Absolventi 2011 – 2015

2015

  Doktorský obor Technická kybernetika

 • |Ph.D.| Petr Vojčinák

  Práce: Metodika automatického měření a vyhodnocování teplot v hlubinných vrtech
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

  Bakalářský obor Řídicí a informační systémy

 • |Bc.| Tomáš Čaňo

  Práce: Simulace a měření na obvodu pro sběr a uchování energie
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Čerbák

  Práce: Demonstrační soustava technologie elektronického řízení vozidla (drive by wire)
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Drábek

  Práce: Lokalizace pomocí WiFi přístupových bodů založená na metodě fingerprinting
  Vedoucí: Ing. Aleš Kurečka
 • |Bc.| Vojtěch Flagar

  Práce: Analýza a zpracování dat z ultrasonického senzoru měření hladiny kapalin
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Antonín Gavlas

  Práce: Návrh a realizace regulace hladiny a teploty vody pro soustavu vodní nádrže s volným odtokem
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Heczko

  Práce: Bezdrátové technologie s možností rychlého přenosu dat
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Josef Jarolím

  Práce: Jednotka pro detekci bouřek a blesků
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Juzik

  Práce: Řízení úpravny pitné vody
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Kolek

  Práce: Návrh inovace a řízení laboratorního modelu se servopohonem
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Vilém Kozel

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Radomír Lasota

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Maček

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Martínek

  Práce: Řízení  vytápění v inteligentních budovách
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Měkyna

  Práce: Řízení procesních laboratorních modelů pomocí programovatelných automatů Simatic
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Patrik Mik

  Práce: Identifikační systém detekce osob analýzou obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Pluške

  Práce: Vytvoření řídicí aplikace pro demonstrační instalaci systému se servopohonem
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Pokorný

  Práce: Návrh třífázové zátěže pro laboratorní úlohu na měření výkonů
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Richtár

  Práce: Analýza použití netradičních zdrojů energií pro napájení měřicích jednotek
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Miroslav Schneider

  Práce: Systém pro verifikaci metod binarizace obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Szöcs

  Práce: Simulace termoelektrické článku řízeného prostředím LabVIEW
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Jan Šíma

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| David Šimoník

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Jiří Škovránek

  Práce: Laboratorní úloha regulace teploty
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Dárius Toman

  Práce: Generace výkonového měřicího signálu
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Marian Tóth

  Práce: Čtení a vizualizace dat z ultrazvukového senzoru pro měření hladiny a koncentrace kapalin v prostředí LabVIEW
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Bc.| Jiří Vičík

  Práce: Měření zapínacího proudu halogenové žárovky a návrh jeho omezení
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Zbončák

  Práce: Optimalizace řízení provozně technických funkcí v inteligentních budovách
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.

  Bakalářský obor Biomedicínský technik

 • |Bc.| Václav Bajgar

  Práce: Realizace biopotenciálových elektrod pro měření elektrofyziologických signálů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Veronika Balaďová

  Práce: Bodové měření EKG za použití Bluetooth 4.0
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Michal Berek

  Práce: Modul tlakoměru pro výukovou sadu BMI
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Monika Borová

  Práce: Aplikace pro diagnostiku poruch barevného vidění
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Jindřich Brablík

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Veronika Cedivodová

  Práce: Rekonstrukce obrazu z naměřených dat v elektrické impedanční tomografii
  Vedoucí: Ing. Markéta Venclíková
 • |Bc.| Veronika Činčalová

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Daniel Dedek

  Práce: Telemetrie biologických veličin
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Drahorádová

  Práce: Simulování srdeční činnosti v LabView
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Klára Fiedorová

  Práce: Měření mechanických vlastností dialyzačních setů v závislosti na vybraných fyzikálních parametrech
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Gecová

  Práce: Komunikační rozhraní v softwaru MATLAB pro sběr dat ze systému ELVIS
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Hečko

  Práce: Generace a měření základních parametru EKG signálu
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Karolína Janošová

  Práce: Využití biometrických prvků pro identifikaci osob v oblasti elektromobility
  Vedoucí: Ing. Pavlína Vojtasová
 • |Bc.| René Jaroš

  Práce: Transformace 12 svodového EKG do VKG
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Lucie Korpasová

  Práce: Vypínatelný filtr v elektrokardiografii
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Koudelka

  Práce: Vliv teploty na laserové dopplerovské zobrazování
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Daniel Krahulec

  Práce: Katalog artefaktů při zobrazování magnetickou rezonancí
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Filip Kremzer

  Práce: Vzdálený monitoring teplot prostřednictvím technologie IQRF
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Martina Lupíková

  Práce: Model regulace glykémie v prostředí Matlab Simulink – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Macíček

  Práce: Měření s tříosým akcelerometrem prostředky programovatelné logiky
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Táňa Marčišovská

  Práce: Aplikace pro automatizovaný výpočet sacharidových výměnných jednotek
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Filip Marynčák

  Práce: Telemetrie biologických veličin s využítím bluetooth low energy
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Matyáš

  Práce: Automatická kontrola integrity obalů transfuzních přípravků
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jakub Matýsek

  Práce: Biometrická identifikace uživatele pro střelné zbraně
  Vedoucí: Ing. Lucie Švecová
 • |Bc.| Lucie Mikolášová

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Markéta Nováková

  Práce: Měření a zpracování dechové křivky v plánování radioterapie
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Nožička

  Práce: Použití časových omezení při návrhu programovatelné logiky – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| David Oczka

  Práce: Návrh a realizace algoritmu pro systém limitního ozařování
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Osmančík

  Práce: Simulování defibrilačních impulsů v LabView
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Radka Pavelková

  Práce: Využití alternativních zdrojů energie pro napájení senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jaromír Petřík

  Práce: Realizace generátoru defibrilačního impulzu s řízenou dodanou energií
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Adriana Pivodová

  Práce: Využití ultrazvukového měření tloušťky kůže při kutometrické diagnostice
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Lenka Plačková

  Práce: Extrakce příznaků z vektorkardiografických záznamů
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Filip Rumel

  Práce: Telemetrie v poláriu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Karolina Ryšánková

  Práce: Mostová měření pasivních elektrických veličin – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Sládek

  Práce: Vliv frekvence světelného zdroje na zdánlivý kontrast
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Staněk

  Práce: Testování a porovnávání inzulínových infuzních systémů a glukometrů
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Ondřej Strakoš

  Práce: Objasnění destrukčního vlivu gravitačního setu v infuzní pumpě
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Alžběta Straškrábová

  Práce: Měření mechanických vlastností infuzních setů (degradace) v závislosti na sterilizaci a počtu jejich použití
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Stružka

  Práce: Monitorování CO2 v systémech vzdálené domácí péče CO2 Monitoring in Home Care Systems
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Nela Štrbíková

  Práce: Laboratorní úloha – Defibrilátor
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Ivana Štursová

  Práce: Výukový model pro měření biologických signálů realizovaný pro PLC zařízení
  Vedoucí: Ing. Ondřej Horáček
 • |Bc.| Jan Valošek

  Práce: Automatizovaný software pro úpravu a analýzu medicínských snímků
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Naďa Valošková

  Práce: Analýza typů částí oděvu osoby z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Vavřinčíková

  Práce: Tester plicních ventilátorů – Laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Weiper

  Práce: Využití KNX/IP v systémech domácí péče
  Vedoucí: Ing. Vít Otevřel

  Navazující studium – Obor Měřicí a řídicí technika

 • |Ing.| Petr Holub

  Práce: Řízení kogenerační jednotky
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Jurenka

  Práce: Měření deformačního, pulsačního a skrytého výkonu
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Ing.| Zdeněk Macháč

  Práce: Použití technologie IQRF pro monitorování fyzikálních veličin
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Merta

  Práce: Řízení vodního omývače regeneračního kotle
  Vedoucí: Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Petřek

  Práce: Vestavěný řídící systém na bázi mikrokontroléru a FPGA pro velkoplošný LED dispej s digitální PWM
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Pospíšil

  Práce: Návrh a realizace přenosného dataloggeru pro měření projevů termické činnosti
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Staník

  Práce: Výukový model statického elektroměru
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Tarábek

  Práce: Návrh souboru automatických testů software pro kapacitní detekci doteku prstu produktu Freescale Touch
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Tobola

  Práce: Řízení manipulátoru pomocí programovatelného systému pro polohovací aplikace
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Biomedicínské inženýrství

 • |Ing.| Marie Bachratá

  Práce: Expertní systém pro vyvození anesteziologického parametru ASA
  Vedoucí: Ing. Jana Nowaková
 • |Ing.| Monika Burdová

  Práce: Predikce léčby poruch koagulace po kardiochirurgických operacích
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Eva Gavronová

  Práce: Analýza vlivu umístění elektrod při měření Frankovými svody
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Radka Geyerová

  Práce: Měření a vizualizace spánkové deprivace
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Hanusek

  Práce: Implementace technologie Freescale Kinetis L v mobilním lékařském zařízení
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Harkut

  Práce: Možnosti využití prostředí COMSOL Multiphysics pro modelování v oblasti biomedicínského inženýrství
  Vedoucí: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Holinka

  Práce: Výukový model malého krevního oběhu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Ludmila Holušová

  Práce: Rozpoznávací systém pro detekci mluveného signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Zuzana Chvostková

  Práce: Analýza polovodičových pamětí pod vlivem ionizujícího záření v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Mariana Kolářová

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro segmentaci a volumometrii tumoru mozku snímků v prostředí FOTOM-NG za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Kateřina Kotajná

  Práce: Analýza problematiky dynamických světelných reklam
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Kročil

  Práce: Interaktivní systém pro detekci řečového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Nikol Malinová

  Práce: Vizualizace provozně technických funkcí v inteligentních budovách s asistivní péčí o seniory
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| Lucie Monsportová, DiS

  Práce: Analýza zvukového signálu pomocí programu Matlab
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Ondraczka

  Práce: Rozpoznávací autonomní systém pro nalezení kožních pigmentů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Paleček

  Práce: Detekce zvuku houkačky sanitního vozu v silničním provozu
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Praženka

  Práce: Detekční systém s identifikací osob z obrazového signálu analýzy prstu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Skypala

  Práce: Generátor plodového elektrokardiogramu v LabVIEW
  Vedoucí: Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Sonnenschein

  Práce: Návrh a realizaci myostimulace pro posílení svalstva a relaxaci
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Lucie Stará

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro segmentace a volumometrie mozku u RS-roztroušené sklerózy v prostředí FOTOM-NG za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Barbora Svobodová

  Práce: Spektrofotometrie v neonatologické fototerapii
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Adam Šincl

  Práce: Simulátor fyziologických a patologických záznamů plodového elektrokardiogramu
  Vedoucí: Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • |Ing.| Kristýna Šindelková

  Práce: Modelování a simulace činnosti respiračního systému
  Vedoucí: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Šlancar

  Práce: Rozpoznávací systém pro analýzu osob na základě obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Šnorik

  Práce: Hlasové ovládání provozně technických funkcí v inteligentní budově s asistivní péčí o seniory
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Šomek

  Práce: Optimalizace parametrů laserové terapie v závislosti na velikosti použitého spotu
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| David Štěrba

  Práce: Pulsní model krevního řečistě pro měření PTT
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Hana Švidrnochová

  Práce: Znalostní systém pro podporu rozhodování v problematice výběru vhodné terapie
  Vedoucí: Ing. Jana Nowaková
 • |Ing.| Radka Švrčinová

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro zobrazení aktivních a pasivních aktivací mozkového kortexu použitím snímků z funkční magnetické rezonance v prostředí FOTOM-NG
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Jaroslav Thomas

  Práce: Elektrický model srdce
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Edita Troszoková

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro úpravu medicínských snímků v prostředí FOTOM-NG za účelem následného zhodnocení změny vzduchového sloupce u pacientů se spánkovým aparátkem při léčbě obstrukčního spánkového syndromu
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Urbanczyk

  Práce: Návrh a dílčí implementace elektronické verze Záznamu Intenzivní Péče
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Marek Vavrečka

  Práce: Inteligentní monitorovací systém dynamiky změny kožních pigmentů v čase
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Ivo Vorek

  Práce: Závislost parametrů PPG vlny na stavu kardiovaskulárního systému
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Aleš Vybíral

  Práce: Biometrická identifikace pro nabíjecí stojany
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Mária Zahnašová

  Práce: Výukový model vybraných orgánů velkého krevního oběhu lidského těla
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Adéla Zemanová

  Práce: Expertní systém pro řešení problémů laparoskopických a otevřených operací jater
  Vedoucí: Ing. Jana Nowaková

2014

  Doktorský obor Technická kybernetika

 • |Ph.D.| Martin Augustynek

  Práce: Řízení kardiostimulátorů pomocí aktimetrie
  Vedoucí: prof.Dr.Ing.Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Radim Hercík

  Práce: Metody sběru a přenosu dat z řídících systémů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ph.D.| Marek Hořínek

  Práce: Vývoj metod pro analýzu přesnosti jednotek vyhodnocení synchronních fázorů
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ph.D.| Jakub Jirka

  Práce: Analýza a zpracování biometrických dat
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Jaromír Konečný

  Práce: Principy řízení mobilních servisních robotů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ph.D.| Jan Krňávek

  Práce: Digitální zpracování a analýza obrazu teplotního pole s využitím Fourierovy transformace
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Tomáš Peterek

  Práce: Klasifikace aktuálního stavu plodu z kardiotokografických záznamů
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.

  Bakalářský obor Měřicí a řídicí technika

 • |Bc.| Dalibor Brunclík

  Práce: Analyzátor elektrického výkonu pro nesinusové průběhy napětí a proudu
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Dedek

  Práce: Systém elektronického informačního displeje
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Dočekal

  Práce: Autonomní řízení mobilního robotu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Drlík

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Hella Autotechnik, s. r. o.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Dvořák

  Práce: Fotografická past pro monitorování šelem v Beskydech – řídicí část
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný
 • |Bc.| Radek Foltyn

  Práce: Ovládání nabíjecího stojanu pomocí mobilních technologií
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Matěj Golembiovský

  Práce: Řízení systému alternativního napájení soustavy mobilního robotu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Kolařík

  Práce: Řízení jednotky CNC stroje
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Koloušek

  Práce: Řízení alternativních pohonů mobilního robotu sledujícího vodicí čáru
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Kotyza

  Práce: Řízení pohybů mobilního robotu Bioloid
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Kryl

  Práce: Fotografická past pro monitorování šelem v Beskydech – detekční část
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný
 • |Bc.| Daniel Lazar

  Práce: Opticky časoměrný systém s bezdrátovým přenosem
  Vedoucí: Ing. Radim Hercík, Ph.D.
 • |Bc.| David Merfort

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe – Rockwool, a.s.
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Josef Navrátil

  Práce: Laboratorní přípravky pro výuku Virtuální instrumentace
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Vít Panáček

  Práce: Synchronizovaná měření pomocí GPS a jejich využití pro praktické účely
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Pelikán

  Práce: Měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového senzoru
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Petřek

  Práce: Mikroprocesorově řízený zabezpečovací senzor pracující na principu vyhodnocování slabých magnetických polí
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Rychtar

  Práce: Online vizualizace provozních údajů a polohy vozidla
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jakub Sikora

  Práce: Softwarové PLC pro operační systém QNX 6 RTOS, komunikace a řízení pomocí průmyslové sítě PROFINET
  Vedoucí: Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Snopek

  Práce: Měření provozních veličin obnovitelných zdrojů s připojením k ethernetu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Šoustek

  Práce: Realizace fázového závěsu pro standardní kartu sběru dat
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Zika

  Práce: Simulátor pro výuku virtuální instrumentace
  Vedoucí: Ing. Martin Stankuš

  Bakalářský obor Biomedicínský technik

 • |Bc.| Lukáš Adamčík

  Práce: Ovládání provozně technických funkcí v inteligentních budovách s asistivní péčí o seniory
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Bc.| Jaroslav Adzima

  Práce: Reflexní optoelektrická závora
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Zuzana Almášyová

  Práce: Využití alternativních zdrojů energie pro napájení mobilních senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Aleš Bečica

  Práce: Systém měření pohybu střelce během míření a zpětného rázu pušky
  Vedoucí: Ing. Lucie Švecová
 • |Bc.| Jaromír Čech

  Práce: Biometrie osádky vozidla s online přenosem a vizualizací
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Tereza Čerbáková

  Práce: Srovnání diagnostických metod pomocí RTG, CT a NMR
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Kristýna Deingruberová

  Práce: Modul spirometrie pro výukovou sadu BMI
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Dembowski, DiS.

  Práce: Princip vyšetření cév metodami CTA a 4D CTA
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Jana Dobešová

  Práce: Simulační úloha plánování radioterapie
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Petr Fajkus

  Práce: Ověření diluční metody s užitím specifického indikátoru
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Foltyn

  Práce: Topografické mapování pulsní vlny
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Radek Halfar

  Práce: Zařízení pro měření EEG
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Kristýna Hančarová

  Práce: Detekce objektů v medicínských snímcích
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Jakub Havránek

  Práce: Diagnostika vaků transfuzních přípravků
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Michal Herout

  Práce: Detekce bublin v infuzní technice
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jana Javůrková

  Práce: Automatizovaná analýza geometrických parametrů makularní léze
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Radana Kahánková

  Práce: Návrh syntetického EKG signálu v prostředí MATLAB
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Zuzana Klučková

  Práce: Problémy CT, MRI a USG vyšetření s kontrastem
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Erika Lamaczová

  Práce: Model regulace žaludeční kyselosti
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Ligocki

  Práce: Zařízení pro měření bioimpedance s využitím obvodu AFE4300
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Radek Lichovník

  Práce: Vliv přetlaku na implantabilní zdravotnické elektrické prostředky
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Iveta Neprašová

  Práce: Detekce pohybu očí
  Vedoucí: Ing. Lukáš Peter
 • |Bc.| Karolína Pavelová

  Práce: Vizualizace a měření cévního řečiště z MRI snímků
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Vendula Pavlíková

  Práce: Mapování elektrických potenciálů z povrchu hrudníku
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Taťána Richterová

  Práce: Srovnávací analýza laserů využívaných v oční diagnostice
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Bc.| Tereza Růžalovská

  Práce: Topografické mapování elektrické aktivity mozku
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Tomáš Řeháček

  Práce: Simulace rekonstrukčních metod obrazu, využívaných u CT přístrojů
  Vedoucí: Ing. Jan Kubíček
 • |Bc.| Zdeněk Smelík

  Práce: Procesní a datová analýza procesů „zpracování plné krve a krevních složek, sklad plasmy pro zpracovatele“ krevního centra s využitím RFID technologie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Adriana Szarowská

  Práce: Funkční test bezpečnosti externího kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Hana Škutová

  Práce: Akustický komfort MRI modalit a možnosti jeho zlepšení
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Martina Trojková, DiS.

  Práce: Kontinuální monitoring krevní glykémie se zaměřením na význam HbA1c
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Ivana Večerková

  Práce: Automatizována detekce a třídění typů tablet pomocí obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Andrea Vodáková

  Práce: Výukový atlas diagnostické a terapeutické techniky v neurochirurgii
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Bc.| Jan Záškodný

  Práce: Detekce objektů v digitálních oftalmologických snímcích
  Vedoucí: Ing. Jana Krohová

  Navazující studium – Obor Měřicí a řídicí technika

 • |Ing.| Martin Čapek

  Práce: Projekt systému dálkového monitoringu energetických zdrojů
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Luděk Dvořáček

  Práce: Návrh a realizace snímače toxických plynů s komunikací prostřednictvím protokolu FINET
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Hlavica

  Práce: Modely stanovení vývoje Parkinsonovy choroby z řečového signálu
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Kaláb

  Práce: Rozhraní strunových čidel pro distribuované měřicí systémy
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Jaroslav Král

  Práce: Řídicí systém vytápění rodinného domu založený na programovatelném automatu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Blažej Kuhajda

  Práce: Strojové vidění pro průmyslové použití
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Antonín Kučera

  Práce: Zpracování a analýza zvukového signálu na robotickém zařízení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Matýsek

  Práce: Návrh a realizace autonomní jednotky pro měření teploty a koncentrace výbušných plynů
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Pátek

  Práce: Bezpečnostní řídicí systém pro realizace v dopravě
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Smolon

  Práce: Hlasové ovládání provozně technických funkcí v inteligentní budově
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| David Svozilek

  Práce: Systém pro automatizované testování elektrických generátorů
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Šamaj

  Práce: Systém pro měření délky sekundárních bram
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Šmíd

  Práce: Vizualizace a řízení kompresorové stanice systémem DCS
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Štěrba

  Práce: Regulace plynové pece
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Veselý

  Práce: Záznamník provozních stavů průmyslových zařízení
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

  Navazující studium – Obor Biomedicínské inženýrství

 • |Ing.| Jiří Antecký

  Práce: Aplikace metody zarovnání snímků lidaru pro lokalizaci autonomního robotu
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Borovička

  Práce: Analýza interindividuality EKG v populaci
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Bos

  Práce: Analýza EEG metodou ICA
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Čvančara

  Práce: Algoritmus pro hodnocení sítnicových obrazů
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Dedek

  Práce: Vizualizace provozně technických funkcí v inteligentních budovách s asistivní péčí
  Vedoucí: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
 • |Ing.| Dagmar Dospivová

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro úpravu medicínských snímků v prostředí MATLAB za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Karolína Feberová

  Práce: Problematika monitorování vitálních funkcí u MR vyšetření
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Heczko

  Práce: Realizace řízeného kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Vojtěch Hochman

  Práce: Interakce infuzního setu a volumetrické infuzní pumpy a jejich vliv na kvalitu léčby
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
 • |Ing.| Radek Hrabuška

  Práce: Realizace řízeného radiofrekvenčního generátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Anna Jureková

  Práce: Detekční kamerový systém automatického tísňového volání při havárii automobilu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Aleš Liberda

  Práce: Zvýšení bezpečnosti jízdy automobilu pomocí automatického sledování řidiče
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Agáta Mročková (Vaverková)

  Práce: Aplikace pro vyhodnocení biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| Martina Pleskotová

  Práce: Biometrická identifikace uživatele pro střelné zbraně
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Věra Plháková

  Práce: Automatizovaná analýza kutometrických měření
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Andrea Seidlová

  Práce: Automatizovaná analýza kutometrických měření
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Eva Střihavková

  Práce: Nástavba plánovacího systému Precise Plan
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Štigler

  Práce: Biomechanické zdroje energie pro napájení mobilních senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Zdeněk Švůb

  Práce: Využití platformy Kinetis L pro monitoring biosignálů
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.

2013

 • |Ph.D.| Petr Czekaj

  Práce: Vestavěné systémy pro řízení v reálném čase
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Jakub Pindor

  Práce: Online mapování šířky QRS komplexu během implantace komorové elektrody
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Jan Pokorný

  Práce: Metody ověřování mechanismu vstupního řízení real-time databázového systému s použitím jeho experimentálního modelu
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Olga Baďurová

  Práce: Srovnání a vyhodnocení měření oxymetrie pro různé typy snímačů a jejich umístění
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Ing.| Robin Bojko

  Práce: Hlasovací zařízení na bázi mikrokontroléru
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Michaela Búšová

  Práce: Charakterizace výstupních parametrů chirurgického laseru
  Vedoucí: Ing. Marek Gajovský
 • |Ing.| Jiří Čajka

  Práce: Modul číslicového osciloskopu s programovatelnou logikou a s vizualizací na PC
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Čapek

  Práce: Monitoring životních funkcí pacienta s přenosem informace na webové stránky prostřednictvím GPRS modemu
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš,Ph.D.
 • |Ing.| Vladimír Dědek

  Práce: Simulátor vstupů a výstupů řídicího systému technikou Hardware in the Loop
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Drábek

  Práce: Softwarová implementace ovladačů pro fotovoltaické měniče
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Ľuboš Ďurčanský

  Práce: Návrh a realizace řídicího systému strojního zařízení pro opracování křemíkových dílů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Engel

  Práce: Dataloger s bezdrátovým přístupem
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Viktor Fiala

  Práce: Návrh řídicího systému pro rotační regulovaný rekuperační převodník
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing. Ing.| Petr Gabriel

  Práce: Měření a analýza vlivu prostedí na šíření ionizujícího záření ve zdravotnických zařízeních
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Hajda

  Práce: Řízení a vizualizace fyzikálního modelu rotačního inverzního kyvadla s pomocí řídicího systému REX a I/O modulů B-R X20
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Miloslav Holba

  Práce: Výukový model řízení rodinného domku pomocí systému INELS
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Horáček

  Práce: Návrh a implementace řídicích algoritmů s PID regulátory na reálném laboratorním modelu s uvažováním nelinearit systému
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Hranický

  Práce: Vzdálené monitorování a řízení technologických procesů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jana Jurasová

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro úpravu medicínských snímků v prostředí MATLAB za účelem následného vyhodnocení
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Jakub Juryšek

  Práce: Modulační přenosové funkce (MTF) scientigrafických zobrazovacích systémů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Kelnar

  Práce: Vizualizační a komunikační systém pro řízení robotického zařízení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Dalibor Klus

  Práce: Analýza a modelování vysokofrekvenčního přenosu EKG signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Aleš Kurečka

  Práce: Lokalizační systém pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Zbyněk Labza

  Práce: Korekce laserodopplerových skenů krevní perfuze na zakřivených plochách
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Martin Latocha

  Práce: Měřicí modul pro měřicí a testovací stanici E-bike
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Lipka

  Práce: Návrh a realizace panelu pro zobrazení světového času
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.|Michael Mamula

  Práce: Návrh a realizace panelu pro zobrazení časového plánu konferenční místnosti
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Maršálek

  Práce: Fototerapie v oblasti infračerveného spektra – technické prostředky
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Ing.| Otmar Masný

  Práce: matematický model vstřiku vody do horkého vzduchu s možností odloučení kondenzátu modelovaný prostřednictvím S-funkcí v Simulinku
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Ing.| David Mičaník

  Práce: zařízení pro měření tepové frekvence z volantu automobilu
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Markéta Michalíková

  Práce: Měření bioimpedance v širokém pásmu frekvencí
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Karel Mikeš

  Práce: Návrh a implementace řízení pohonné jednotky skipového vrátku vysoké pece
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Mikolajek

  Práce: Návrh a implementace univerzálního datového rozhraní pro prohlížeč reálných a historických trendů v prostředí .NET
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Moravec

  Práce: Vliv a korekce světelných podmínek na zobrazování krevní perfuze laserovou dopplerometrií
  Vedoucí: Ing. Iveta Bryjová
 • |Ing.| Marcel Nečesaný

  Práce: Měření v automobilové technice
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Pavlína Núdziková

  Práce: Vizualizace telemetrických dat posadky vozidla v geografickem kontextu
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Petr Pospěch

  Práce: Návrh mikrokontrolérem řízeného spínaného zdroje pro automobilová LED světla
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Pross

  Práce: Vzdálená aktualizace řídicích systémů s mikrokontroléry
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Petra Rajmanová

  Práce: Diagnostika vaků transfúzních přípravků
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Martin Skarka

  Práce: Vozualizace provozu tepelného čerpadla se simulací
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Šramota

  Práce: Automatizovaný detekční systém pro vyhledávání osob v prostoru
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Šteffek

  Práce: Autonomní řízení mechanických elementů na robotickém zařízení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Štěrba

  Práce: Hemodynamická diagnostka shunty pro hemodialýzu
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Ing.| Jan Tomeček

  Práce: Analýza medicínských snímků za účelem rekonstrukce objektu na snímku k následnému zpracování
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Radim Toráč

  Práce: Autonomní diagnostický systém monitorující stav průmyslového zařízení z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Hoang Tranh Minh

  Práce: Měření a zpracování dat v telemetrii
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Peter Vala

  Práce: Měření multifrekvenční elektrické impedanční tomografie
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Rudolf Vojtíšek

  Práce: Realizace vzdáleně řízené úlohy určené pro virtuální laboratoř založené na moderních algoritmech řízení a technologii HTML5
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Bacík

  Práce: Návrh řídicího systému mokrý drátotah
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Lenka Bacíková

  Práce: Procesní a datová analýza výrobní části krevního centra s využitím RFID technologie. Část sklad karanténní plazmy v návaznosti na sklad propuštěné karantenní plazmy na sklad expedice
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Marie Bachratá

  Práce: Model funkce ledvin při stabilizaci krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Lukáš Bělíček

  Práce: Řízení bioplynové stanice pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: Ing. Jiří Kocián
 • |Bc.| Tomáš Buroň

  Práce: Logický analyzátor a jeho využití pro praktická měření – realizace laboratorní úlohy
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Darda

  Práce: Centrální vizualizace linky CNG
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Radka Geyerová

  Práce: Systém pro měření a zpracování obrazového signálu v biomedicíně
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Hana Gregorová

  Práce: Mobilní technologie s podporou konceptu internet of things
  Vedoucí: Ing. Jakub Jirka
 • |Bc.| Tomáš Holinka

  Práce: Srovnání optických a ultrazvukových biometrických metod pro účely výběru nitrooční čočky
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Petr Holub

  Práce: Číslicový modul pro čtení rotačního kodéru
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Jurenka

  Práce: Online identifikace parametrů soustavy
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Barbora Kosiecová

  Práce: Model závislosti tepové frekvence na fyzické zátěži
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Zdeněk Macháč

  Práce: Bezdrátové dobíjení akumulátorů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Nikol Malinová

  Práce: Laboratorní úloha pro měření srdečního výdeje
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Veronika Mucinová

  Práce: Modelování a analýza spojitých a diskrétních populačních modelů
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Ožvold

  Práce: Rozhraní analogového vstupu/výstupu pro DSP jednotky – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Pospíšil

  Práce: Expoziční jednotka UV LED pro osvit desek plošných spojů
  Vedoucí: Ing. Jan Kijonka
 • |Bc.| Miroslav Praženka

  Práce: Vytvoření modelu baroreflexu v prostředí Matlab Simulink – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Skypala

  Práce: Model kosterního svalu
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Marek Sonnenschein

  Práce: Měření hysterézní smyčky feromagnetika pomocí osciloskopu – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Stará

  Práce: laboratorní úloha měření funkce rovnovážného aparátu (kalorické vyšetření)
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Barbora Svobodová

  Práce: Návrh experimentálního měřicího pracoviště pro fototerapii
  Vedoucí: Ing. marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Šebestová

  Práce: Návrh a ealizace laboratorní úlohy pro měření bioimpedance
  Vedoucí: Ing. Michal Vožda
 • |Bc.| Lukáš Šilbach

  Práce: Měření teplotního profilu vrtu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Adam Šincl

  Práce: Měření modulovaných signálů osciliskopem a spektrálním analyzátorem – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Marek Šimeček

  Práce: Základní modul měřicí a testovací stanice E-bike
  Vedoucí: Ing. Jaromír Konečný
 • |Bc.| Kristýna Šindelková

  Práce: Modelovánía analýza výpočtu srdečního minutového výdeje pomocí diluce glukózy
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| David Škandera

  Práce: Modelování a analýza modelů kardiovaskulárního a respiračního systému
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Šlancar

  Práce: Vytvoření modelu regulace dýchání v prostředí Matlab Simulink – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| David Štěrba

  Práce: Aplikace Wifi v biomedicínském inženýrství
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Hana Švidrnochová

  Práce: Měření spektra vf signálu spektrálním analyzátorem – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Tarábek

  Práce: Konstrukce mikropočítačem řízeného elektronického wattmetru – realizace laboratorní úlohy
  Vedoucí: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Urbanczyk

  Práce: Databáze pro evidenci označených entit sledujících koncept Internet of Things
  Vedoucí: Ing. Jakub Jirka
 • |Bc.| Marek Vavrečka

  Práce: Laboratorní přípavek k výuce principů výpočetní tomografie
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Vopálková

  Práce: Uživatelská webová rozhraní pomocí technologie triády PHP,Apache,MySQL
  Vedoucí: Ing. Jakub Jirka
 • |Bc.| Ivo Vorek

  Práce: Řízení simulátoru defibrilátoru pomocí mikrokontroléru
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Wertheim

  Práce: Komplexní aplikace pro návrh a analýzu filtrů se spojitým časem
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Mária Zahnašová

  Práce: Analýza moderních metod a senzorů pro neinvazivní měření teploty
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Adéla Zemanová

  Práce: Model průniku léčiv biologickou membránou
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek

2012

 • |Ph.D.| Martin Černý

  Práce: Analýza cirkadiálních rytmů v aplikacích vzdálené domácí péče
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Michal Belanec

  Práce: Vývoj a rozšíření nástrojů pro úpravu medicínských snímků v prostředí Matlab za účelem následného vyhodnocení
  Vedoucí: doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.
 • |Ing.| Alžběta Blažková

  Práce: Počítačové zpracování obrazu mamologického vyšetření
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Iveta Bryjová

  Práce: Využití laserové dopplerometrie v mikrovaskulární diagnostice
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Monika Darebníková

  Práce: Vyhodnocení biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Dojcsán

  Práce: Řízení zpětnovazebního systému založené na NCS
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Dvořák

  Práce: Biometrie posádky vozidla s online přenosem a vizualizací
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Zdeněk Fajkus

  Práce: Prioritní řízení spotřebičů napajených z obnovitelných zdrojů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Veronika Foldýnová

  Práce: Měření stavu baterie kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Barbara Helštýnová

  Práce: Analýza posturometrických dat
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing. Mgr.| Barbora Hrvolová

  Práce: Měření a objektivizace bioelektrických potenciálů rostlin
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Kada

  Práce: Identifikace přenosů řízených soustav z naměřených dat
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Adam Karczmarczyk

  Práce: Návrh a realizace algoritmů pro vyhodnocení změn rozložení vnitřních struktur v záznamu CT
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Knybel

  Práce: Vliv pohybu ložiska na přesnost dodání terapeutické dávky pomocí robotického ozařovače
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Lucie Kohoutková

  Práce: Použití techniky RFID v provozu traumacentra ve FN Ostrava
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Konečný

  Práce: Technická analýza glykemického indexu při kontinuálním snímání
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Ing.| Bronislav Kožušník

  Práce: Diagnostika nabíjení LiFeYPO baterií na testeru Agilent Venturi
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Petr Král

  Práce: Regulace inverzního kyvadla
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Krawiec

  Práce: Systém pro sdílení a zpracování elektrofyziologických dat
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Kubíček

  Práce: Hodnocení účinnosti radioterapie pomocí kritérií
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Kubíček

  Práce: Měření teplot na vrtech pro tepelná čerpadla
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jana Nowaková

  Práce: Znalostní adaptivní regulátor
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Magdaléna Ondruchová

  Práce: Počítačové zpracování CT snímků nádorů hlavy a krku
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tereza Otáhalová

  Práce: Biotelemetrický systém vestavěný v chrániči páteře
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Vít Otevřel

  Práce: Návrh a implementace prohlížeče reálných historických trendů v prostředí .NET pro účely průmyslové automatizace
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Alena Pavelková

  Práce: Návrh metodiky měření a zpracování rozložení teploty povrchu lidského těla pomocí IR kamery
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Peter

  Práce: Kontinuální neinvazivní měření krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Polák

  Práce: Návrh a implementace vybraného řídicího prvku do systému GDF Control
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Vítězslav Roman

  Práce: Prioritní řízení spotřebičů napajených z obnovitelných zdrojů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Pavel Sázel

  Práce: Rozvrhovací systém pro krevní centrum
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Skalný

  Práce: Digitální zpracování signálu na platformě Infinity Project Technology Kit
  Vedoucí: doc Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Ondřej Štrbík

  Práce: Využití informací o snímačích (TEDS) dle IEEE 1451.4 pro senzory analyzátoru elektrického výkonu
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Vaněk

  Práce: Řízení provozu budovy pomocí systému KNX
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| David Vybíral

  Práce: Mobilní aplikace pro analýzu zvukových vstupů mobilního zařízení za účelem detekce epileptických záchvatů dětí
  Vedoucí: Ing. Jakub Jirka
 • |Ing. Mgr.| Kamila Walková

  Práce: Vyhodnocení transfúzí u ortopedických operací
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Antecký

  Práce: Návrh a realizace laboratorní úlohy měření parametrů tenzometrů
  Vedoucí: Ing. Jiří Kazárik
 • |Bc.| Petr Bos

  Práce: Laboratorní úloha měření VEMP
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Martin Čvančara

  Práce: Laboratorní úloha měření otoakustických emisí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, Ph.D.
 • |Bc.| Václav Dedek

  Práce: Univerzální modul pro měření oxymetrie
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Dagmar Dospivová

  Práce: Laboratorní úloha měření videonystagmografie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Kristýna Dostálová

  Práce: Procesní a datová analýza subsystému odběrů krve a krevních složek dárcovské části krevního centra s využitím RFID technologie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Luděk Dvořáček

  Práce: Inteligentní dobíjecí stojan pro elektromobily a plug-in hybridy
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Karolína Feberová

  Práce: Realizace monitorování teploty a vlhkosti pro testování inkubátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Hanusek

  Práce: Univerzální modul pro měření EMG
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Vojtěch Hochman

  Práce: Laboratorní úloha měření BERA
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Radek Hrabuška

  Práce: Systém vzdáleného přístupu k přístrojům pro generování, měření a analýzu signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Zuzana Chvostková

  Práce: Přehled zobrazovacích metod ve zdravotnictví s podporou FPGA
  Vedoucí: Ing. Vladimír kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Anna Jureková

  Práce: Realizace monitorování rychlosti proudění vzduchu a osvětlení pro testování inkubátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Panhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Kaláb

  Práce: Konstrukce digitálního orientačního zařízení do vrtu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Renata Karchová

  Práce: Elektronický stetoskop – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Bc.| Jaroslav Král

  Práce: Automatické řízení dopravy druhů čokoládových hmot
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Josef Kročil

  Práce: Určení vlivu elektromagnetického vlnění na lidský organismus a opatření pro jeho omezení
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Blažej Kuhajda

  Práce: Regulace protiproudého výměníku. Vytvoření modelu v MATLABu
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, CSc.
 • |Bc.| Aleš Liberda

  Práce: Měření biologických signálů v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Lucie Monsportová, |DiS|

  Práce: Zjišťování vlivu nízkofrekvenčního zvuku na lidský organismus
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Josef Paleček

  Práce: Monitor biosignálů pro freediving
  Vedoucí: Ing. Martin Černý, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Pátek

  Práce: Vestavný systém pro měření a vizualizaci příkonu během nabíjení elektrických vozidel
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Martina Pleskotová

  Práce: Bezdrátový pletysmograf pro veterinární praxi
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Jan Šmíd

  Práce: Monitorování teplot ve vrtech pro tepelná čerpadla
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Šnorik

  Práce: Laboratorní úloha na měření srdečního výdaje
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Šomek

  Práce: Konstrukce zařízení EKG Holter s akcelerometrií
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Štigler

  Práce: Možnosti náhrady zrakového orgánu z pohledu současné technologie
  Vedoucí: Ing. Richard Velička, Ph.D.
 • |Bc.| Iveta Švancárová

  Práce: Laboratorní úloha na měření bilirubinmetrie
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Zdeněk Švůb

  Práce: Návrh a realizace laboratorní úlohy měření magnetického pole
  Vedoucí: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
 • |Bc.| Agáta Vaverková

  Práce: Procesní a datová anylýza subsystému evidence dárcovské části krevního centra v využitím RFID technologie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Aleš Vybíral

  Práce: Laboratorní úloha měření tympanometrie
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.

2011

 • |Ph.D.| Andrej Bencúr

  Práce: Artificial intelligence in mobile autonomous sensor networks
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Martin Pieš

  Práce: Regulační model přehříváku páry a jeho ověření na elektrárenském bloku 200 MW elektrárny Dětmarovice
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Michal Prauzek

  Práce: Klasifikace typologie metabolismu na základě analýzy dat z energometrickýzch testů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Vilém Srovnal

  Práce: Průmyslové bezdrátové sítě a protokoly na mobilních vestavěných systémech řízení
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Vendula Černohorská

  Práce: Použití technologie RFID v provozu transfúzní stanice FN Ostrava
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jan Damek

  Práce: Systém pro testování MNSiS modulů pro spouštění elektrických motorů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Kristýna Friedrischková

  Práce: Měřicí systém solárního fotovoltaického panelu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Hercík

  Práce: Autonomní rozpoznání dopravního značení z obrazového signálu bez řízeného osvětlení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Rostislav Hřivňák

  Práce: On line vizualizace provozních údajů a polohy vozidla
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Martin Hurník

  Práce: Diagnostický a testovací systém výtahových systémů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Jedlička

  Práce: Senzory neelektrických veličin na průmyslové sběrnici ethernet
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Radka Jeziorská

  Práce: Analýza spánkové deprivace
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Klimeš

  Práce: Analýza intrakardiálního EKG
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Soňa Kutá

  Práce: Stanovení optimálních parametrů pro laboratorní vyšetření rovnovážného aparátu.
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Kvapil

  Práce: Monitorovací systém hybridního napájecího systému na bázi cRIO
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Lang

  Práce: Hladinový senzor se síťovým rozhraním
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Michal Majerčík

  Práce: Systém pro bezdrátový přenos a archivaci dat pomocí technologie GPRS
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Maruniak

  Práce: Návrh řídicího systému pro zařízení používané v automobilovém průmyslu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tereza Otáhalová

  Práce: Vestavěný senzorový systém pro sběr a vyhodnocování biomedicínských dat v reálném čase
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Nikola Pěnicová

  Práce: Analýza spasmu a pohybu pacienta pro indikaci patologických stavů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Prejzek

  Práce: Návrh a realizace regulačního obvodu na fyzikálním modelu tří nádrží pomocí kompaktního programovatelného automatu WinPac-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Rychta

  Práce: Identifikace výrobků pomocí RFID technologie v řídicích systémech s programovatelnými automaty
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Roman Slabý

  Práce: Autonomní systém detekce stavů měřiče spotřeby
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Luboš Sobota

  Práce: Detekce úniku krve při nitrožilních zákrocích
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Stařík

  Práce: Univerzální datalogger pro měření fyzikálních veličin s bezdrátovým přenosem dat
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Šilar

  Práce: Automatizované testování výkonových charakteristik čipů pro fotovoltaické články
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Štambachr

  Práce: Systém pro měření kvality napětí v distribuční soustavě v místě připojení větrné elektrárny dle ČSN EN 61400.
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Trecha

  Práce: Řízení inverzního kyvadla se servopohonem pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Richard Vašut

  Práce: Vizualizační a informační systém pro teplotní monitoring vrtů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Vavrla

  Práce: Měření teplot pomocí programovatelného automatu BaR a teplotních čidel připojených na sběrnici 1-wire
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Vepřek

  Práce: Monitor rychlých napěťových změn s vyhodnocením dle mezinárodních standardů.
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Melich

  Práce: Synchronizace měření pomocí GPS signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Pliska

  Práce: Měření času soutěžních robotů pro soutěž „Napájeni Sluncem“
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Otmar Masný

  Práce: Vestavěný řídicí systém pro aplikaci dynamického zobrazovače
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Miroslav Staník

  Práce: Vodní čerpadlo poháněné alternativním zdrojem energie
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Miroslav Matýsek

  Práce: Snímání veličin a řízení malého alternativního zdroje energie
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Robin Bojko

  Práce: Snímání hodnot a CNC řízení pohybu obráběcího nástroje
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Horáček

  Práce: Měřicí a komunikační systém váhy úlové soustavy
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Pross

  Práce: Řídicí systém mobilního robotu sledujícího vodicí čáru
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Haška

  Práce: Komunikační systém pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Michael Mamula

  Práce: Řídicí systém vytápění rodinného domu
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Latocha

  Práce: Řídicí systém mobilního robota
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Kelnar

  Práce: Modul správy napájení pro řídicí systém mobilního robotického zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Lipka

  Práce: Inovace vzdáleného ovládacího panelu pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Šimkovský

  Práce: Měření a zpracování GSM a UMTS signálu pomocí mobilních XDA zařízení na platformě .NET Compact Framework
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Štěrba

  Práce: Mobilní aplikace pro vizualizaci externího signálu na PDA zařízení v reálném čase (digitální osciloskop)
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Pospěch

  Práce: Webová aplikace pro inteligentní práci s položkami vzdálených webových serverů
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Antonín Kučera

  Práce: Mobilní aplikace pro vzdálený monitoring fyzikálních veličin pomocí SMS, MMS, nebo GPRS komunikace
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Kurečka

  Práce: Vývoj embedded modulu pro podporu lokalizace průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Toráč

  Práce: Elektronický ochranný systém pro měřicí karty
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Šuba

  Práce: Systém pro měření akustických vlastností materiálů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Šteffek

  Práce: Systém pro filtraci a zpracování zvukového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Marcel Nečesaný

  Práce: Analýza a detekce definovaných geometrických prvků z obrazového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Veselý

  Práce: Řídicí systém pro zařízení na transport a zpracování papírového odpadu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Daniel Jochymek

  Práce: Návrh a realizace PID regulátoru na fyzikálním modelu magnetické levitace pomocí kompaktního programovatelného automatu WinPac-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Rudolf Vojtíšek

  Práce: Návrh a realizace PID regulátoru pro řízení otáček stejnosměrného motoru na programovatelném automatu WinPAC-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Hubert Schwarz

  Práce: Návrh a realizace PID regulátoru na fyzikálním modelu vzduchové levitace pomocí kompaktního programovatelného automatu WinPac-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Ballarin

  Práce: Upgrade řízení výsekového stroje během procesu kontroly kvality s použitím PLC Simatic S7-200
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Hajda

  Práce: Návrh a realizace PID regulátoru na fyzikálním modelu kuličky na tyči pomocí kompaktního programovatelného automatu WinPac-8000
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Strakoš

  Práce: Měření na dialyzačním přístroji
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Čapek

  Práce: Dálkový monitoring záložních energetických zdrojů
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Jakub Hlavica

  Práce: Klasifikace komplexních metabolických pacientských dat
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek
 • |Bc.| Tomáš Hranický

  Práce: Řídicí systém pro souřadnicový zapisovač
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Kadlčík

  Práce: Nabíjecí stojan pro elektromobily
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Drábek

  Práce: Mobilní přístroj pro zobrazení EKG signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Vítězslav Hanák

  Práce: Univerzální zařízení typu Holter s ukládáním dat na paměťovou kartu
  Vedoucí: Ing. Martin Stankuš
 • |Bc.| Ľuboš Ďurčanský

  Práce: Metodika testování, návrh a realizace testeru pro zkoušení řídicí jednotky vzduchotechniky VCR
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Vladimír Dědek

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Křivan

  Práce: Modernizace úlohy měření průtoku kapalin v laboratoři senzorů a měření neelektrických veličin s použitím prostředků virtuální instrumentace
  Vedoucí: Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Vala

  Práce: Alkoholtestr
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Jana Gajecká

  Práce: Bezkontaktní měření tělesné teploty – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Tomáš Hrdlička

  Práce: Kontaktní měření tělesné teploty
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| Jakub Juryšek

  Práce: Detekce a spektrometrie záření gama
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Věra Plháková

  Práce: Posturální analýza – hardware
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Pavlína Núdziková

  Práce: Koagulace – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Olga Baďurová

  Práce: Krokoměr – detekce počtu kroků
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| Jan Tomeček

  Práce: Systém bezdrátového monitorování teploty v plynotěsných protichemických oblecích
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Tomáš Kubela

  Práce: Analýza pohybu lidského těla
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Markéta Michalíková

  Práce: Univerzální modul pro filtraci biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek
 • |Bc.| Darina Friedmannová

  Práce: Měření závislosti tepové frekvence na pohybu
  Vedoucí: Ing. Martin Augustynek
 • |Bc.| Klára Dobrovodová

  Práce: Univerzální software pro filtraci biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek
 • |Bc.| Petra Rajmanová

  Práce: Software pro vyhodnocení kontinuálního snímání krevního cukru
  Vedoucí: Ing. Michal Prauzek
 • |Bc.| Jana Jurasová

  Práce: Snímání a vizualizace elektrookulografických záznamů
  Vedoucí: Ing. Tomáš Peterek
 • |Bc.| Martina Ćmielová

  Práce: Měření závislosti tepové frekvence na dechu
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| David Mičaník

  Práce: Měření spirometrie
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| Eva Gavronová

  Práce: Fototerapie – technické prostředky
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach