizualizace procesů na SoftPLC WINCON 8000 s Windows CE .NET
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Karel Vlach

  Práce: Specializovaná měření při implantaci kardiostimulátoru
  Vedoucí: doc. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Vojčinák

  Práce: Návrh a realizace robustního regulátoru pro laboratorní model vrtulníku s využitím platformy .NET framework a prostředí Matlab&Simulink+.NET Builder
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Vykrent

  Práce: Telemetrie mobilních prostředků s využitím technologie GSM/GPRS
  Vedoucí: Ing. David Vala

 

2008

 • |Bc.| Martin Andres

  Práce: Snímání a registrace magnetických polí Hallovou sondou a magnetorezistorem
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Václav Balon

  Práce: Návrh a vývoj měřícího systému pro zkušební pracoviště ŽOS ZVOLEN
  Vedoucí: Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Bešina

  Práce: Model řízení krokového motoru – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Emil Blaha

  Práce: Diagnostický panel pro USB analyzátor sběrnice CAN
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Čech

  Práce: Generátor napěťových průběhů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Černoch

  Práce: Řízení a vizualizace soustavy s nádrží pomocí systému PCS7
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Číž

  Práce: Ověření možnosti využití pyroelektrických detektorů pro měření teploty
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Martin Dovica

  Práce: Uživatelské rozhraní pro vozidlo HYDROGENIX
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Drška

  Práce: Měřicí řetězec a software pro automatizované měření charakteristik elektrochemických senzorů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Gabzdyl

  Práce: Bezkontaktní dobíjení akumulátorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Václav Halíř

  Práce: Řízení systémů se servopohony pomocí programovatelných automatů Siemens Simatic S7 300 řady T
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Miloslav Holba

  Práce: Využití obnovitelných zdrojů k napájení bezdrátových senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Marek Hořínek

  Práce: Řídicí systém pro akvárium
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Rostislav Hřivňák

  Práce: Optimalizace parametrů PID-regulátoru genetickým algoritmem v prostředí MATLAB
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Milan Illek

  Práce: Vizualizace technologických dat v podnikové síti intranet
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Jaromír Konečný

  Práce: CAN modul snímačů průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Kotrle

  Práce: Model kapacitního snímače pro měření polohy, tloušťky vodivých a dielektrických materiálů
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Marian Kuruc

  Práce: CAN moduly pohonu a řízení směru průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Lippa

  Práce: Vzdálený řídicí systém průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Marián Mikula

  Práce: Návrh a realizace řídicích nástrojů pro spojitou regulaci chemického procesu
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Mikeš

  Práce: Návrh stavebnice webových senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jiří Moravec

  Práce: Optimalizace a zrychlení datových přenosů řídících systémů neblokových zařízení na elektrárně Chvaletice
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Musiol

  Práce: Řízení systémů se servopohony pomocí programovatelných automatů Bernecker&Rainer
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Richard Neuwirth

  Práce: Spojitý regulační systém pro chemický proces
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Parwa

  Práce: Aplikace protokolu Modbus TCP pro řízení technologie v reálném čase
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Petr Pětvaldský

  Práce: Neuronový regulátor technologického procesu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Michal Prejzek

  Práce: Podpora řízení velkoplošných zobrazovacích zařízení (technologie LED)
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Hynek Prokop

  Práce: CAN hlavní řídicí a komunikační modul průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Ptáček

  Práce: Zpracování senzorových signálů průmyslovým procesním regulátorem
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Václav Šilar

  Práce: Řízení teplot v tepelné soustavě pomocí řídícího systému s programovatelným automatem Simatic S7 300 a softwarem Simatic Fuzzy Control
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Stařík

  Práce: Polovodičový blesk pro fotogrametrické zaměřování svislých důlních děl
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Peter Staš

  Práce: USB analyzátor sběrnice LIN – konstrukce
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Stříž

  Práce: Regulace levitace v magnetickém poli
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Trecha

  Práce: Webový server pro přístup k databázi pacientů v technologii .NET
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Waidlich

  Práce: Řídící systém kompresorové stanice v závodě TČA společnosti Dalkia ČR a.s.
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Václav Žval

  Práce: Optické vláknové senzory a jejich aplikace
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Petr Březina

  Práce: Frekvenční analýza hlásek
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Michal Fojtík

  Práce: Pohybová kinematika člověka – laboratorní úloha
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Radek Foldyna

  Práce: Ohřev protékající tekutiny termistorem
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Janša

  Práce: Bezpečnost a normy u radiologických intervencí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Lehoczký

  Práce: Sluchátka pro aktivní potlačení hluku
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Petra Mackowská

  Práce: Audiometrie
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Pavel Zouhar

  Práce: Zesilovač bioelektrických signálů – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Karin Barancová

  Práce: Radiační zátěže při skiagrafii
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Tomáš Bužek

  Práce: Měření na inkubátoru – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Monika Darebníková

  Práce: Měření elektroencefalografie – Laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Zdeňka Fingrová

  Práce: Elektromyografie (rešeršní práce)
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Martin Hlávka

  Práce: Systém pro bezdrátové měření teploty
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Honz

  Práce: Konfigurovatelný funkční měnič s operačním zesilovačem – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Libuše Janůšová

  Práce: Monitoring polohy končetin pacienta
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Radka Jeziorská

  Práce: Plicní ventilátory a ventilační režimy – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Jirka

  Práce: Nemocniční bezdrátový osobní alarmový systém
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Petr Klimeš

  Práce: Realizace světelného zdroje pro mikroskop
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Kološ

  Práce: Otoakustické emise
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Štěpán Krawiec

  Práce: Registrace kapacit obrazových dat radiologických pracovišť
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Soňa Kutá

  Práce: Evokované potenciály sluchové dráhy
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Zbyněk Labza

  Práce: Měření a hodnocení elektrických parametrů dvoudutinového kardiostimulátoru (měření v laboratoři)
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Šárka Mlejnecká

  Práce: IS pro objednávání k lékaři
  Vedoucí: Ing. Lumír Návrat
 • |Bc.| Tereza Otahálová

  Práce: Soubor měření na elektrokardiografu – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Ponča

  Práce: Návrh metodiky a laboratorního pracoviště pro demonstraci činnosti derivačního a integračního článku s operačním zesilovačem
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
 • |Bc.| Václav Potěšil

  Práce: Detekce ionizujícího záření v medicíně
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| David Vavřík

  Práce: Měření na plicních ventilátorech – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Adamec

  Práce: Návrh a realizace biozesilovače s digitalizací a signálovým předzpracováním
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Mohamed Hussein Al Wohaishi

  Práce: Analýza signálu v systémech používajících technologie Bluetooth
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Martin Augustynek

  Práce: Zpracování elektrokardiografického signálu
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Roman Beneš

  Práce: Simulace a vizualizace ovládání osobního automobilu v prostředí Matlab&Simulink+Virtual Reality Toolbox
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Čajka

  Práce: Zpracovani signálů aktimetrie ze systému pro domácí péči
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Dederle

  Práce: Návrh a implementace sběru dat z rychlých cyklů PLC systémů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Petr Fójcik

  Práce: Platforma pro sledování bio-parametrů pacientů
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Furmánek

  Práce: Návrh a implementace algoritmu řízení vyhrabovacího stroje
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Martin Gössl

  Práce: Možnosti použití optických vláken při měření teploty
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Hajduk

  Práce: Monitor událostí na napájecím napětí se základními funkcemi pro analýzu kvality napájecího napětí na platformě National Instruments Compact RIO
  Vedoucí: Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jindřich Horkel

  Práce: Vizualizace automatizačního systému pro řízení výrobních objektů v prostředí WinCC
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Hrubý

  Práce: Systém pro vizualizaci a sběr dat z regulovaných pohonů
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Husník

  Práce: Návrh stavebnice webových senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Libor Chromčák

  Práce: Řízení a vizualizace vstřikovacího lisu pomocí programovatelného automatu B&R
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Karpeta

  Práce: Snižovací DC/DC měnič s keramickými kondenzátory
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kazárik

  Práce: Optimalizace systému řízení energetického zdroje s palivovým článkem
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Kocián

  Práce: Stavebnicový řídicí systém mobilního robotu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Křiva

  Práce: Diagnostika mobilního prostředku s bezdrátovým přenosem – laboratorní demo úloha
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Michal Kropáč

  Práce: Znalostní optimalizace chování modelu mobilního robota
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Pavel Kubík

  Práce: Optimalizace parametrů řízení mycího stroje
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| František Kutálek

  Práce: Analýza teplotního pole snímače pomocí nástrojů zpracování obrazu
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, CSc.
 • |Ing.| Jiří Machala

  Práce: Regulace výšky levitujícího míčku v prostředí Matlab&Simulink
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Radek Macura

  Práce: Návrh polohovacího regulátoru pro svařovací automat
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Viktor Michna

  Práce: Rozšíření protokolární sady dNet
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Peterek

  Práce: Laboratorní úlohy na zesilovači bioelektrických signálů pro EEG a EKG
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Pieš

  Práce: Návrh, řízení a vizualizace třídičky barevných objektů s využitím prostředí Matlab&Simulink
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Pindor

  Práce: Šířka QRS komplexu u vzorků povrchového a intrakardiálního EKG při biventrikulární stimulaci (zpracování dat)
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Prauzek

  Práce: Návrh metodiky měření EKG s redukovaným počtem elektrod
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Ana Maria Roa Cubillos

  Práce: Řízení dopravníku pro účely leteckého kladení orální vakcíny proti vzteklině lišek
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| David Rusz

  Práce: Školící a zkušební modelové pracoviště pro řízení AC/DC pohonů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Smolík

  Práce: Elektrická detekce pomočení pacienta na polysomnografii
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Špernol

  Práce: Komunikační systém pro zařízení na ochranu zboží KUPSON
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Trojčínský

  Práce: Návrh řízení technologie čistírny odpadních vod
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Pavel Ulbrich

  Práce: Automatický platební terminál řízený pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Vlček

  Práce: Kombinovaný IR přijímač a světelný senzor s USB rozhraním
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Žáček

  Práce: Návrh a realizace autonomní stanice pro měření a archivaci dat
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Roman Žárský

  Práce: Generování a analýza digitálně modulovaných signálů prostředky na bázi virtuální instrumentace
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Roman Kochaníček

  Práce: Měření průtoku plynů pomocí ultrazvuku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ph.D.| Ondřej Krejcar

  Práce: Využití lokalizace uživatele pro prediktivní nahrávání dat v řídicích systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Pavel Moryc

  Práce: Měření procesů reálného času v operačním systému RTLinux
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Pavel Petránek

  Práce: Zvýšení efektivity genetického algoritmu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Jan Semkovič

  Práce: Vývoj metody pro systematické hodnocení hypertenzní reakce cévního systému při pletysmografickém vyšetření horních končetin
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Zdeněk Slanina

  Práce: Metodika vzdáleného monitorování chování plánovače operačních systémů reálného času
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Richard Velička

  Práce: Moderní principy testování (vliv transformátoru na přenos kolísání napětí – flickeru)
  Vedoucí: doc.  Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ph.D.| Lukáš Zoubek

  Práce: Automatic classification of human sleep recordings combining artifact identification and relevant features selection
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.

 

2007

 • |Ing.| Martin Bača

  Práce: Využití sítě typu Ethernet pro řízení v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Boháčik

  Práce: Návrh ovládání a řízení vysokotlakých napáječek
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Daniel Chytíl

  Práce: Řízení čistírny odpadních vod systémem Simatic S7 s využitím distribuovaných I/O
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Jan Gemela

  Práce: HW prostředky pro simulaci a testování aplikačního SW programovatelných automatů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Stanislav Hovanec

  Práce: Fuzzy regulace elektrického pohonu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Filip Ježek

  Práce: Vytvoření distribuované řídicí aplikace pomocí automatizačních systémů ABB
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Konvička

  Práce: Návrh řídícího algoritmu teplárenského hořáku pro velké výkony
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Miloš Kučera

  Práce: Využití optických metod v laboratorní analýze
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Radim Langer

  Práce: SW prostředky pro simulaci a testování aplikačního software programovatelných automatů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| David Ledvinka

  Práce: Řízení portálového drapákového jeřábu 32 t
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Martin Petřík

  Práce: Regulace podtlaku a teploty vzdušiny u filtračního zařízení pece Ignis
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Jaroslav Prucek

  Práce: Návrh blokovacího algoritmu teplárenského hořáku
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Miroslav Rosulek

  Práce: Soubor snímačů v telemedicíně
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Zuzana Vašíčková

  Práce: Virtuální diagnostický přístroj pro monitorování a simulaci EK
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Wágner

  Práce: Rychlý programátor procesorů Freescale
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian ,Ph.D.
 • |Ing.| Jan Zdráhal

  Práce: Vzdálené ovládání a sběr technologických dat pomocí sběrnice USB
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ph.D.| Václav Król

  Práce: Metody ověřování vlastností real-time databázového systému s použitím jeho experimentálního modelu
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Zdeněk Kubiczek

  Práce: Rozpoznání hlasu signálovými procesory v automatizační technice
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Zdeněk Macháček

  Práce: Metodika návrhu a realizace prediktivního diagnostického systému s vestavěným systémem
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Martin Moštěk

  Práce: Integrace vybraných přístupů umělé inteligence pro zvášení efektivity jejich metod
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Petr Želasko

  Práce: Využití znalostních přístupů v genetických algoritmech
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Josef Andiel

  Práce: Vibrační diagnostika s využitím mikroelektronických akcelerometrů
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Ondřej Bodeček

  Práce: Zapojení pro číslicové zpracování zvukového signálu s programovatelnou logikou
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Břemek

  Práce: Měřicí a záznamový modul akcelerometru
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Burdilák

  Práce: Řízení systémů se servopohony pomocí programovatelných automatů Siemens S7 300 řady T
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Černohorský

  Práce: Vzdálený přístup do krevní banky FN Ostrava Poruba
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Radovan Číž

  Práce: Rozhraní a software pro komunikaci se senzorem koncentrace kyslíku
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina
 • |Bc.| Ondřej Číž

  Práce: Měření krouticího momentu a úhlu natočení
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Jan Damek

  Práce: USB analyzátor sběrnice LIN
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Demběc

  Práce: Měření charakteristiky reproduktoru v závislosti na pozici snímače
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Bc.| Vladimír Dörrich

  Práce: Vestavěný řídicí systém pro generování signálů s použitím DSP
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Eštočák

  Práce: Řízení spalovacího procesu s použitím lambda sondy
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Hemzal

  Práce: Návrh a řešení systému pro analýzu signálu v časové oblasti s použitím DSP
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Hořínek

  Práce: Vestavěný systém pro analýzu signálu v kmitočtové oblasti s použitím DSP
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Dalibor Janckulík

  Práce: Personální biotelemetrický systém – Osobní mobilní ordinace
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Josef Janečka

  Práce: Řízení systémů se servopohony pomocí programovatelných automatů Bernecker Rainer
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Jemelka

  Práce: Řízení ss pohonu pomocí procesoru DSPMotorola – 56F805EVM
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Kadlec

  Práce: Laboratorní přípravek řízení krokových motorů
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Bc.| Jan Kijonka

  Práce: Simulátor snímače invazivního tlaku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Kocián

  Práce: Komunikační a uživatelské rozhraní PC s vestavěným systémem
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Václav Kreuziger

  Práce: Návrh a realizace diskrétního regulátoru v prostředí Matlab s využitím Embedded Coderu
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Láryš

  Práce: Řízení asynchronních motorů pomocí frekvenčních měničů Sinamics
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Lukšík

  Práce: Měřicí informační systém s bezdrátovým připojením senzorů pro mobilní objekt
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Jakub Maňas

  Práce: Zpracování senzorových signálů pomocí přesného multimetru a počítače PC
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Leona Motalová

  Práce: Měření charakteristik zvukového signálu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Musil

  Práce: Řízení vstřikování paliva pro spalovací motory
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Ošťádal

  Práce: Využití testeru Telaris 0751 k revizi elektrické bezpečnosti vybraných diagnostických přístrojů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Pavel Ošťádal

  Práce: Zdroj konstantního proudu pro termistor
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Piszczek

  Práce: Návrh pravděpodobnostního expertního systému v prostředí FEL-EXPERT
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Jiří Ryšavík

  Práce: Využití sběrnic Industrial Ethernet a Profinet pro řízení v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Sehnal

  Práce: Rozbor problematiky vestavěných řídicích systémů s obvody FPGA
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Skovajsa

  Práce: Návrh a řešení systému pro analýzu klávesy telefonního přístroje s použitím DSP
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Solarski

  Práce: Stavebnice řídicího a sensorického systému laboratorního mobilního robotu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Richard Szuczik

  Práce: Řídicí a informační systém laboratorního 3D frézovacího přípravku
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Miroslav Štefela

  Práce: Řízení procesů s využitím průmyslové sběrnice Profibus P
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Tomašík

  Práce: Využití platformy Linux pro systémy reálného času v průmyslových aplikacích
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina
 • |Bc.| Michal Tutsch

  Práce: Vzdálené řízení a vizualizace procesů na SoftPLC WINCON 8000 s Windows CE .NET
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Petr Vojčinák

  Práce: Vestavěný systém pro analýzu signálů – osciloskop
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Vykrent

  Práce: Měření hmotnosti
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Zajac

  Práce: Řízení dávkování vody z demineralizační jednotky pomocí programovatelného automatu Simatic S7 200
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Miron Baláž

  Práce: Analýza metod odstranění síťového artefaktu ze záznamu signálu
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Vendula Černohorská

  Práce: Informačně-logistická analýza dárcovské části krevního centra
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Robert Habrman

  Práce: Měření a zpracování 12-ti kanálového telemetrického EKG
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Choleva

  Práce: Elektrochemické zdroje napětí v lékařské elektronice
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
 • |Bc.| Eva Katrňáková

  Práce: Analogové filtry v lékařské technice
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Kamil Kluka

  Práce: Realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Dalibor Klus

  Práce: Zesilovače v lékařské technice
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
 • |Bc.| Petr Koplík

  Práce: Měření impedančních charakteristik biosenzorů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Krieglová

  Práce: Měření vibrací při zpracování krevních derivátů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Hana Landová

  Práce: Rehabilitační technika pro tělesně postižené
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Anna Lešková

  Práce: Číslicový filtr pro zpracování biologického signálu
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Vladimír Piš

  Práce: Rehabilitace a zdravotnická technika
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Ondřej Procházka

  Práce: Realizace snímačů pohybu a vyhodnocení údajů s využitím pro domácí péči
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jana Salavová

  Práce: Informačně-logistická analýza výrobní části krevního centra
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Karel Vlach

  Práce: Realizace přístroje na měření změn elektrického odporu kůže
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Vrábel

  Práce: Návrh laboratorního pracoviště k demonstraci činnosti filtrů
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Zouhar

  Práce: Zesilovač bioelektrických signálů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ph.D.| Přemysl Plešivčák

  Práce: Modelování teplotních jevů ve snímači
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Karel Šín

  Práce: Zpracování obrazu pro medicínské aplikace
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

 

2006

 • |Ing.| Petr Bierski

  Práce: Návrh a realizace modelu výtahu řízeného pomocí průmyslové sběrnice ASI
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Ivo Hluchník

  Práce: Řízení polohovacího systému s krokovým motorem pomocí programovatelného automatu Simatic S7 200 a rozšiřujícího modulu EM 253
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Vladimír Hon

  Práce: Optimalizace fuzzy regulátoru genetickým algoritmem
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jiří Jalek

  Práce: Měření myoelektrických potenciálů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Pavel Kalvar

  Práce: Zpracování signálu v ultrasonografii
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Koňařík

  Práce: Automatická detekce abnormalit pohybu ve spánku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Krahulec

  Práce: Externí jednotka pro sběr dat
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Roman Krajanec

  Práce: Metodika měření vadných pixelů CCD snímačů s použitím SW Matlab
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Krňávek

  Práce: Vzdálené řízení technologie zabezpečení budov
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Radek Maďa

  Práce: Neuronový regulátor s programovatelným PLC automatem
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Martin Novotný

  Práce: Využití obvodů FPGA pro modelování a implementaci diskrétních dynamických soustav
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Sedláček

  Práce: Vestavný řídicí systém s mikroprocesorem MC68HCS12 pro řízení pohybu modulárního robota
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Ing.| Vojtěch Šiller

  Práce: Znalostní regulace nelineární soustavy
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Petr Žůrek

  Práce: Měření dopplerovského signálu
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ph.D.| Gustav Hrudka

  Práce: Rozšiřovatelný komponentní framework pro podporu navrhování řídících systémů metodou CODARTS
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Roman Gužík

  Práce: Konfigurovatelná migrující architektura v heterogenních distribuovaných systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Ondřej Adamec

  Práce: Implementace demonstrační úlohy na RT-Java platformě aJile
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Martin Augustynek

  Práce: Měření a vizualizace krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Beneš

  Práce: Přímé řízení technologického modelu s PID regulátorem z internetu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Bc.| Pavel Březina

  Práce: Řízení stejnosměrného motoru pomocí řídícího systému s programovatelným automatem B&R System 2003 a modulem 7MM432
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Čajka

  Práce: Měření a regulace infúzní pumpy s využitím PC
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Dederle

  Práce: Návrh řídicího algoritmu pro mikrořadič Atmel AVR
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Fójcik

  Práce: Použití Javy v počítačích typu PDA pro řídicí systémy
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Martin Furmánek

  Práce: Řízení krokového motoru pomocí řídícího systému s programovatelným automatem Simatic S7 300 a funkčním modulem FM 353
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Gössl

  Práce: Spektrální analýza síťového napětí
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Hajduk

  Práce: Realizace spojitého dynamického článku pro výuku řídicích systémů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Hrubý

  Práce: Vestavěný řídící systém pro sledování poruchových stavů měniče a jeho spojení s nadřazeným systémem
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Husník

  Práce: Regulace teploty v tepelné soustavě s využitím Matlab-RT toolboxu
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Bc.| Libor Chromčák

  Práce: Řízení teploty v tepelné soustavě se žárovkou pomocí řídícího systému s programovatelným automatem Simatic S7 300, frekvenčním měničem Micromaster a softwarem Simatic Modular PID Control
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Karpeta

  Práce: Návrh a řešení systému pro dekódování a analýzu stisku klávesy telefonního přístroje
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček
 • |Bc.| Jiří Kazárik

  Práce: Realizace stavebnice a doprovodných výukových textů laboratorní úlohy s palivovým článkem
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Klos

  Práce: Srovnávací měření oxymetrie pro různé typy snímačů a jejich umístění
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Kochaníček

  Práce: Měření rychlosti částic pomocí zpracování videosignálu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Bc.| Jiří Kocián

  Práce: Realizace stavebnice a doprovodných výukových textů laboratorního mobilního robotu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Křiva

  Práce: Bezdrátový přenos informace ze senzoru
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Michal Kropáč

  Práce: Návrh fuzzy regulátoru v prostředí MATLAB
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Pavel Kubík

  Práce: Laboratorní úloha-řízení otáček stejnosměrného motorku s využitím mikroprocesoru HC08
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Bc.| František Kutálek

  Práce: Návrh kytarové ladičky s použitím Fourierovy transformace
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Bc.| Jiří Machala

  Práce: Regulace polohy výtahu s využitím Matlab-RT toolboxu
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Macura

  Práce: Subsystém zpracování binárních vstupů řídicího systému v jazyce Java
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Marcel Maceček

  Práce: Řídicí poziční systém pro zpracování výrobních čísel PCB desek
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček
 • |Bc.| Viktor Michna

  Práce: Subsystém zpracování analogových vstupů řídicího systému v jazyce Java
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Peterek

  Práce: Realizace vzdáleného měření pletysmografického záznamu
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Pieš

  Práce: Regulace otáček stejnosměrného motorku
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Pindor

  Práce: Měření teploty prostředí, jeho zpracování a vizualizace v SW postředí Matlab
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Prauzek

  Práce: Modifikace elektronické osobní váhy pro telemedicínské aplikace
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Radka Pustková

  Práce: Měření a vizualizace elektrokardiografie
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Ana Maria Roa Cubillos

  Práce: Řízení rychlosti a servisní rozhraní pro prototyp vozidla na vodíkový pohon
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| David Rusz

  Práce: Řízení manipulátoru pro automatickou dopravu materiálu v zušlechťovně válcovny
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Jan Sasín

  Práce: Akcelerometr jako multifunkční senzor v automobilu
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Jan Smolík

  Práce: Měření výšky hladiny metodou ponorného plováku
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Bc.| Miroslav Somol

  Práce: Laboratorní měřicí modul s DSP, možností bezdrátového přenosu dat a archivací naměřených dat na media SD/CF
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Svrček

  Práce: Možnosti využití distribuované paměti v obvodech FPGA
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Špernol

  Práce: Návrh a řešení řídicího systému pro zpracování zvukového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček
 • |Bc.| Roman Tkáč

  Práce: Návrh fuzzy orientovaného expertního systému v prostředí MATLAB
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Pavel Trojčínský

  Práce: Vytvoření komplexní demonstrační aplikace pro vizualizační systém B&R PP 120
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Ulbrich

  Práce: Automatické řízení provozu parkoviště pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Vlček

  Práce: Návrh a realizace diskrétního PDS regulátoru s využitím Code Warrioru na procesoru Motorola HCS12 pro řízení výšky hladiny
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Zápotocký

  Práce: Návrh a realizace diskrétního PSD regulátoru v prostředí Matlab pro řízení otáček ss motorku
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Jiří Žáček

  Práce: Měření rychlosti pohybujícího se předmětu pomocí programovatelného automatu Simatic
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Žárský

  Práce: Systém pro měření EMC pomocí moderních spektrálních analyzátorů s použitím PC a SW Matlab
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.

 

2005

 • |Ing.| Aleš Černý

  Práce: Zpracování a vyhodnocení dat z přístroje pro kontinuální měření invazivního tlaku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Černý

  Práce: Telemetrické měření vybraných biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Dohnal

  Práce: Elektronická zkoušečka napětí
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jan Floder

  Práce: Funkční prototyp elektronické ladičky na bázi mikroprocesoru Motorola
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Husník

  Práce: „Control Basic“ na bázi hybridního DSP/mikrokontroléru
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Kožuský

  Práce: Vestavěný systém měření teploty pro řízení chladících jednotek
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Petr Martinčík

  Práce: Elektronický kódový zámek
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Antonín Martinek

  Práce: Návrh systému pro sběr, monitorování a archivaci dat z montážních linek a jednoúčelových strojů
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Marušák

  Práce: Diskontinuální kontaktní měření teploty bramy slitiny hliníku před a během procesu válcování
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Kateřina Nováková

  Práce: Využití jednočipových počítačů pro simulaci soustav a testování aplikací řídicích systémů
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Libor Prouza

  Práce: Model Low-NOx hořáku vhodný pro řízení v reálném čase a návrh řídícího algoritmu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Marek Řehulka

  Práce: Vytvoření informačního systému laboratoře
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Libor Salajka

  Práce: Univerzální analyzátor mediciálních plynů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Jan Spišak

  Práce: Telemetrický systém biologických parametrů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Peter Šurkovský

  Práce: Možnosti analýzy EEG signálu v prostředí MATLAB
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Adéla Válková

  Práce: Využití výsledků měření okulografie pro analýzu pohybu oka
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Ondřej Vlček

  Práce: Využití mobilních technologií pro vizualizaci fyziologických měření
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Vojkůvka

  Práce: Návrh a realizace časové synchronizace energetického měřícího systému
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Oleg Urbášek

  Práce: Databáze zdravotnických přístrojů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ph.D.| Radovan Hájovský

  Práce: Elektromagnetická kompatibilita technologických zařízení
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Pavel Chmiel

  Práce: Optimalizace parametrů fuzzy neuronového dynamického modelu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Jiří Koziorek

  Práce: Univerzální metoda návrhu distribuovaných řídicích systémů s programovatelnými automaty
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Radim Kraut

  Práce: Predikce spotřeby elektrické energie
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Hana Soušková

  Práce: Měření, modelování a analýza narušení produktovodu
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.

 

2004

 • |Ing.| Kamil Běhálek

  Práce: Analýza vlastností regulačních fuzzy modelů Takagi-Sugeno
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Karol Butora

  Práce: Internetový přístup k laboratorním úlohám
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Czekaj

  Práce: Řízení otáček pomocí PLC Bernecker-Rainer
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Bohdan Czepczor

  Práce: Řízení tahacího stroje pro tažení a navíjení hadic
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Čurda

  Práce: Monitorování a záznam signálů ze snímačů teploty, vlhkosti pro sledování kvality vody v nádržích
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Gill

  Práce: Vytvoření routeru RS485 – PowerLine pro sít Lonworks
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| David Grobelný

  Práce: Problémy realizace lineárních filtrů na PC v prostředí Matlab
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jiří Grulich

  Práce: Vytvoření řídicí aplikace se sběrnicí ASI pro model překladače
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Tomáš Gřeš

  Práce: Využití techniky simulace diskrétních systémů při návrhu řídicích systémů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Imramovský

  Práce: Návrh a realizace prostředků pro demonstraci technických principů ultrasonografie
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Kubina

  Práce: Teplotně regulovatelný přenosný chladicí box
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Jiří Lant

  Práce: Návrh a realizace fuzzy regulátoru nelineárního systému
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jiří Možiešik

  Práce: Telepletysmografie
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Radim Obuchanič

  Práce: Optimální použití a nastavení modulu 7Al261 při různých režimech práce
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Pavel Petránek

  Práce: Generátor signálu s rozhraním USB
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.
 • |Ing.| Přemysl Plešivčák

  Práce: On-line modelování lineárních filtrů realizovaných na PC v prostředí Matlab
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Adam Románek

  Práce: Laboratorní termostat s Peltierovými články a jeho aplikace na měření neelektrických veličin
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Radek Szczuka

  Práce: Řízení modelu inverzního kyvadla pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Petr Šír

  Práce: Monitor průmyslového PC se zabezpečeným provozem
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Záborský

  Práce: Podpora laboratorní výuky procesorů Motorola řady 68HC08
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Zoubek

  Práce: System development for support diagnosis using decision trees
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ph.D.| Martin Fussek

  Práce: Multiagentní systémy v průmyslovém prostředí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Pavel Kořenek

  Práce: Extrakce heterogenních dat řídicích systémů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Jiří Kotzian

  Práce: Modelování průmyslových sběrnic v distribuovaných systémech řízení
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Štěpán Ožana

  Práce: Měření a modelování dynamických jevů na soustavách tvořených pružnými potrubími
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.

 

2003

 • |Ing.| Jan Auer

  Práce: Regulace klimatizační jednotky pro stabilizaci teploty výrobního prostoru pro výrobu potravin
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Andrej Bencúr

  Práce: Kompaktní modul sběru dat pro aplikace meteorologických měření
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Fišer

  Práce: Optimalizace přenosu pohyblivých sekvencí biomedicínských obrazů prostřednictvím komunikační sítě s ohledem na požadavky šířky přenosového pásma
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Radim Franek

  Práce: Vývoj real-time aplikací v programovacím jazyce Java
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Hanák

  Práce: Použití operačního systému Linux pro vývoj řídicího sofware
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Lukáš Janičkovič

  Práce: Návrh inteligentního systému vzdáleného monitorování v medicíně
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Táňa Kuchařová

  Práce: Telemedicína
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Daniel Kurka

  Práce: Hodnocení kódových zabezpečení pro přenos biomedicínských signálů a dat rádiovou sítí
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Vít Lukáš

  Práce: Návrh komponentů sítě LONWORKS pro realizaci řízení “inteligentní budovy”
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Kamil Morong

  Práce: Návrh a realizace webového rozhraní pro přístup k databázi spirometrických měření
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Radek Mrkus

  Práce: Demonstrační úlohy pro SYSTEM 2005 firmy B&R
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Novotný

  Práce: Řízení protézy dolní končetiny
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Jiří Richterek

  Práce: Optimalizace kompresních algoritmů pro účely přenosu a archivace biomedicínských obrazů
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| David Románek

  Práce: Využití komunikačního procesoru Siemens CP343-1 IT (CP443-1 IT) v automatizační praxi
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Přemysl Šaněk

  Práce: Mikroelektromechanické senzory a aktuátory
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Pavel Šišpera

  Práce: Návrh a realizace modulu pro přenos informací z GPS s využitím sítě GSM
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.
 • |Ing.| Vilém Srovnal

  Práce: Využití GSM pro distribuované alarmy,hlášení řídicích systémů na mobilní telefony. Zpětný systém pro kvitaci.
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Radek Taraba

  Práce: Informační systém pro motorové vozy
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Karel Tomeček

  Práce: Návrh koncepce inteligentního agenta v distribuovaných řídicích systémech
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Petr Topínka

  Práce: Dermatoskop
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| David Vala

  Práce: Návrh a realizace systému autonomního měření polohy bezpilotního letového prostředku Kavka
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Zedníček

  Práce: Monitorování záznamů rozložení teplot při skladování transfúzních přípravků
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ph.D.| Radek Garzina

  Práce: Metoda návrhu jádra řízení procesoru RT- systémů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Blanka Filipová

  Práce: Modelování a regulace rázu pružného média v pružném potrubí
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.

 

2002

 • |Ing.| Jaroslava Benešová

  Práce: Hodnocení funkčních vlastností přístrojů pro neinvazivní vyšetřování cév dolních končetin
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Radim Bernatík

  Práce: Snímání a zpracování fonokardiogramu pomocí zvukové karty PC
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Alice Čižmařová

  Práce: Metody filtrace EEG signálu
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Petr Foniok

  Práce: Synchronizace projektu asynchronních motorů odsunových vlečníků chladicího lože kolejnic v Třineckých železárnách,a.s.
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Martin Gazda

  Práce: Autoregresní model signálu EEG
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Gebauer

  Práce: Využití modulárního řídicího počítače PEP pro výuku distribuovaných řídicích systémů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.
 • |Ing.| Martin Kaďúrek

  Práce: Matematická simulace dynamiky kotlového okruhu s vyrovnávačem tlaku včetně okruhů pro UT a TUV na základě realných dat
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Vratislav Kot

  Práce: Analýza lineárních obvodů modelováním na PC pro použití v biomedicíně
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Ondřej Krejcar

  Práce: Návrhové vzory v řídicích a informačních systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Pavel Kroutil

  Práce: Porovnávání komunikačních možností mezi HMI/SCADA systémem FactoryLink a programovatelnými automaty Siemens
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Radomír Ledvinka

  Práce: Návrh koncepce inteligentního agenta v distribuovaných řídicích systémech
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Pavel Letko

  Práce: Použití datové pumpy pro přenos dat mezi řídicím a informačním systémem
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Vladislav Matějka

  Práce: Dolování dat a znalostí v systémech monitorování a řízení procesů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Ivan Mikšánek

  Práce: Modul pro měření a záznam rychlých napěťových průběhů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.
 • |Ing.| Petr Moravec

  Práce: Modelování průtoku stlačitelného média v cévě,jejíž pružnost se mění v závislosti na délce cévy a času (pulzující céva)
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Martin Moštěk

  Práce: Modely pro systém prediktivního řízení složitých soustav
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Pavel Mušálek

  Práce: Automatické generování obvodových schémat v projekčním prostředí EPLAN 2
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Svatopluk Mynář

  Práce: Simulátor biologických signálů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Aleš Oujezdský

  Práce: Systém pro tenzometrická měření statických a dynamickcýh sil
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Hynek Raisigel

  Práce: Využití HMI/SCADA systému FactoryLink pro identifikaci řízeného systému a návrh parametrů regulátoru
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Pavel Raška

  Práce: Dynamický zevní fixátor horní končetiny
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Oldřich Ručka

  Práce: Diagnostika technického stavu konstrukcí pomocí akustické emise
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Jan Semkovič

  Práce: Snímání saturace krve kyslíkem, telemetrický přenos a zobrazení informace na PC
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Stanislav Slíva

  Práce: Návrh a analýza řídicí jednotky pro přenos dat pomocí sítě Internet
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Martin Svoboda

  Práce: Monitorní tester EKG signálů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Martin Šiller

  Práce: Použití technologie JetWeb v průmyslové automatizaci
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Štula

  Práce: Vyhodnocení variability srdečního rytmu
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Wiszczor

  Práce: Analýza a příprava pro návrh aplikace v XFactory pro řízení provozu
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Petr Želasko

  Práce: Návrh a realizace knihovny fuzzy inferencí mikroprocesoru HC12
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Ivo Rehberger

  Práce: Použití fuzzy metod v predikčním řízení
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Aleš Černošek

  Práce: Metody eliminace artefaktů v EEG záznamech
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

 

2001

 • |Ing.| Martin Bartulec

  Práce: Analýza zatížení a možnosti řízení LAN sítě v jednotlivých etapách modernizace
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Richard Bernatík

  Práce: Regulace rovnoměrného ohřevu tělesa párou
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Martin Březina

  Práce: Výpočetní jednotka pro realizaci číslicových filtrů biosignálů
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Aleš Czudek

  Práce: Aplikace snímačů neelektrických veličin při řízení laboratorní soustavy prostřednictvím sběrnice ASI
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Martin Glac

  Práce: Využití fuzzy-regulátoru v řízení tepelné soustavy pomocí PLC Simatic S7 300
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Pavel Godfryd

  Práce: Návrh a realizace přístupového systému do počítačových učeben
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Hlisnikovský

  Práce: Modelování a měření hydraulického rázu v dlouhém potrubí
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jiří Hula

  Práce: Inteligentní wattmetr na bázi virtuální instrumentace využívající služeb Internetu
  Vedoucí: Ing. Jan Šíma
 • |Ing.| Martin Jelínek

  Práce: Snímání a přenos krevního tlaku pomocí komunikační sítě
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Ladislav Káňa

  Práce: Indukční průtokoměr – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Robert Klimunda

  Práce: Model řízení technologického procesu s využitím průmyslové sběrnice CAN
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Leoš Kneisl

  Práce: Vyhodnocení měření opotřebení kruhových krystalizátorů
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Tomáš Komenda

  Práce: Použití jazyka XML pro zpracování dat systémů monitorování a řízení technologických procesů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kopecký

  Práce: Manipulace s databázemi prostřednictvím www rozhraní
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Petr Kořínek

  Práce: Použití metody UML pro návrh řídicího software
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Kovalčík

  Práce: Tester plochých kabelů „Belden“
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kovář

  Práce: Návrh koncepce a systémového řešení simulátoru EKG s nastavitelnými parametry
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Patrik Kubíček

  Práce: Komponentní techniky v systémech SCADA
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kukla

  Práce: Mikroelektronika, mikromechanika – akcelerometr
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Pavek Kukuczka

  Práce: Optické a optoelektronické senzory – měření rozměrů a vzdáleností metodou za pomocí čidla PSD
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Roman Lasoň

  Práce: Regulace vytápění místnosti podlahovým topením
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Marcel Maceček

  Práce: Monitoring a vizualizace dat z měřičů tepla CALOR 30 umístěných na patách domů v okruhu předávací stanice
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Zdeněk Macháček

  Práce: Komunikace inteligentních senzorů pomocí komunikačního protokolu HART
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Marek Malohlava

  Práce: Použití metody DARTS pro návrh řídicího software
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jaromír Mikulka

  Práce: Analýza činnosti převodníku sigma-delta, jeho realizace a využití v měřicí a řídicí technice
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Nigút

  Práce: Monitorování pacienta při umělé plicní ventilaci
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Karel Novák

  Práce: Srovnání EMC u vybraných lékařských přístrojů monitorující životní funkce
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Aleš Pavliska

  Práce: Computer-AIDED Application for Disassembling System
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Kamil Petruška

  Práce: Systém pro měření a monitorování tlaku v tkáních při poranění končetin
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Marian Pilch

  Práce: Komprese biosignálů pro dlouhodobé záznamy
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| René Polach

  Práce: Regulace elektrického podlahového topení
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Kamil Slaný

  Práce: Připojení přístroje pro automatické vyšetřování a zobrazování zorného pole v oftalmologii
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Jan Svárovský

  Práce: Využití metod „bio-feed back“ pro ovládání laboratorního robotu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Svrčina

  Práce: Zdroje tepla do 6 MW – model sekundárního okruhu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Dušan Šelong

  Práce: Měření polohy a navádění do polohy laboratorního robotu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Šochovský

  Práce: Multifunkční vstupní jednotka pro zpracování senzorových signálů
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Roman Tileček

  Práce: Přesná regulace teploty laboratorní zkušební pece pro dilatometrická měření
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Jan Uherek

  Práce: Optimalizace čtvrthodinového maxima spotřeby elektrické energie výrobního procesu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Libor Václavík

  Práce: Návrh a anylýza řídící jednotky protézy dolní končetiny
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Martin Vrobel

  Práce: Využití sítě Internet při vizualizaci technologických procesů
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Miroslav Zakřevský

  Práce: Použití metody OMT pro návrh řídicího software
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Břetislav Zuzcek

  Práce: Model řízeného překladiště s využitím sběrnice AS-Interface
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Zvěřina

  Práce: Zobrazení ventilačních parametrů dýchacího přístroje v reálném čase
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ph.D.| Jiří Mitrych

  Práce: Modely vestavěných diagnostických prostředků
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

 

2000

 • |Ing.| Philippe Bernard

  Práce: Rozvoj systému řízení modelu robota
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Petr Bialoň

  Práce: Komunikace mezi PLC Simatic S5 95U s komunikačním procesorem CP521 a PLC Simatic S7 200
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Radek Červinka

  Práce: Automatizovaný systém řízení laboratoře zemědělského sila
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jan Čmiel

  Práce: Fuzzy regulace výkonu čerpadla chladicí vody elektrárenského bloku
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Radek Drobný

  Práce: Algoritmus strukturální identifikace fuzzy regresního modelu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Radim Ermis

  Práce: Použití databázových systémů v aplikacích řízení technologických procesů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Farník

  Práce: Řízení přenosu dat mezi redundantními visualizačními stanicemi řídicích systémů prostřednictvím průmyslové sítě FLLAN za použití protokolu TCP/IP
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Radovan Gřunděl

  Práce: Navrhněte princip a realizaci kódové ochrany digitálního obrazu proti vlivu šumu při přenosu pomocí komunikační sítě
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Pavel Chmiel

  Práce: Bezdrátový přenos dat z měření v technologickém procesu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Marcel Chovanec

  Práce: Zvýšení přesnosti hmotnostní bilance vody a páry elektrárenského kotl
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Leoš Kneisl

  Práce: Vyhodnocení měření opotřebení kruhových krystalizátorů
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Tomáš Kočíš

  Práce: Řízení tvářecího lisu
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Král

  Práce: Navrhněte způsob činnosti kryptograficky chráněných informací pro ochranu medicínských dat
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Ladislav Ležák

  Práce: Návrh a realizace knihovny pro monitorování časového průběhu výpočtu
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Mainda

  Práce: Jednofázová umělá síť do 16A
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Pavel Malina

  Práce: Optimální statická regulace isotermní teplovodní sítě s uvažováním rovnováhy tlakové, kinetické a potencionální
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Martin Matušů

  Práce: Využití komunikačních možností software FactoryLink ESC při tvorbě různých typů řídicích aplikací
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Miloslav Morisák

  Práce: Tenzometrická měření
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Štěpán Ožana

  Práce: Databáze úloh z předmětu Signály a soustavy
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Aleš Riedl

  Práce: Jednotka intenzívní péče a problematika EMC v provozních podmínkách
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Zdeněk Slanina

  Práce: Řízení přístupového systému s čipovými identifikačními kartami pomocí PLC Tecomat TC500 a visualizačního prostředí ControlWeb
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Karel Šín

  Práce: Software pro komunikaci ultrazvukového přístroje s osobním počítačem
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| František Štěrba

  Práce: Zpracování obrazu z ultrazvukového tomografu pro dlouhodobou archivaci v digitální podobě
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Jiří Tichý

  Práce: Návrh řízení dopravních cest v silu pomocí programovatelného automatu Tecomat NS950
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Jaromír Tomek

  Práce: Průběžné a následné zpracování digitalizovaného videosignálu v medicínských souvislostech
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Jaroslav Tyšer

  Práce: Řízení uhelného shrnovače
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Vajter

  Práce: Srovnání základních principů činnosti živých a neživých systémů
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Pavel Valíček

  Práce: Síť polovodičových senzorů se sběrnicí I2C
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Michal Valoušek

  Práce: Aplikace snímačů neelektrických veličin při řízení laboratorní soustavy prostřednictvím sběrnice CAN
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Petr Vdoleček

  Práce: Řízení problematiky lokálního ohřevu prstu pro diagnostické účely
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Jiří Vlček

  Práce: Regulace elektrod pro pánvovou pec
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Aleš Zapletal

  Práce: Visualizace řízení a vytvoření softwarového modelu dopravních cest v silu systémem Promotic
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ph.D.| Stanislav Blažek

  Práce: Adaptivní systém rozpoznávání řeči
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Marek Penhaker

  Práce: Vývoj metody pro systematickou diagnostiku kondice cévního systému s využitím informace pletysmografického záznamu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Vladimír Kašík

  Práce: Návrh heterogenních propojení automatizačních prostředků standardizovanými průmyslovými sítěmi s využitím FPGA
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Jan Vaněk

  Práce: Detekce hrotů v EEG záznamu s využitím waveletové transformace
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný

 

1999

 • |Ing.| Martin Antonín

  Práce: Archivace analogových veličin ve vizualizačním systému Factory Link pro řízení technologických procesů
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Petr Čech

  Práce: Vývoj a realizace demonstračního fuzzy regulačního systému
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Tomáš Daňhel

  Práce: Řízení měření přístroje pro termickou analýzu
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Blanka Demčáková

  Práce: Identifikace a lokalizace úniku tekutého média přepravovaného v produktovodu
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Ladislav Durník

  Práce: Programové vybavení PC simulátoru pamětí EPROM s HW podporou pro obousměrnou komunikaci mezi laděným počítačem a řídícím PC
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Tomáš Farník

  Práce: Digitální modulace pro přenos signálu EKG
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Marcel Filip

  Práce: Regulace tlaku průtočnéhoí množství kapalného média v potrubní síti
  Vedoucí:
 • |Ing.| Jan Glomb

  Práce: Bezkontaktní pyrometrický snímač teploty
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Petr Hájek

  Práce: Fuzzy predikce stavů technologického procesu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jiří Holáň

  Práce: Měření tlaků v lidském organismu a srovnání dodávaných snímačů tlaku pro ARO
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Miroslav Horuta

  Práce: Měření magnetických polí v lékařské elektronice
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Pavel Hrdlička

  Práce: Distribuovaný systém řízení parního kotle
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Gustav Hrudka

  Práce: Realizace programového vybavení řídicích a informačních systémů v prostředí BlackBox Component Builder
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Chvastek

  Práce: Měření koncentrací látek opticko-elektrickými metodami – model spektrofotometru
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| René Indrák

  Práce: Návrh a realizace obecného subsystému zpracování technologických měření
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Zdeněk Jalůvka

  Práce: Metody získání informace z technologických dat
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Radim Kříva

  Práce: Zpracování obrazové informace pro přenos sítí ATM
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Zdeněk Kubiczek

  Práce: Návrh samonastavujícího se PID regulátoru
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Roman Labaj

  Práce: Analýza metod najíždění tepelných systémů v průmyslu
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Petr Lakomý

  Práce: Návrh a optimalizace komunikace mezi PC a PLC Simatic
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Melo

  Práce: Řízení hydraulického lisu s PLC Simatic S7- 300 a s vizualizací v systému In Touch 5
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| František Mlčoch

  Práce: Rozbor problematiky průmyslových komunikačních sítí
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík
 • |Ing.| Zdeněk Otta

  Práce: Řízení vytápění výrobních hal systémem EXCELL Honeywell aplikované v Třineckých železárnách
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Robert Pavlík

  Práce: Testování vícenásobných průmyslových karet s realizací testeru podle vybrané metodiky
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Vlastimil Raška

  Práce: Regulace hladiny filtrů v systému řízení úpravy vody
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Miroslav Rumpel

  Práce: Automatizované měření hustoty kapalin v průmyslovém provozu
  Vedoucí: Dr. RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Jan Růsek

  Práce: Použití programovacího jazyka Oberon-2 v měřicích a řídicích aplikacích
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Radka Rýdlová

  Práce: Optimalizace zařízení pro monitorování chodu a stavu řídicího systému pracujícího v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Petra Sedláčková

  Práce: Elektromagnetická kompatibilita vybraných zařízení lékařské laboratorní techniky
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Václav Steffek

  Práce: Identifikace úniku tekutého média v produktovodu při sériové přepravě dvou různých médií jedním produktovodem
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Ivan Styrnal

  Práce: Identifikace soustav a parametrizace regulátorů v prostředí InTouch
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Pavel Szabó

  Práce: Zesilovač signálů EKG se sníženým příkonem
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Petr Šácha

  Práce: Programové vybavení dvoukanálové komunikační karty s vlastní inteligencí v duplexním a poloduplexním režimu pro systém Windows95
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Petr Špok

  Práce: Inteligentní sdružený převodník
  Vedoucí: Dr. RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Monika Turoňová

  Práce: Regulace podlahového topení
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Antonín Veselý

  Práce: Sledování provozní celopodnikové počítačové sítě za účelem stanovení.optimálních parametrů
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Karel Vítek

  Práce: Vývoj a realizace adaptivního PID regulátoru
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Martin Vítek

  Práce: Vyhodnocování dlouhodobých záznamů EKG
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Radek Wolný

  Práce: Bezkontaktní měření polohy pomocí dvoudimenzionálního čidla PSD
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Ondřej Zapletal

  Práce: Využití vlastností visualisačního systému ControlWeb pro vývoj aplikací v oblasti měření a řízení
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| David Zuzaník

  Práce: Ohřev TUV ve stanicích do 6MW. Matematická simulace na základě reálných dat
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Marek Mlčoch

  Práce: Čipové karty v bezkontaktních identifikačních systémech
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ph.D.| Jitka Mohylová

  Práce: Využití číslicového zpracování signálů EEG pro lokalizaci epileptického ložiska
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Bohumil Horák

  Práce: Spolehlivost přenosu měrných dat paketovou sítí s protokolem AX.25, průchodnost dat v režimu on-line
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Vladimír Petrovský

  Práce: Přípravek k optimalizaci partikulární struktury sběrnice SMART senzorů
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

 

1998

 • |Ing.| Radim Bridzik

  Práce: Konvertibilita EEG záznamů
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Aleš Čenrošek

  Práce: Příprava základního software pro textové zpracování ultrazvukových vyšetření
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Šárka Dužyová

  Práce: Podpora pro projektování a implementaci aplikací řízení technologických procesů v oblasti průmyslových vstupů a výstupů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Formánek

  Práce: Návrh projektové implementace subsystému obsluhy souborů pro aplikace řízení TP
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Patrik Galeja

  Práce: Návrh a realizace jednotky sběru dat pro distribuované měřicí systémy na bázi mikroprocesoru TOSHIBA TLCS 900
  Vedoucí: Ing. Petr Bilík
 • |Ing.| Petr Gelnar

  Práce: Automatická kalibrace tlakových snímačů v lékařské elektronice
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Martin Grigárek

  Práce: Návrh a implementace objektové implementace subsystému zpracování binárních vstupů metodami OOP
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Gřunděl

  Práce: Návrh systému ukládání měrných dat v elektroencefalografii
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Roman Gužík

  Práce: Použití jazyka Java pro aplikace měření a řízení
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Radovan Hájovský

  Práce: Vizualizační systém pro získání obrazu scény řízeného procesu v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Havlina

  Práce: Návrh řídicího systému manipulátoru odběru vzorku a měření teploty a aktivity oceli
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Miroslav Horuta

  Práce: Měření magnetických polí v lékařské elektronice
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Martin Hriško

  Práce: Filtrace EKG signálů s využitím mikroprocesorového systému
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Patrik Hübner

  Práce: Návrh realizace odebraného tepla na základě vstupních hodnot Q vody a rozdílu teplot t1 a t2. Řešení pomocí jednočipového mikroprocesoru.
  Vedoucí: Dr. RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Radek Hupka

  Práce: Monitorování rentgenového záření při traumatologických operacích
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Pavel Janyška

  Práce: Ovládání technologického procesu, sběr a přenos dat bezdrátovou informační sítí
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Štěpán Jurák

  Práce: Optimální regulace distribuce páry v MCHZ a.s. Ostrava
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jan Jurečka

  Práce: Návrh a realizace řídicího systému pro měření průtoku krve metodou dilucí glukózy
  Vedoucí: Ing. Václav Sládeček
 • |Ing.| Leoš Kaše

  Práce: Návrh a implementace objektové implementace subsystému zpracování analogových vstupů metodami OOP
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Pavel Kmit

  Práce: Měření a regulace výšky hladiny v krystalizační nádrži kontilití
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Knap

  Práce: Zdroje tepla s vyrovnávačem tlaku do 6 MW. Matematická simulace na základě reálných dat
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Radim Kraut

  Práce: Elektromagnetická kompatibilita vybraných zařízení zdravotnické techniky
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Libor Kyselý

  Práce: Aplikace moderních metod řízení zkušební pece pro měření rozpínavého tlaku uhlí
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Václav Mach

  Práce: Optimální regulace napájení výměníků v MCHZ a.s. Ostrava topnou vodou
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jiří Mánek

  Práce: Řízení heterogenních komunikací mezi PLC a visualizačními prostředky
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Jan Marhevský

  Práce: Programový generátor křivky pro ohřev v hlubinné peci pomocí Simaticu S7 a visualizačního systému InTouch 5
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Vlastimil Molek

  Práce: Senzorová síť s digitálními teplotními senzory
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Soňa Netoličková

  Práce: Výukový program pro automatizaci se systémy WINCC a SIMATIC
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Michal Pavlas

  Práce: Řízení teplotního režimu laboratorní elektrické pece
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Jiří Procházka

  Práce: Analýzátory sítě – systémový návrh přístrojové řady, realizace vzorového měření
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Ondřej Raška

  Práce: Syntéza regulačních obvodů s předepsanými vlastnostmi
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Ivo Rehberger

  Práce: Podpůrné knihovny pro práci s periferními obvody jednočipových procesorů Intel MCS51/251
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Jiří Šindler

  Práce: Návrh řízení žíhací pece
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Marek Švarc

  Práce: Měření elektrických charakteristik čidel pulsního oxymetru
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Vítězslav Tománek

  Práce: Inženýrské metody návrhu fuzzy regulátoru
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jiří Uhlíř

  Práce: Tester sběrnic IIC s aplikací na TV Phillips
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Martin Večeřák

  Práce: Multisignálový tester III monitorů základních životních funkcí
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Petr Vičan

  Práce: Bezkontaktní měření geometrických rozměrů vzorků
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| David Volný

  Práce: Modelování a regulace podlahového topení
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Libor Zahradníček

  Práce: Návrh bezkontaktního informačního terminálu s řídicí jednotkou bezkontaktní klávesnice řízenou mikropočítačem STAMP PIC II
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Jan Zapletal

  Práce: Návrh řídicího systému kalicí pece
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Miloslav Holuša

  Práce: Využití shlukovacích metod pro identifikaci fuzzy modelu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Miroslav Dubec

  Práce: Modelování keramických senzorů tlaku
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

 

1997

 • |Ing.| Ala Nasr Issa Azar

  Práce: Přípojení přístroje pro měření PH v jícnu u dětí k PC a návrh vizualizace měření
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Tomáš Bajger

  Práce: Návrh a zpracování algoritmu a programu pro řízení chlazení pomocí systému CARE/EXCEL/HONEYWELL. Ověření a dokumentace řešení.
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Roman Barabáš

  Práce: Řízení měření maximálního rozpínavého tlaku uhlí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Bílovský

  Práce: Návrh připojení PLC k vizualizačnímu systému (SCADA) MSC-02 v operačním systému QNX na PC
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Petr Čermák

  Práce: Virtuální měřicí přístroje pro měření a identifikace biosignálů
  Vedoucí: doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
 • |Ing.| David Dražďák

  Práce: Vytvoření ovladače průmyslové karty AX 5411
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jakub Fildán

  Práce: Multimediální prvky v řídicích systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Michal Hanzlík

  Práce: Zpracování signálu ultrazvukového senzoru
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Jiří Hlisnikovský

  Práce: Automatizovaný tester speciálních průmyslových zásuvných karet
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Marek Hluchník

  Práce: Návrh přístroje pro testování defibrilátoru
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| David Hrbáč

  Práce: Návrh řídicího systému pohonu s měničem Ingelectric s použitím PC
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Kamil Chobot

  Práce: Regulace a řízení provozu elektrodových kotlů s využitím částečné akumulace tepla
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Petr Kobiernicki

  Práce: Řízení skladového hospodářství s regálovým zakládačem pro farmaceutický průmysl
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kolínek

  Práce: Realizace galvanického oddělení pro měřicí unifikované signály v průmyslu
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Jiří Kotzian

  Práce: Automatizované metrologické pracoviště pro kalibrování snímačů tlaku v lékařské elektronice
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Radomír Lukáš

  Práce: Zpracování obrazu z laserového scanovacího přístroje očního pozadí TOPSS
  Vedoucí: Ing. Jan Šíma
 • |Ing.| Aleš Popelka

  Práce: Automatizace laboratorní úlohy z oblasti elektrotechnických materiálů s využitím PC a měřicí karty
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Bohuslav Přibyl

  Práce: Metody zpracování EKG signálu
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Zdeněk Otta

  Práce: Návrh a zpracování algortimu a programu pro řízení klimatizace pomocí systému CARE/EXCEL/HONEYWELL
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Petr Quis

  Práce: Řízení a optimalizace rychlých pohybů trojrozměrného fyzikálního modelu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Sewiola

  Práce: Návrh a zpracování algoritmu a programu pro řízení topení pomocí systému CARE/EXCEL/HONEYWELL. Ověření a dokumentace řešení.
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Martin Starzyk

  Práce: Řízení deamonizace čpavkových vod s využitím PLC Simatic
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Patrik Strnadel

  Práce: Aplikace senzorového signálového procesoru TSS 400 pro měření krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Daniel Szotkowski

  Práce: Vývoj zařízení pro monitorování chodu a stavu procesů řídicího systému
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Roman Škorňák

  Práce: Postředky pro vizualizaci technologických procesů v grafických režimech 800×600, resp. 1024×768 v jazyce TopSpeed Modula-2
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Škyvara

  Práce: Kombinace videozáznamu a dat počítačové elektroencefalografie
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Libor Uhliar

  Práce: Řešení přenosného dávkovacího čerpadla pro parenterální a enterální výživu
  Vedoucí: Ing. Václav Sládeček
 • |Ing.| Roman Vařeka

  Práce: Automatizace laboratorní úlohy z oblastí senzorů s využitím PC a měřicí karty
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Pavel Vojkovský

  Práce: Působení hluku na lidský organismus a objektivizace účinku na sluch
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Luděk Šlosarčík

  Práce: Převodník mV/unifikovaný signál pro měření teploty odporovými teploměry P 100, Ni 1000 a termočlánky typu J, K, S, B
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

 

1996

 • |Ing.| Martin Barteček

  Práce: Řízení klimatizační jednotky pomocí řídícího systému Honeywell
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| David Berger

  Práce: Realizace korekce měření Q plynných a kapalných médií v závislosti na t a P. Výstup 0-20mA a 4-2 mA
  Vedoucí:
 • |Ing.| Michal Brožek

  Práce: Zpracování měření teplot koksárenské baterie KB koksovny Nové Huti na PC
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Fussek

  Práce: Měření rychlých signálů nízkých úrovní
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Marek Gajovský

  Práce: Automatizace měření v biochemické laboratoři
  Vedoucí: Ing. Daniel Kaminský, CSc.
 • |Ing.| Drahoslav Handlíř

  Práce: Zpracování chybových stavů v řídicích systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Michal Harhaj

  Práce: Remote Control of Electronical Measuring Instruments via GPIB bus, RS-232 bus and VXI bus
  Vedoucí:
 • |Ing.| Petr Hrnčiřík

  Práce: Návrh řídicího systému pro vratné válcování na pásové válcovně P800 v NH a.s. Ostrava
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Miroslav Hrubý

  Práce: Řídicí systém vulkanizačního lisu pro výrobu dopravních pásů
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Jaroslav Chudoba

  Práce: Základní software pro filtraci a detekci QRS komplexu v EKG signálu
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Jaroslav Chýlek

  Práce: Systém pro testování a nastavení průmyslové karty AX5621
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Jalůvka

  Práce: Řízení konkrétní soustavy III.řádu s využitím simulačního programu na PC
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Michal Kahánek

  Práce: Řízení laboratorní úlohy z oblasti senzorů pomocí PC
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Dalibor Kaláb

  Práce: Mikropočítačová regulace zdvihu elektrod pánvové pece
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Alena Karásková

  Práce: Regulace bytových otopných soustav s elektrickým elektrovodným kotlem
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Pavel Klhůfek

  Práce: Vypracování programového modulu pro informační systém monitorování energií včetně bilančního vyhodnocení a grafického zobrazení
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| David Koch

  Práce: Regulace tlaku předlohy koksárenské baterie
  Vedoucí:
 • |Ing.| Robert Kolek

  Práce: Řídicí systém pánvové pece
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Pavel Kořenek

  Práce: Výpočet harmonogramu řízení souběžně obsluhovaných koksárenských baterií KB1, KB2 na koksovně v Nové Huti
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Koziorek

  Práce: Řízení chodu větrné elektrárny PLC systémem
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Radomír Kozub

  Práce: Odolnost analogových vstupů systému Honeywell-Excel proti rušení
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Václav Król

  Práce: Simulátor kardiostimulátoru I
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Pavel Mach

  Práce: Inteligentní senzorový systém
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Martin Machala

  Práce: Galvanické oddělení pro signály v lékařské přístrojové technice
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Roman Macháček

  Práce: Demonstrační úloha s levitujícím předmětem
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Roman Mališ

  Práce: Návrh subsystému zpracování agregátů koksárenské baterie KB11 – Control Panel
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Pavel Martiník

  Práce: Regulace a ovládání v garážích ESF Brno systémem Honeywell
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Josef Martiňák

  Práce: Multisignálový tester II.generace pro ověřování monitorů základních vitálních funkcí
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Jana Nevřalová

  Práce: Zpracování dat a měření rychlých signálů nízkých úrovní
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Petr Palacký

  Práce: Realizace přístroje pro monitorování spánkové apnoe u dětí a jeho ověření v klinické praxi
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Daniel Palička

  Práce: Realizace jednotky hlasového výstupu pro lékařskou přístrojovou techniku
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Pavka

  Práce: Zobrazovací jednotka pomaloběžných dějů pro přístroje lékařské elektroniky
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Marek Penhaker

  Práce: Možnosti automatizovaného hodnocení prstové pletysmografie
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Radim Piskoř

  Práce: Řízení svinovačky plechu s aplikací na zkušebním fyzikálním modelu svinovačky
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Radim Pracuch

  Práce: Elektromagnetická kompatibilita vybraných přístrojů lékařské elektroniky
  Vedoucí:
 • |Ing.| David Ryška

  Práce: Automatické řízení výměníkové stanice mikropočítačem
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Ivo Samek

  Práce: Paralelní modelování dynamických soustav v jazyku MODULA
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Marek Slíva

  Práce: Nové trendy v telekomunikačních vysokokapacitních přenosových systémech – synchronní digitální hierarchie, její princip, funkce, měření a testování v synchronních digitálních sítích
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Simona Šajtarová

  Práce: Teplotní kompenzace polovodičových tlakových čidel s mikroprocesorovou podporou
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| František Šaněk

  Práce: Řízení stanice pro úpravu čpavkové vody
  Vedoucí: Ing. František Sýkora
 • |Ing.| Jiří Štefek

  Práce: Automatické řízení odprašovací stanice
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Libor Štramberský

  Práce: Napojení PC na jednotku TCVR pro bezdrátový přenos dat
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Pavel Tannert

  Práce: Návrh řídicího systému pro regulaci teploty v budově školy
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jan Vaněk

  Práce: Stimulace mozkové činnosti v procesu relaxace, měření a terapie za pomocí technických prostředků
  Vedoucí: Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| René Vaněk

  Práce: Adaptivní číslicový regulátor teploty
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Jan Vaňuš

  Práce: Hodnocení spolehlivosti řízení strojů lidským hlasem pomocí zvukových karet a PC
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Vinklárek

  Práce: Sada testerů průmyslových karet
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Zbořil

  Práce: Vývoj měřicí metody a senzoru pro snímání počtu údajů z elektroměru, plynoměru a vodoměru
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Martin Zgabaj

  Práce: Aplikace fuzzy nelineárního regresního modelu v systému řízení
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný

 

1995

 • |Ing.| Pavel Dobeš

  Práce: Automatická korekce měření tepla
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Tomáš Frnka

  Práce: Aplikace 8-bitového systému na řízení klimatizačního zařízení
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Radek Garzina

  Práce: Automatizace měření v biochemické laboratoři
  Vedoucí: Ing. Daniel Kaminský, CSc.
 • |Ing.| Miroslav Holuša

  Práce: Simulátor servoventilátoru
  Vedoucí: Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kroček

  Práce: Návrh a ověření teoretického modelu jednoduché vláknově optické senzorové sítě
  Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kula

  Práce: Měřicí převodník unifikovaných signálů
  Vedoucí:
 • |Ing.| Petr Noska

  Práce: Aplikace integrovaných teplotních senzorů
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Stanislav Opach

  Práce: Bioelektrický zesilovač s obvody izoelektrické linie a vyblokováním stimul. pulsů jako modul k PC
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Vladimír Petrovský

  Práce: Interaktivní software na PC pro hemodynamická měření
  Vedoucí: Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Pělucha

  Práce: Návrh a rozbor činnosti vláknově optického senzoru rychlostí proudících kapalin
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Miroslav Plachta

  Práce: Multisignálový tester I. generace monitorů základních vitálních funkcí
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Jiří Schreiber

  Práce: Řízení klimatizace volně programovatelným automatem SIMATIC S95U
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Dalibor Slavík

  Práce: Návrh a realizace vláknově optického pyrometru
  Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Služy

  Práce: Návrh a realizace optického a vláknově optického měřiče koncentrace roztoků
  Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • |Ing.| Dominik Svěch

  Práce: Řídící algoritmus pro regulaci teploty na koksové baterii v NH Ostrava
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Petr Španihel

  Práce: Automatizované řízení plynové kotelny
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Luděk Trawinski

  Práce: Projekt komunikační sítě FERONA Ostrava,a.s.
  Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Vašica

  Práce: Softwarové inženýrství, jazyk MODULA 2
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Vidlář

  Práce: Software pro měření krevního tlaku invazivní metodou v reálném čase pomocí hardwarového modulu PC
  Vedoucí: Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Radek Veselý

  Práce: Rozbor vlastností jazyka MODULA 2 z hlediska vývoje programů pro řízení v reálném čase
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Zapletal

  Práce: Hardwarový modul k PC pro měření krevního tlaku invazivní metodou v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Dušan Přeček

  Práce: Měření páry
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

 

1994

 • |Ing.| Vlastimil Karlík

  Práce: Návrh a realizace systému pro řízení laboratorních měření s využitím PC
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Tomáš Marten

  Práce: Systém řízení lokálních zdrojů tepla pro bytové jednotky
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jan Pasečný

  Práce: Zařízení pro pasterizaci mateřského mléka
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Milan Peterek

  Práce: Systém pro testování průmyslových desek do PC, aplikovaný na desku AXIOM 5411
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Jan Prašivka

  Práce: Přenosný přístroj zkušebních signálů pro testování kardiomonitorů
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Robert Ramík

  Práce: Vytvořte program pro PC XT/AT, který realizuje přístroj s názvem MYELOCOUNT
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Petr Světloň

  Práce: Aplikace PLC systémů Berneker & Rainer v řídicích systémech s využitím vizualizačního systému P-CIM
  Vedoucí:
 • |Ing.| Pavel Šípek

  Práce: Kryogenní osmometrie
  Vedoucí: Ing. Jiří Čichoň
 • |Ing.| Jiří Valášek

  Práce: Vývoj algoritmu a software návrhu měřícího systému pro měření pomalých dějů (měření teploty – teplota roztaveného kovu)
  Vedoucí:
 • |Ing.| Pavel Vojtek

  Práce: Monitorování dechu u dětí pomocí měření změn impedance hrudníku
  Vedoucí:
 • |Ing.| Pavlína Vondroušová

  Práce: Měření průtoku dilucí glukózy
  Vedoucí:
 • |Ing.| Miroslav Žáček

  Práce: Adaptivní segmentace signálu EEG
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.