Absolventi 2016 – 2020

2017

  Doktorský obor Technická kybernetika

 • |Ph.D.| Jan Nowaková

  Práce: Znalostní adaptace regulátorů
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Karel Vlach

  Práce: Rozhraní biomedicínských aplikací
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Jan Kijonka

  Práce: Automatická klasifikace ischemických chorob srdečních metodou oktantové vektorkardiografie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Martin Stankuš

  Práce: Optimalizace datového toku videosignálů
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.

  Bakalářský obor Řídicí a informační systémy

 • |Bc.| Petr Blaha

  Práce: Hodnocení kvality řečových signálů na bázi virtuální instrumentace
  Vedoucí: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Bc.| Ing. Marek Bukovan

  Práce: Návrh a realizace PIL a SIL simulátorů pro výukový fyzikální model inverzního kyvadla
  Vedoucí: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Bukovan

  Práce: Laboratorní úloha pro oblast strojového vidění
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Hadyna

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Hadyna – International, spol. s r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Hájek

  Práce: Možnosti implementace řídicích algoritmů na mikrokontroléru Arduino s použitím prostředí IDE, Matlab&Simulink a SciLab
  Vedoucí: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Hawranek

  Práce: Modernizace pracoviště měření otáček a vibrací v laboratoři senzorů neelektrických veličin
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Halama

  Práce: Realizace generátoru přesného napěťového signálu
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Honěk

  Práce: Použití měřicích přístrojů s ohledem na bezpečnost obsluhy
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Vít Jandásek

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – ATEsystem s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Jeriga

  Práce: Programování sekvenčních úloh u programovatelných automatů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Patrik Koch

  Práce: Využití simulačních nástrojů pro podporu tvorby aplikací pro programovatelné automatů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Krejčí

  Práce: Vyhodnocení obrazu v procesu ověřovacích měření
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Kula

  Práce: Simulace lokalizační subsystém mobilního robotu
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Michálek

  Práce: Realizace výukové úlohy z oblasti automatického řízení na platformě REXduino
  Vedoucí: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Mikulášek

  Práce: Vliv tvaru napájecího napětí pro měření proudu pomocí měřicí cívky proudu
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Štěpán Němec

  Práce: Systém pro lokalizaci předmětu využívající obrazový signál
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Novák

  Práce: Měření směrové charakteristiky ultrazvukového senzoru
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Peterek

  Práce: Návrh a optimalizace miniaturního napájecího zdroje pro slaboproudé aplikace
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Rostislav Pokorný

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Sasín

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Taurid Ostrava s.r.o.
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Skácel

  Práce: Zpracování řečových signálů měřicími mikrofony pomocí NI 9234 v LabVIEW
  Vedoucí: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Skotnica

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Jan Vlček

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Taurid Ostrava s.r.o.
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.

  Bakalářský obor Biomedicínský technik

 • |Bc.| Ladislav Baleja

  Práce: Měření míry zátěže při chůzi
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Barnová

  Práce: Určení vhodné pozorovací vzdálenosti pro displeje s ohledem na fyziologii oka
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Barvík

  Práce: Pulzní oxymetr s mikrokontrolérem
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Bednář

  Práce: Využití Kinect pro sledování průběhu rehabilitace
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Alexandra Bodzás

  Práce: Software pro vizualizaci a správu dat sítě lékařských diagnostických přístrojů
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Dokoupil

  Práce: Měření pohybů posilovacího nářadí
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Folwarczny

  Práce: Význam četnosti kalibrace systému pro kontinuální monitorování glykémie na přesnost výsledků měření
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Silvie Geislerová

  Práce: Interaktivní výukový model srdce s měřením a analýzou signálů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Hanáček

  Práce: Soubor laboratorních úloh I pro modulární výukovou platformu NI ELVIS
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Ladislav Havelka

  Práce: Návrh a realizace zařízení pro eliminaci projevů Parkinsonovy choroby
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Kristýna Cholevová

  Práce: Předzpracování plodového elektrokardiogramu
  Vedoucí: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Bc.| Kristýna Kohutková

  Práce: Elektrická bezpečnost zdravotnické techniky – Laboratorní úloha
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Kolesnáč

  Práce: Možnosti lokalizace patologických procesů pomocí termokamery
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Jana Koštuříková

  Práce: Extrakce retinálního cévního systému na základě Gaborovy transformace
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Dominika Krejcarová

  Práce: Řídicí systém pro autonomní pohyb a stabilizaci robotických nohou
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Laryš

  Práce: Hodnocení efektivity využití ultrazvukových přístrojů v Městské nemocnici Ostrava a návrh jejich nejefektivnějšího využití
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Mariusz Lipus

  Práce: Návrh a realizace 3D vizualizace v medicínských aplikacích
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Lunkmoss

  Práce: Využití biometrických prvků pro identifikaci osob v oblasti elektromobility
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Michal Mikoláš

  Práce: Efektivní využití funkcionalit vybraných inzulinových pump
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Kristýna Molnárová

  Práce: Optimalizace ultrazvukových dat hypertrofických jizev po popáleninách
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Beata Nowaková

  Práce: Bezpečnostně technické prohlídky fotopletismografických přístrojů
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Tereza Paterová

  Práce: Ověření funkčnosti lineárního dávkovače v závislosti na použitém spotřebním materiálu
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Roman

  Práce: Elektronický diabetický deník s funkcí selfmonitoringu a evaluace
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Lucie Sebešová

  Práce: Rehabilitační pomůcka s biofeedbackem pro řízenou domácí terapii
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Nikola Slaninová

  Práce: Analýza trombocytové studie
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Martin Slaziník

  Práce: Tester infuzní techniky IDA 4 – Laboratorní úloha
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Kamila Smičková

  Práce: Aplikace pro zobrazování biologických signálů v mobilních technologiích
  Vedoucí: Ing. Karel Vlach, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Suchánek

  Práce: Návrh a realizace modulu pro dálkovou manipulaci ultrazvukové sondy
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Andrea Veselá

  Práce: Použítí metody Cognitive Work Analysis ve zdravotnicví
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Veronika Viciánová

  Práce: Extrakce objektů z medicínských obrazů na základě metody aktivních kontur
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Martin Závodný

  Práce: Přesné číslicové měření teploty s programovatelnou logikou – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Žídek

  Práce: Měření vlastností BOSU v průběhu rehabilitace
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Měřicí a řídicí technika

 • |Ing.| Marek Šimeček

  Práce: Servisní přípravek pro testování automobilových světlometů
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Řídicí a informační systémy

 • |Ing.| Jiří Bacík

  Práce: Regulátor líhně
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jindřich Brablík

  Práce: SENT Reader a Logger na platformě NI RIO v prostředí LabView
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Čaňo

  Práce: Řízení elektrických pohonů v systémech s vysokými nároky na funkční bezpečnost
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Dvořák

  Práce: Přípravek pro elektronový mikroskop
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Drlík

  Práce: Vývoj měřicího systému pro ovládání LED světlometů a měření jejich elektrických parametrů
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Radek Foltyn

  Práce: Tester světel pro osobní automobil
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Antonín Gavlas

  Práce: Návrh a realizace vizualizace pro odprášení tandemové pece
  Vedoucí: Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
 • |Ing.| Roman Heczko

  Práce: SENT Bus analyzer na platformě NI RIO v prostředí LabVIEW
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Josef Jarolím

  Práce: Návrh a realizace brány mezi sítěmi IQRF a RS-485 s komunikačním protokolem FINET
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Juzik

  Práce: Řízení a regulace pomocných hospodářství pro čistící linku vrtných tyčí
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Kolek

  Práce: Analyzátor elektrického výkonu na bázi DEWE-561
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Ing.| Vilém Kozel

  Práce: Testovací zařízení autosedaček pro kontrolu zasunutí spony bezpečnostního pásu
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Radomír Lasota

  Práce: Automatizované ověření parametrů DAC převodníků a výkonových zesilovačů pro účely generování testovacích signálů
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Martínek

  Práce: Kamerová inspekce výrobku v rámci robotického pracoviště při výrobě brzd
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Daniel Měkyna

  Práce: Návrh a implementace řídicích algoritmů pro sekundární odprášení tandemové pece
  Vedoucí: Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Pluške

  Práce: Automatizovaný návrh řídicí aplikace v systémech s programovatelnými automaty
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Pokorný

  Práce: Návrh a realizace převodníku Ethernet na iNELS
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Richtár

  Práce: IQMESH síť pro monitorování teplot a koncentrace CO
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Rychtar

  Práce: Detekční systém pro analýzu rostoucí vegetace ze vstupního obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Szöcs

  Práce: Zařízení pro simulaci termoelektrických článků
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Škovránek

  Práce: Návrh a realizace zabezpečovacího zařízení s využitím technologií Raspberry Pi a IQRF
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Adam Uhlíř

  Práce: Multimediální a diagnostická jednotka pro osobní automobily
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Vičík

  Práce: Kytarové efekty pomocí LabVIEW
  Vedoucí: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Zika

  Práce: Implementace rozhodování na bázi neuronových sítí v programovatelném automatu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Biomedicínské inženýrství

 • |Ing.| Zuzana Almášyová

  Práce: Využití alternativních zdrojů energie pro napájení biotelemetrických čidel
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Václav Bajgar

  Práce: Bez-bateriový koncept napájení zařízení s kinetickým měničem energie
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Veronika Balaďová

  Práce: Analýza pohybu horních končetin pro biofeedback v rehabilitaci
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Ing.| Monika Borová

  Práce: Software pro vyhodnocení poruch barevného vidění napojený na informační systém
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Veronika Cedivodová

  Práce: Simulační framework pro evaluaci rekonstrukčních metod elektrické impedační tomografie
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Tereza Čerbáková

  Práce: Měření a zpracování charakteristických parametrů laseru
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Daniel Dedek

  Práce: Měření a vizualizace patologických změn v podkoží
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Ing.| Klára Fiedorová

  Práce: Návrh elektrody pro měření koncentrace glukózy v krvi
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Kateřina Gecová

  Práce: Návrh jednotky senzorů prostředí kompatibilni s KNX
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Jakub Havránek

  Práce: Využití biometrických prvků v automatickém přiřazování pořízených obrazových dat
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Jan Hečko

  Práce: Analýza kardiografických metod při ablaci srdce
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Karolína Janošová

  Práce: Systém low-power napájení přenosného zařízení se záznamem dat
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| René Jaroš

  Práce: Neadaptivní metody zpracování plodového elektrokardiogramu
  Vedoucí: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Ing.| Jana Javůrková

  Práce: Návrh a realizace programu pro segmentaci a automatizovanou analýzu makulárních lézí
  Vedoucí: prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
 • |Ing.| Jakub Karásek

  Práce: Měření a analýza dechové křivky
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Zuzana Klučková

  Práce: Aplikace pro automatizovaný výpočet kontrastních látek
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Filip Marynčák

  Práce: Klasifikace myopotenciálů gest ruky pro ovládání aplikací
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Ing.| Lucie Mikolášová

  Práce: Analýza a návrh bezpečného systému podávání medikace s využitím NIS s pomocí metody CWA
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Iveta Neprašová

  Práce: Klasifikace signálu EEG – KNN klasifikátorem
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| David Oczka

  Práce: Dávkové zpracování biomedicínských výpočtů na superpočítači Rivyera
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Radek Osmančík

  Práce: Analýza změny reakční doby vlivem působení vnějších a vnitřních vlivů organismu
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Ing.| Radka Pavelková

  Práce: Biomechanické zdroje energie pro napájení mobilních senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Karolína Pavelová

  Práce: Vývoj metod pro určení místa hloubkové mozkové stimulace
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Lenka Plačková

  Práce: Detekce QRS komplexu s využitím oktantů
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Jaromír Petřík

  Práce: Defibrilátor s hlasovou navigací
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Filip Rumel

  Práce: Zvýšení spolehlivosti biometrické identifikace kombinací biometrických senzorů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Alžběta Straškrábová

  Práce: Analýza animálního EKG
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Nela Štrbíková

  Práce: Monitorování základních životních funkcí pomocí optického vlákna
  Vedoucí: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Ing.| Ivana Štursová

  Práce: Softwarové aplikace pro diagnostiku Parkinsonovy choroby s využitím počítačových periférií
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Ing.| Matěj Šťastný

  Práce: Návrh a realizace řidicí jednotky pro hypoxickou komoru
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Martina Trojková, DiS.

  Práce: Analýza přesnosti monitorování glykemie kontinuálním senzorem Enlite™
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Jan Valošek

  Práce: Software pro vizualizaci a kvantitativní vyhodnocení cévních kalcifikací
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Andrea Vodáková

  Práce: Vliv sekundárního rentgenového záření na kvalitu skiagrafických snímků
  Vedoucí: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Kateřina Vopálková

  Práce: Měření impedanční spektroskopie pomocí frekvenční analýzy
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Weiper

  Práce: Využití Soft Computingových Metod pro zpracování řečového signálu v reálném prostředí Smart Home
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| Filip Žilinský

  Práce: EKG pro domácí využití
  Vedoucí: Ing. Karel Vlach, Ph.D.

2016

  Doktorský obor Technická kybernetika

 • |Ph.D.| Roman Slabý

  Práce: Analýza a klasifikace vícerozměrných shlukových struktur
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ph.D.| Michal Vožda

  Práce: Časoprostorová analýza vektorkardiografických záznamů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.

  Bakalářský obor Řídicí a informační systémy

 • |Bc.| Vojtěch Baránek

  Práce: Implementace RFID technologie v nízkoodběrových vestavěných zařízeních
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Baroš

  Práce: Autonomní tonální analýza zvukového signálu a hudebního nástroje
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Byrtus

  Práce: Výukové moduly prezentující fyzikální principy a základy elektrotechniky
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Dohnal

  Práce: Programování základních periférií mikropočítače AT MEGA – demonstrační úlohy pro praktická cvičení
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Václav Hanke

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Libor Chrástecký

  Práce: Uživatelské rozhraní zabezpečovacího terminálu
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jasmin Jatić

  Práce: Sada virtuálních přístrojů pro multifunkční měřicí kartu
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Matěj Kaloč

  Práce: Testovací systém pro před-servisní detekci poruchy v mobilním telefonu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Kodytek

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – ATEsystem s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Filip Krupa

  Práce: Analýza a vyhodnocení jízdy motorkáře pomocí akcelerometrických dat
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Kubala

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Elektroservis Paskov s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Kulštejn

  Práce: Záznamník provozních veličin výrobní linky
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| František Luzar

  Práce: Implementace miniserveru Loxone pro řízení provozně technických funkcí v Smart Home
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Marčan

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Miroslav Mikuš

  Práce: Detekční systém pro rozpoznání chyb v obrazu z videosekvence
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Mikuška

  Práce: Bezpečnostní funkce u regulovaných pohonů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Němčík

  Práce: Zařízení pro vytváření malých magnetických polí a jeho řízení
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Stanislav Novák

  Práce: Tvorba elektronického protokolu z měření s aplikací pro kontrolu výsledků
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Novický

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Michal Ressler

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Hadyna – International, spol. s r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Ručka

  Práce: Automatizace měření laboratorní úlohy předání tepla
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jonáš Stýskala

  Práce: Aplikace pro měření na platformě BeagleBoard
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Sypěnová

  Práce: Vliv měřicí cívky proudu při měření výkonů
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Špila

  Práce: Modernizace řídicího systému vytápění žíhací vozové pece
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Valášek

  Práce: Sada laboratorních úloh pro kamerové testy rozměrů, tvarů a přítomnosti
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Velička

  Práce: Konfigurovatelný vypínač pro domovní elektroinstalaci
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Vitásek

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Lightdrop, s.r.o.
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.

  Bakalářský obor Biomedicínský technik

 • |Bc.| Tereza Bardaševská

  Práce: Analýza závislosti rychlosti pulsní vlny na neinvazivním měření krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Daniel Bielčik

  Práce: Laboratorní úloha měření na fetálním kardiotokografu
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Fojtík

  Práce: Software pro feedback při cvičení s rehabilitační pomůckou
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Franec

  Práce: Laboratorní úloha měření vHIT
  Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Haluska

  Práce: Ovládání světelného terče očními pohyby
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Adam Holub

  Práce: Rozpoznání a klasifikace otisků prstů
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Iveta Jamrozová

  Práce: Laboratorní úloha – hlasová analýza
  Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Janečková

  Práce: Softwarová implementace zrakových stimulátorů
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Bára Janošcová

  Práce: Interaktivní aplikace ovládaná pohybem očí 
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Ing. arch. Sandra Jüttnerová

  Práce: Interaktivní učebnice pro výuku a studium ultrasonografie se zaměřením na obsluhu ultrasonografu Mindray M7
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Dan Kamenský

  Práce: Design a realizace prototypu kožního kolorimetru
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Adéla Kloudová

  Práce: Srovnání servisních kontrol u MR skenerů
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Veronika Kovářová

  Práce: Algoritmus pro automatickou obrazovou detekci sítnicových lézí
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Miroslava Kropová

  Práce: Porovnání názvosloví a nastavení v kardiostimulační technice
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Alice Křesťanová

  Práce: Algoritmus pro automatizovanou obrazovou detekci a hodnocení tortuozity sítnicového cévního řečiště
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Martina Ládrová

  Práce: Analýza srdeční variability z multikanálového fotopletysmografu
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Veronika Ludinová

  Práce: Analýza a detekce Braillova písma založená na principu automatizované analýzy obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Barbara Maludová

  Práce: Návrh společné EKG/PPG elektrody
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Šárka Mikolajková

  Práce: Měření orientace končetin a přenosu sil v aplikacích pro dopravní prostředky
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Pavla Monsportová

  Práce: Sledování a statistické hodnocení efektu ambulantního pleopticko—ortoptického cvičení
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Polomík

  Práce: Návrh a realizace biopotenciálových elektrod
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Matouš Procházka

  Práce: Vestavěný systém pro verifikaci osob na základě otisku prstu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Pučan

  Práce: Automatická kontrola štítků transfuzních přípravků
  Vedoucí: Ing. Petra Rajmanová
 • |Bc.| Martin Schmidt

  Práce: SW pro nácvik a prohlubování prostorového vidění
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Slonka

  Práce: Algoritmus pro automatickou detekci velikosti terče zrakového nervu
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Michal Svrčina

  Práce: Měření a vizualizace biotelemetrických dat
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Šajnová

  Práce: EEG testování stavu při mentálních relaxačních cvičení
  Vedoucí: Ing. Karel Vlach
 • |Bc.| Michaela Šidiková

  Práce: SW pro hodnocení zrakové ostrosti a nácvik centrální rozlišovací schopnosti u dětí
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| An Tran

  Práce: Lokalizační subsystém pro nemocniční mobilní robot
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Bc.| Jana Vajdíková

  Práce: Laboratorní úloha na měření a testování na pacientském monitoru
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jaroslav Vondrák

  Práce: Laboratorní úloha na měření a testování defibrilátoru
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Vícha

  Práce: Rozpoznání a klasifikace podpisu z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Vilím

  Práce: Detekce pohybu z video záznamu
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Barbora Závodníková

  Práce: Řídicí systém pro autonomní pohyb robotické ruky
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Měřicí a řídicí technika

 • |Ing.| Sandro Bekauri

  Práce: Energy Management in Smart Home
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| Dalibor Brunclík

  Práce: Testování vlastností elektroměrů a wattrouterů
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Darda

  Práce: Zařízení pro stanovení vodního objemu ocelových tlakových lahví
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Dedek

  Práce: Řídicí a informační systém pro elektrické jednostopé vozidlo
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Dočekal

  Práce: Modul nabíjecího stojanu s měřením elektrické energie
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Matěj Golembiovský

  Práce: Balancovací systém pro elektrický motocykl
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Kolařík

  Práce: Využití bezdrátové technologie Bluetooth pro distribuovaný měřicí systém
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Koloušek

  Práce: Žhavené polovodičové senzory pro měření koncentrace plynů
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Kotyza

  Práce: Zpracování obrazového signálu v obvodech s programovatelnou logikou
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Daniel Lazar

  Práce: Autonomní systém rozpoznání raženého alfanumerického značení na hutním materiálu z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| David Merfort

  Práce: Realizace a zhodnocení možností rychlé polohové regulace hydraulických systémů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Navrátil

  Práce: Dohledový systém robotického ramena
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Vít Panáček

  Práce: Návrh a realizace synchronní polohové regulace soustavy hydraulických válců
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Pelikán

  Práce: Elektronický wattmetr na bázi NI cRIO
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Pyszko

  Práce: Návrh fuzzy systému pro programovatelný automat S7-1500
  Vedoucí: Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
 • |Ing.| Aleš Snopek

  Práce: Vytvoření aplikace pro zobrazení a kontrolu teplot pláště a chladící vody vysoké pece
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.&Ing.| Bronislav Suchý

  Práce: Měření provozních veličin obnovitelných zdrojů s připojením k ethernetu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Šoustek

  Práce: Průmyslový tester se systémem pro zpracování obrazu
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Zwierzyna

  Práce: Návrh řídicího systému turbogenerátoru uhelné elektrárny
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Biomedicínské inženýrství

 • |Ing.| Michal Dembowski, DiS.

  Práce: Topografické mapování mozkové perfuze
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Petr Fajkus

  Práce: Metoda měření krevního průtoku dilucí glukózy
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Foltyn

  Práce: Víceúčelový senzor pro analýzu pohybů člověka
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.&Ing.| Kamila Foltýnová

  Práce: Zhodnocení významnosti výsledků gama analýzy při verifikaci ozařovacích IMRT plánů v radioterapii
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Radek Halfar

  Práce: Analýza parametrů chůze pomocí inerciálních senzorů
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Radana Kahánková

  Práce: Adaptivní metody extrakce abdominálního plodového elektrokardiogramu
  Vedoucí: Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Ing.| Barbora Kosiecová

  Práce: Modelování a simulace činnosti kardiorespiračního systému
  Vedoucí: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Taťána Richterová

  Práce: Návrh EDC aplikace pro klinický záznam dat na oční klinice FNO
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Hana Škutová

  Práce: Extrakce plodového elektrokardiogramu metodami soft computingu
  Vedoucí: Ing. Radek Martinek, Ph.D.