Absolventi 2016 – 2020

2016

  Doktorský obor Technická kybernetika

 • |Ph.D.| Roman Slabý

  Práce: Analýza a klasifikace vícerozměrných shlukových struktur
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ph.D.| Michal Vožda

  Práce: Časoprostorová analýza vektorkardiografických záznamů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.

  Bakalářský obor Řídicí a informační systémy

 • |Bc.| Vojtěch Baránek

  Práce: Implementace RFID technologie v nízkoodběrových vestavěných zařízeních
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Baroš

  Práce: Autonomní tonální analýza zvukového signálu a hudebního nástroje
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Byrtus

  Práce: Výukové moduly prezentující fyzikální principy a základy elektrotechniky
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Dohnal

  Práce: Programování základních periférií mikropočítače AT MEGA – demonstrační úlohy pro praktická cvičení
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Václav Hanke

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Libor Chrástecký

  Práce: Uživatelské rozhraní zabezpečovacího terminálu
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jasmin Jatić

  Práce: Sada virtuálních přístrojů pro multifunkční měřicí kartu
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Matěj Kaloč

  Práce: Testovací systém pro před-servisní detekci poruchy v mobilním telefonu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Kodytek

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – ATEsystem s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Filip Krupa

  Práce: Analýza a vyhodnocení jízdy motorkáře pomocí akcelerometrických dat
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Kubala

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Elektroservis Paskov s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Kulštejn

  Práce: Záznamník provozních veličin výrobní linky
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| František Luzar

  Práce: Implementace miniserveru Loxone pro řízení provozně technických funkcí v Smart Home
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Marčan

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Miroslav Mikuš

  Práce: Detekční systém pro rozpoznání chyb v obrazu z videosekvence
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Mikuška

  Práce: Bezpečnostní funkce u regulovaných pohonů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Němčík

  Práce: Zařízení pro vytváření malých magnetických polí a jeho řízení
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Stanislav Novák

  Práce: Tvorba elektronického protokolu z měření s aplikací pro kontrolu výsledků
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Novický

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Michal Ressler

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Hadyna – International, spol. s r.o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Ručka

  Práce: Automatizace měření laboratorní úlohy předání tepla
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jonáš Stýskala

  Práce: Aplikace pro měření na platformě BeagleBoard
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Sypěnová

  Práce: Vliv měřicí cívky proudu při měření výkonů
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Špila

  Práce: Modernizace řídicího systému vytápění žíhací vozové pece
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Valášek

  Práce: Sada laboratorních úloh pro kamerové testy rozměrů, tvarů a přítomnosti
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Velička

  Práce: Konfigurovatelný vypínač pro domovní elektroinstalaci
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Vitásek

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Lightdrop, s.r.o.
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.

  Bakalářský obor Biomedicínský technik

 • |Bc.| Tereza Bardaševská

  Práce: Analýza závislosti rychlosti pulsní vlny na neinvazivním měření krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Daniel Bielčik

  Práce: Laboratorní úloha měření na fetálním kardiotokografu
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Fojtík

  Práce: Software pro feedback při cvičení s rehabilitační pomůckou
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Franec

  Práce: Laboratorní úloha měření vHIT
  Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Haluska

  Práce: Ovládání světelného terče očními pohyby
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Adam Holub

  Práce: Rozpoznání a klasifikace otisků prstů
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Iveta Jamrozová

  Práce: Laboratorní úloha – hlasová analýza
  Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Janečková

  Práce: Softwarová implementace zrakových stimulátorů
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Bára Janošcová

  Práce: Interaktivní aplikace ovládaná pohybem očí 
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Ing. arch. Sandra Jüttnerová

  Práce: Interaktivní učebnice pro výuku a studium ultrasonografie se zaměřením na obsluhu ultrasonografu Mindray M7
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Dan Kamenský

  Práce: Design a realizace prototypu kožního kolorimetru
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Adéla Kloudová

  Práce: Srovnání servisních kontrol u MR skenerů
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Veronika Kovářová

  Práce: Algoritmus pro automatickou obrazovou detekci sítnicových lézí
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Miroslava Kropová

  Práce: Porovnání názvosloví a nastavení v kardiostimulační technice
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Alice Křesťanová

  Práce: Algoritmus pro automatizovanou obrazovou detekci a hodnocení tortuozity sítnicového cévního řečiště
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Martina Ládrová

  Práce: Analýza srdeční variability z multikanálového fotopletysmografu
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Veronika Ludinová

  Práce: Analýza a detekce Braillova písma založená na principu automatizované analýzy obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Barbara Maludová

  Práce: Návrh společné EKG/PPG elektrody
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Šárka Mikolajková

  Práce: Měření orientace končetin a přenosu sil v aplikacích pro dopravní prostředky
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Pavla Monsportová

  Práce: Sledování a statistické hodnocení efektu ambulantního pleopticko—ortoptického cvičení
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Polomík

  Práce: Návrh a realizace biopotenciálových elektrod
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Matouš Procházka

  Práce: Vestavěný systém pro verifikaci osob na základě otisku prstu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Pučan

  Práce: Automatická kontrola štítků transfuzních přípravků
  Vedoucí: Ing. Petra Rajmanová
 • |Bc.| Martin Schmidt

  Práce: SW pro nácvik a prohlubování prostorového vidění
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Slonka

  Práce: Algoritmus pro automatickou detekci velikosti terče zrakového nervu
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Michal Svrčina

  Práce: Měření a vizualizace biotelemetrických dat
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Šajnová

  Práce: EEG testování stavu při mentálních relaxačních cvičení
  Vedoucí: Ing. Karel Vlach
 • |Bc.| Michaela Šidiková

  Práce: SW pro hodnocení zrakové ostrosti a nácvik centrální rozlišovací schopnosti u dětí
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| An Tran

  Práce: Lokalizační subsystém pro nemocniční mobilní robot
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Bc.| Jana Vajdíková

  Práce: Laboratorní úloha na měření a testování na pacientském monitoru
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jaroslav Vondrák

  Práce: Laboratorní úloha na měření a testování defibrilátoru
  Vedoucí: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Vícha

  Práce: Rozpoznání a klasifikace podpisu z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Vilím

  Práce: Detekce pohybu z video záznamu
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Barbora Závodníková

  Práce: Řídicí systém pro autonomní pohyb robotické ruky
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Měřicí a řídicí technika

 • |Ing.| Sandro Bekauri

  Práce: Energy Management in Smart Home
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| Dalibor Brunclík

  Práce: Testování vlastností elektroměrů a wattrouterů
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Darda

  Práce: Zařízení pro stanovení vodního objemu ocelových tlakových lahví
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Dedek

  Práce: Řídicí a informační systém pro elektrické jednostopé vozidlo
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Dočekal

  Práce: Modul nabíjecího stojanu s měřením elektrické energie
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Matěj Golembiovský

  Práce: Balancovací systém pro elektrický motocykl
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Kolařík

  Práce: Využití bezdrátové technologie Bluetooth pro distribuovaný měřicí systém
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Koloušek

  Práce: Žhavené polovodičové senzory pro měření koncentrace plynů
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Kotyza

  Práce: Zpracování obrazového signálu v obvodech s programovatelnou logikou
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Daniel Lazar

  Práce: Autonomní systém rozpoznání raženého alfanumerického značení na hutním materiálu z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| David Merfort

  Práce: Realizace a zhodnocení možností rychlé polohové regulace hydraulických systémů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Navrátil

  Práce: Dohledový systém robotického ramena
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Vít Panáček

  Práce: Návrh a realizace synchronní polohové regulace soustavy hydraulických válců
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Pelikán

  Práce: Elektronický wattmetr na bázi NI cRIO
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Pyszko

  Práce: Návrh fuzzy systému pro programovatelný automat S7-1500
  Vedoucí: Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
 • |Ing.| Aleš Snopek

  Práce: Vytvoření aplikace pro zobrazení a kontrolu teplot pláště a chladící vody vysoké pece
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.&Ing.| Bronislav Suchý

  Práce: Měření provozních veličin obnovitelných zdrojů s připojením k ethernetu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Šoustek

  Práce: Průmyslový tester se systémem pro zpracování obrazu
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Zwierzyna

  Práce: Návrh řídicího systému turbogenerátoru uhelné elektrárny
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Biomedicínské inženýrství

 • |Ing.| Michal Dembowski, DiS.

  Práce: Topografické mapování mozkové perfuze
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Petr Fajkus

  Práce: Metoda měření krevního průtoku dilucí glukózy
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Foltyn

  Práce: Víceúčelový senzor pro analýzu pohybů člověka
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.&Ing.| Kamila Foltýnová

  Práce: Zhodnocení významnosti výsledků gama analýzy při verifikaci ozařovacích IMRT plánů v radioterapii
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Radek Halfar

  Práce: Analýza parametrů chůze pomocí inerciálních senzorů
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Radana Kahánková

  Práce: Adaptivní metody extrakce abdominálního plodového elektrokardiogramu
  Vedoucí: Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Ing.| Barbora Kosiecová

  Práce: Modelování a simulace činnosti kardiorespiračního systému
  Vedoucí: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Taťána Richterová

  Práce: Návrh EDC aplikace pro klinický záznam dat na oční klinice FNO
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Hana Škutová

  Práce: Extrakce plodového elektrokardiogramu metodami soft computingu
  Vedoucí: Ing. Radek Martinek, Ph.D.