Absolventi 2006 – 2010

2010

 • |Ph.D.| Tomáš Krenželok

  Práce: Bezpečnost a spolehlivost moderních zabezpečovacích zařízení
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Jan Vaňuš

  Práce: Hlasová komunikace s řídícím systémem
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Bc.| Jiří Čajka

  Práce: Podpora řízení procesů pomocí PDA zařízení na platformě .NET Compact Framework
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Mikolajek

  Práce: Řízení LED světel elektromobilu s využítí sběrnice CAN
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Martin Vaněk

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Polák

  Práce: Řízení čerpací stanice pomocí PLC
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Vítězslav Roman

  Práce: Měřící systém pro testování správnosti zapojení konektorů kabelových svazků pro Airbus A320
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jiří Kada

  Práce: Návrh obvodu pro simulaci termočlánků řízenou PC
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Král

  Práce: Odměřovací jednotka polohy pro obráběcí stroje
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Vít Otevřel

  Práce: Využití LIN sběrnice v řidicích systémech
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Skalný

  Práce: Detailní analýza spotřeby dopravního prostředku mobilním zařízením
  Vedoucí: Ing. Dalibor Janckulík
 • |Bc.| Václav Kubíček

  Práce: Řídicí systém vícekanálové inteligentní nabíječky NiMH/LiPol Baterií
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Dojcsán

  Práce: Řízení pohybu laserového ukazovátka
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Zdeněk Fajkus

  Práce: Telemetrie mobilních prostředků s využitím bezdrátového přenosu na střední vzdálenosti s využitím ISM pásem
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Kateřina Kriegelová

  Práce: Analýza akcelerometrických dat rehabilitačního zařízení Posturomed
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Ing.| Jakub Jirka

  Práce: Analýza signálu EEG
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Kamil Kluka

  Práce: Analýza signálu EEG v prostředí Matlab
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Hořínek

  Práce: Analyzátor výkonů pro testování měničů na hardwarové platformě National Instruments cRIO
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Pětvaldský

  Práce: Automatizované testovací pracoviště pro testování UPS střídavým napájecím zdrojem / analyzátorem AGILENT 6843
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Ibrahim Salem Jahan

  Práce: Digital circuits emulator with programmable logic
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Gabzdyl

  Práce: Funkční generátor signálů s obvody pro přímou digitalní syntézu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jaromír Konečný

  Práce: Hlavní řídicí jednotka pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Karin Barancová

  Práce: Kvalita a bezpečnost radiodiagnostické techniky
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Hynek Prokop

  Práce: Lokalizační a komunikační systém pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Monika Darebníková

  Práce: Měření a zpracování akcelerometrických dat z třepaček krevních derivátů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Žvak

  Práce: Měření orientace objektu ve statických a dynamických podmínkách
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Jakub Kološ

  Práce: Modelování prahu sluchu dospělé populace
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Martin Hlávka

  Práce: Možnosti postprocessingu angiografických dat
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Zdeňka Fingrová

  Práce: Ověření funkce kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Vaverka

  Práce: Použití systému PULSE při měření a analýze nf signálů
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Musiol

  Práce: Programování bezpečně kritických aplikací pro železniční zabezpečovací zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Drška

  Práce: Řídicí a vizualizační systém pro laboratorní instalaci určenou k modelování geotermických procesů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Waidlich

  Práce: Řízení provozu napájecích čerpadel
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Moravec

  Práce: Řízení technologie zauhlování Elektrárny Ledvice pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Libuše Janůšová

  Práce: Snímání rozsahu pohybu pacienta s ortotickou pomůckou
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Karel Ptáček

  Práce: Softwarová podpora datových formátů používaných pro měření v elektrotechnice
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Bešina

  Práce: Softwarový simulátor sady měřících přístrojů programovatelných dle standardu SCPI s podporou dálkového ovládání přístrojovým ovladačem standardu VISA Plug and Play
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Číž

  Práce: Správa napájení a řízení dobíjení mobilního robota
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Marian Kuruc

  Práce: Systémy pohonu a energie pro mobilní robotické zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Dovica

  Práce: Testování implementace sběrnice PROFINET do systémů Simotion
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Černohorský

  Práce: Vestavěný biomedicínský systém
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Šárka Mlejnecká

  Práce: Vyhodnocení záznamů fotopletysmografie
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Lippa

  Práce: Vzdálený řídicí systém mobilního robotického zařízení
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Kubíček

  Práce: Analýza metodiky Tumor Control Probability při využití v praxi
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Belanec

  Práce: Bezdrátový systém monitorování fyzické aktivity sportovce v průběhu hry
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Barbara Helštýnová

  Práce: Inzulínová pumpa a senzor
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Pavel Sázel

  Práce: Měření na dvoudutinovém kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Anna Moravcová

  Práce: Měření na elektrokardiografických testerech
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Štěrba

  Práce: Měření na implantabilním defibrilátoru
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Ondřej Čapek

  Práce: Měření vlivu rušení EMC na činnost kardiostimulátoru
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Veronika Foldynová

  Práce: Metody nukleární medicíny z pohledu elektroniky a přístrojové techniky (rešeršní práce)
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Petr Dvořák

  Práce: Ovládání vnitřních okenních žaluzií pro HomeCare aplikace
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Nikola Vachalová

  Práce: Realizace miniaturního zařízení pro snímaní elektrické aktivity srdce
  Vedoucí: Ing. Ondřej Adamec
 • |Bc.| Jana Nowaková

  Práce: Realizace syntetické indukčnosti se sériovým odporem
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Moravec

  Práce: Testování monitorů krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Martin Černý

2009

 • |Ph.D.| Branko Babušiak

  Práce: Detekcia očných artefaktov v elektroencefalografickom zázname
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Michal Gála

  Práce: Automatická detekcia a kvantifikacia spánkových stavov malých detí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Aleš Oujezdský

  Práce: Analýza vlivu rozmístění odporových tenzometrů na vlastnosti měřicího řetězce
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ph.D.| Tomáš Štula

  Práce: Automatická klasifikace očních pohybů v elektrookulografických záznamech
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Tomáš Wiszczor

  Práce: Objektově orientované architektury IS v automatizační technice
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Libor Burda

  Práce: Návrh a realizace diskrétního regulátoru v prostředí Matlab s využitím metody SISO
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Kristýna Friedrischková

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Radim Hercík

  Práce: Modelování výměníku tepla
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Hurník

  Práce: Řídicí systém jednoosých pohyblivých stojanů fotovoltaických panelů
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Chudik

  Práce: Simulátor vodíkového palivového článku s mikroprocesorem
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Jedlička

  Práce: Nahrávání obsahu flash paměti (firmware) po síti CAN
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Bronislav Kožušník

  Práce: Diagnostika testovacích sond na testerech Venturi
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jan Kufel

  Práce: Webová aplikace pro přístup k databázi pacientů v technologii ASP.NET 2.0
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Kvapil

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Michal Majerčík

  Práce: Opakovač příkazů DALI sběrnice
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Maruniak

  Práce: Řízení testeru výrobků pro automobilový průmysl
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Rychta

  Práce: Absolvování individuální odborné praxe
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Petr Silber

  Práce: Výukový systém pro analýzu signálů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Skarka

  Práce: Vizualizace technologických procesů v Linuxu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Slabý

  Práce: Výuková aplikace pro zpracování signálů a soustav
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Špaček

  Práce: Využití ASP.NET technologií v řídicích systémech
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Štambachr

  Práce: Bezdrátové komunikační rozhraní mezi vestavěnými systémy
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Richard Vašut

  Práce: Řízení světelného rotujícího panelu rovnoběžného s osou otáčení
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Vavrla

  Práce: Rozšiřující moduly pro vývojový systém EVB
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Vlček

  Práce: Měřicí systém pro automatizované měření teplotního pole hloubkového vrtu
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Alžběta Blažková

  Práce: Elektronová mikroskopie v lékařství
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| David Czopik

  Práce: Metrologie ve zdravotnictví (rešeršní práce)
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Adam Gřunděl

  Práce: Měření a identifikace rušení v EEG záznamech
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Kopera

  Práce: Laboratorní úloha na měření s diagnostickým UZV přístrojem
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Krawiec

  Práce: Systém pro sdílení a výměnu elektrofyziologických dat
  Vedoucí: Ing. Petr Fójcik
 • |Bc.| Jakub Mučka

  Práce: Zařízení pro elektroterapii – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Alena Pavelková

  Práce: Infuzní technika ve zdravotnictví (rešeršní práce)
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Nikola Pěnicová

  Práce: Datová analýza příjmové části krevního centra
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Lukáš Peter

  Práce: Měření pulsní oximetrie
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Vojtěch Skapa

  Práce: Měření časových souvislostí mezi EKG a pletysmografickým záznamem
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Starý

  Práce: Komplexní jednotné měření glukózy pacientů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Petr Straka

  Práce: Optoelektronická dveřní závora pro Homecare se ZigBee
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Jiří Studník

  Práce: Monitorování pozice osob v HomeCare bytě
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Tereza Šatná

  Práce: Umělý krevní oběh – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Kamila Walková

  Práce: Realizace a měření senzorů pro měření bioelektrické aktivity
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Andiel

  Práce: Analyzátor harmonických napětí a proudů pro frekvence 50Hz-9kHz na bázi virtuální instrumentace dle ČSN 61000-4-7 ed.2
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| David Balint

  Práce: Zpracování senzorových signálů multifunkčním modulem Tedia USB
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Ondřej Bodeček

  Práce: Stanovení elasticity artérií z tvaru povrchové pulsové vlny
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Břemek

  Práce: Monitorování provozu a řízení automatických přepravních systémů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Radek Burdilák

  Práce: Softwarové řízení systému ekologické dopravy EKODO
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Ondřej Číž

  Práce: Inteligentní řízení teploty v domácnosti
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Radovan Číž

  Práce: Měření brzdových soustav automobilů
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Vladimír Dörrich

  Práce: Informační systém pro identifikaci a detekci pohybu osob
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Frühbauer

  Práce: Návrh projektu měření a regulace na terminálu ropných produktů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Michal Hemzal

  Práce: Řízení automatické kontroly a dělení trubek
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Hořínek

  Práce: Systém pro bezkontaktní detekci pohybu osob ve výbušném prostředí
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Hrabal

  Práce: Dvoustupňová regulace biologické aktivace čistírny odpadních vod
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Dalibor Janckulík

  Práce: Biomedicínský systém pro domácí péči
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Josef Janečka

  Práce: Technické řízení systému ekologické dopravy EKODO
  Vedoucí: doc. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jan Jemelka

  Práce: Diagnostika komunikační sítě Profibus DP v rozsáhlém řídicím systému technologického procesu
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Aleš Kadlec

  Práce: Simulátor poruchových průběhů signálů na bázi hardware Compact DAQ pro testování odezvy analyzátoru kvality elektrické energie na dynamické děje na napěťových a proudových signálech
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Kijonka

  Práce: Realizace vizualizace dat pomocí jednočipových mikroprocesorů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Kocián

  Práce: Samonastavitelné regulátory v prostředí PLC
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Václav Kreuziger

  Práce: Návrh pracoviště pro automatickou kontrolu stanovených znaků jakosti obráběných dílců pomocí kamerového systému
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Láryš

  Práce: Návrh systému řízení plnicí linky bateriových modulů
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Lukšík

  Práce: Navigace a metody měření polohy mobilních objektů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Maňas

  Práce: Systém pro vyhodnocení fázorů napětí v různých místech distribuční soustavy elektrické energie na platformě cRIO
  Vedoucí: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Leona Motalová

  Práce: Návrh architektury biomedicínského systému pro domácí péči a jeho testování
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Karel Musil

  Práce: Řídicí systém servopohonu pro úlohu tváření materiálu
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Ošťádal

  Práce: Vizualizační aplikace pro monitoring provozu tepelných čerpadel nové auly VŠB-TU Ostrava
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Piszczek

  Práce: Stochastické metody identifikace soustav
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Radka Pustková

  Práce: Volumometrie – měření obsahu tekutin nitrolebečních komor
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Ryšavík

  Práce: Řízení a monitorování čerpací stanice ropovodu
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Skovajsa

  Práce: Návrh, řízení a vizualizace třídičky barevných objektů s využitím robotické ruky L601-KT na platformě .NET framework
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Solarski

  Práce: Řídící a senzorický subsystém mobilního robotu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Richard Szuscik

  Práce: Bezkontaktní měření délkových rozměrů a tvarů předmětů ve 3D a jejich prototypová výroba
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Ivan Štancl

  Práce: Řízení řádkového CMOS snímače programovatelnou logikou
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Štefela

  Práce: Vytvoření aplikačního a demonstračního software pro regulátory
  Vedoucí: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jaroslav Šustek

  Práce: Rozhraní ZigBee pro modulární telemetrický systém „Cerberos“
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Tutsch

  Práce: Vzdálené řízení a vizualizace procesů na SoftPLC WINCON 8000 s Windows CE .NET
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Karel Vlach

  Práce: Specializovaná měření při implantaci kardiostimulátoru
  Vedoucí: doc. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Vojčinák

  Práce: Návrh a realizace robustního regulátoru pro laboratorní model vrtulníku s využitím platformy .NET framework a prostředí Matlab&Simulink+.NET Builder
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Vykrent

  Práce: Telemetrie mobilních prostředků s využitím technologie GSM/GPRS
  Vedoucí: Ing. David Vala

2008

 • |Bc.| Martin Andres

  Práce: Snímání a registrace magnetických polí Hallovou sondou a magnetorezistorem
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Václav Balon

  Práce: Návrh a vývoj měřícího systému pro zkušební pracoviště ŽOS ZVOLEN
  Vedoucí: Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Bešina

  Práce: Model řízení krokového motoru – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Emil Blaha

  Práce: Diagnostický panel pro USB analyzátor sběrnice CAN
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Čech

  Práce: Generátor napěťových průběhů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Černoch

  Práce: Řízení a vizualizace soustavy s nádrží pomocí systému PCS7
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Číž

  Práce: Ověření možnosti využití pyroelektrických detektorů pro měření teploty
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Martin Dovica

  Práce: Uživatelské rozhraní pro vozidlo HYDROGENIX
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Drška

  Práce: Měřicí řetězec a software pro automatizované měření charakteristik elektrochemických senzorů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Gabzdyl

  Práce: Bezkontaktní dobíjení akumulátorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Václav Halíř

  Práce: Řízení systémů se servopohony pomocí programovatelných automatů Siemens Simatic S7 300 řady T
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Miloslav Holba

  Práce: Využití obnovitelných zdrojů k napájení bezdrátových senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Marek Hořínek

  Práce: Řídicí systém pro akvárium
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Rostislav Hřivňák

  Práce: Optimalizace parametrů PID-regulátoru genetickým algoritmem v prostředí MATLAB
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Milan Illek

  Práce: Vizualizace technologických dat v podnikové síti intranet
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Jaromír Konečný

  Práce: CAN modul snímačů průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Kotrle

  Práce: Model kapacitního snímače pro měření polohy, tloušťky vodivých a dielektrických materiálů
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Marian Kuruc

  Práce: CAN moduly pohonu a řízení směru průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Lippa

  Práce: Vzdálený řídicí systém průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Marián Mikula

  Práce: Návrh a realizace řídicích nástrojů pro spojitou regulaci chemického procesu
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Mikeš

  Práce: Návrh stavebnice webových senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Jiří Moravec

  Práce: Optimalizace a zrychlení datových přenosů řídících systémů neblokových zařízení na elektrárně Chvaletice
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Musiol

  Práce: Řízení systémů se servopohony pomocí programovatelných automatů Bernecker&Rainer
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Richard Neuwirth

  Práce: Spojitý regulační systém pro chemický proces
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Parwa

  Práce: Aplikace protokolu Modbus TCP pro řízení technologie v reálném čase
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Petr Pětvaldský

  Práce: Neuronový regulátor technologického procesu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Michal Prejzek

  Práce: Podpora řízení velkoplošných zobrazovacích zařízení (technologie LED)
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Hynek Prokop

  Práce: CAN hlavní řídicí a komunikační modul průzkumného vozidla
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Ptáček

  Práce: Zpracování senzorových signálů průmyslovým procesním regulátorem
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Václav Šilar

  Práce: Řízení teplot v tepelné soustavě pomocí řídícího systému s programovatelným automatem Simatic S7 300 a softwarem Simatic Fuzzy Control
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Stařík

  Práce: Polovodičový blesk pro fotogrametrické zaměřování svislých důlních děl
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Bc.| Peter Staš

  Práce: USB analyzátor sběrnice LIN – konstrukce
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Stříž

  Práce: Regulace levitace v magnetickém poli
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Trecha

  Práce: Webový server pro přístup k databázi pacientů v technologii .NET
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Waidlich

  Práce: Řídící systém kompresorové stanice v závodě TČA společnosti Dalkia ČR a.s.
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Václav Žval

  Práce: Optické vláknové senzory a jejich aplikace
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Petr Březina

  Práce: Frekvenční analýza hlásek
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Michal Fojtík

  Práce: Pohybová kinematika člověka – laboratorní úloha
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Radek Foldyna

  Práce: Ohřev protékající tekutiny termistorem
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Janša

  Práce: Bezpečnost a normy u radiologických intervencí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Lehoczký

  Práce: Sluchátka pro aktivní potlačení hluku
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Petra Mackowská

  Práce: Audiometrie
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Pavel Zouhar

  Práce: Zesilovač bioelektrických signálů – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Karin Barancová

  Práce: Radiační zátěže při skiagrafii
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Tomáš Bužek

  Práce: Měření na inkubátoru – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Monika Darebníková

  Práce: Měření elektroencefalografie – Laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Zdeňka Fingrová

  Práce: Elektromyografie (rešeršní práce)
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Martin Hlávka

  Práce: Systém pro bezdrátové měření teploty
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Honz

  Práce: Konfigurovatelný funkční měnič s operačním zesilovačem – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Libuše Janůšová

  Práce: Monitoring polohy končetin pacienta
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Radka Jeziorská

  Práce: Plicní ventilátory a ventilační režimy – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Jirka

  Práce: Nemocniční bezdrátový osobní alarmový systém
  Vedoucí: Ing. Martin Černý
 • |Bc.| Petr Klimeš

  Práce: Realizace světelného zdroje pro mikroskop
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Kološ

  Práce: Otoakustické emise
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Štěpán Krawiec

  Práce: Registrace kapacit obrazových dat radiologických pracovišť
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Soňa Kutá

  Práce: Evokované potenciály sluchové dráhy
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Zbyněk Labza

  Práce: Měření a hodnocení elektrických parametrů dvoudutinového kardiostimulátoru (měření v laboratoři)
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Šárka Mlejnecká

  Práce: IS pro objednávání k lékaři
  Vedoucí: Ing. Lumír Návrat
 • |Bc.| Tereza Otahálová

  Práce: Soubor měření na elektrokardiografu – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Ponča

  Práce: Návrh metodiky a laboratorního pracoviště pro demonstraci činnosti derivačního a integračního článku s operačním zesilovačem
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
 • |Bc.| Václav Potěšil

  Práce: Detekce ionizujícího záření v medicíně
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| David Vavřík

  Práce: Měření na plicních ventilátorech – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Adamec

  Práce: Návrh a realizace biozesilovače s digitalizací a signálovým předzpracováním
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Mohamed Hussein Al Wohaishi

  Práce: Analýza signálu v systémech používajících technologie Bluetooth
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Martin Augustynek

  Práce: Zpracování elektrokardiografického signálu
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Roman Beneš

  Práce: Simulace a vizualizace ovládání osobního automobilu v prostředí Matlab&Simulink+Virtual Reality Toolbox
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Čajka

  Práce: Zpracovani signálů aktimetrie ze systému pro domácí péči
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Dederle

  Práce: Návrh a implementace sběru dat z rychlých cyklů PLC systémů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Petr Fójcik

  Práce: Platforma pro sledování bio-parametrů pacientů
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Furmánek

  Práce: Návrh a implementace algoritmu řízení vyhrabovacího stroje
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Martin Gössl

  Práce: Možnosti použití optických vláken při měření teploty
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Hajduk

  Práce: Monitor událostí na napájecím napětí se základními funkcemi pro analýzu kvality napájecího napětí na platformě National Instruments Compact RIO
  Vedoucí: Ing. Petr Bilík, Ph.D.
 • |Ing.| Jindřich Horkel

  Práce: Vizualizace automatizačního systému pro řízení výrobních objektů v prostředí WinCC
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Hrubý

  Práce: Systém pro vizualizaci a sběr dat z regulovaných pohonů
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Radim Husník

  Práce: Návrh stavebnice webových senzorů
  Vedoucí: Ing. David Vala
 • |Ing.| Libor Chromčák

  Práce: Řízení a vizualizace vstřikovacího lisu pomocí programovatelného automatu B&R
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Karpeta

  Práce: Snižovací DC/DC měnič s keramickými kondenzátory
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kazárik

  Práce: Optimalizace systému řízení energetického zdroje s palivovým článkem
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Kocián

  Práce: Stavebnicový řídicí systém mobilního robotu
  Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Křiva

  Práce: Diagnostika mobilního prostředku s bezdrátovým přenosem – laboratorní demo úloha
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Michal Kropáč

  Práce: Znalostní optimalizace chování modelu mobilního robota
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Pavel Kubík

  Práce: Optimalizace parametrů řízení mycího stroje
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| František Kutálek

  Práce: Analýza teplotního pole snímače pomocí nástrojů zpracování obrazu
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, CSc.
 • |Ing.| Jiří Machala

  Práce: Regulace výšky levitujícího míčku v prostředí Matlab&Simulink
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Radek Macura

  Práce: Návrh polohovacího regulátoru pro svařovací automat
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Viktor Michna

  Práce: Rozšíření protokolární sady dNet
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Peterek

  Práce: Laboratorní úlohy na zesilovači bioelektrických signálů pro EEG a EKG
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Pieš

  Práce: Návrh, řízení a vizualizace třídičky barevných objektů s využitím prostředí Matlab&Simulink
  Vedoucí: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
 • |Ing.| Jakub Pindor

  Práce: Šířka QRS komplexu u vzorků povrchového a intrakardiálního EKG při biventrikulární stimulaci (zpracování dat)
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Michal Prauzek

  Práce: Návrh metodiky měření EKG s redukovaným počtem elektrod
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Ana Maria Roa Cubillos

  Práce: Řízení dopravníku pro účely leteckého kladení orální vakcíny proti vzteklině lišek
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| David Rusz

  Práce: Školící a zkušební modelové pracoviště pro řízení AC/DC pohonů
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Smolík

  Práce: Elektrická detekce pomočení pacienta na polysomnografii
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Špernol

  Práce: Komunikační systém pro zařízení na ochranu zboží KUPSON
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Trojčínský

  Práce: Návrh řízení technologie čistírny odpadních vod
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Pavel Ulbrich

  Práce: Automatický platební terminál řízený pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Vlček

  Práce: Kombinovaný IR přijímač a světelný senzor s USB rozhraním
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Žáček

  Práce: Návrh a realizace autonomní stanice pro měření a archivaci dat
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Roman Žárský

  Práce: Generování a analýza digitálně modulovaných signálů prostředky na bázi virtuální instrumentace
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Roman Kochaníček

  Práce: Měření průtoku plynů pomocí ultrazvuku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ph.D.| Ondřej Krejcar

  Práce: Využití lokalizace uživatele pro prediktivní nahrávání dat v řídicích systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Pavel Moryc

  Práce: Měření procesů reálného času v operačním systému RTLinux
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Pavel Petránek

  Práce: Zvýšení efektivity genetického algoritmu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Jan Semkovič

  Práce: Vývoj metody pro systematické hodnocení hypertenzní reakce cévního systému při pletysmografickém vyšetření horních končetin
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Zdeněk Slanina

  Práce: Metodika vzdáleného monitorování chování plánovače operačních systémů reálného času
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Richard Velička

  Práce: Moderní principy testování (vliv transformátoru na přenos kolísání napětí – flickeru)
  Vedoucí: doc.  Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ph.D.| Lukáš Zoubek

  Práce: Automatic classification of human sleep recordings combining artifact identification and relevant features selection
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.

2007

 • |Ing.| Martin Bača

  Práce: Využití sítě typu Ethernet pro řízení v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Boháčik

  Práce: Návrh ovládání a řízení vysokotlakých napáječek
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Daniel Chytíl

  Práce: Řízení čistírny odpadních vod systémem Simatic S7 s využitím distribuovaných I/O
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Jan Gemela

  Práce: HW prostředky pro simulaci a testování aplikačního SW programovatelných automatů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Stanislav Hovanec

  Práce: Fuzzy regulace elektrického pohonu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Filip Ježek

  Práce: Vytvoření distribuované řídicí aplikace pomocí automatizačních systémů ABB
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Konvička

  Práce: Návrh řídícího algoritmu teplárenského hořáku pro velké výkony
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Miloš Kučera

  Práce: Využití optických metod v laboratorní analýze
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Radim Langer

  Práce: SW prostředky pro simulaci a testování aplikačního software programovatelných automatů
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| David Ledvinka

  Práce: Řízení portálového drapákového jeřábu 32 t
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Martin Petřík

  Práce: Regulace podtlaku a teploty vzdušiny u filtračního zařízení pece Ignis
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Jaroslav Prucek

  Práce: Návrh blokovacího algoritmu teplárenského hořáku
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Miroslav Rosulek

  Práce: Soubor snímačů v telemedicíně
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Zuzana Vašíčková

  Práce: Virtuální diagnostický přístroj pro monitorování a simulaci EK
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Wágner

  Práce: Rychlý programátor procesorů Freescale
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian ,Ph.D.
 • |Ing.| Jan Zdráhal

  Práce: Vzdálené ovládání a sběr technologických dat pomocí sběrnice USB
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ph.D.| Václav Król

  Práce: Metody ověřování vlastností real-time databázového systému s použitím jeho experimentálního modelu
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Zdeněk Kubiczek

  Práce: Rozpoznání hlasu signálovými procesory v automatizační technice
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Zdeněk Macháček

  Práce: Metodika návrhu a realizace prediktivního diagnostického systému s vestavěným systémem
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Martin Moštěk

  Práce: Integrace vybraných přístupů umělé inteligence pro zvášení efektivity jejich metod
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Petr Želasko

  Práce: Využití znalostních přístupů v genetických algoritmech
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Josef Andiel

  Práce: Vibrační diagnostika s využitím mikroelektronických akcelerometrů
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Ondřej Bodeček

  Práce: Zapojení pro číslicové zpracování zvukového signálu s programovatelnou logikou
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Břemek

  Práce: Měřicí a záznamový modul akcelerometru
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Burdilák

  Práce: Řízení systémů se servopohony pomocí programovatelných automatů Siemens S7 300 řady T
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Černohorský

  Práce: Vzdálený přístup do krevní banky FN Ostrava Poruba
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Radovan Číž

  Práce: Rozhraní a software pro komunikaci se senzorem koncentrace kyslíku
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina
 • |Bc.| Ondřej Číž

  Práce: Měření krouticího momentu a úhlu natočení
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Jan Damek

  Práce: USB analyzátor sběrnice LIN
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Demběc

  Práce: Měření charakteristiky reproduktoru v závislosti na pozici snímače
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Bc.| Vladimír Dörrich

  Práce: Vestavěný řídicí systém pro generování signálů s použitím DSP
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Eštočák

  Práce: Řízení spalovacího procesu s použitím lambda sondy
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Hemzal

  Práce: Návrh a řešení systému pro analýzu signálu v časové oblasti s použitím DSP
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Hořínek

  Práce: Vestavěný systém pro analýzu signálu v kmitočtové oblasti s použitím DSP
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Dalibor Janckulík

  Práce: Personální biotelemetrický systém – Osobní mobilní ordinace
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Josef Janečka

  Práce: Řízení systémů se servopohony pomocí programovatelných automatů Bernecker Rainer
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Jemelka

  Práce: Řízení ss pohonu pomocí procesoru DSPMotorola – 56F805EVM
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Kadlec

  Práce: Laboratorní přípravek řízení krokových motorů
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Bc.| Jan Kijonka

  Práce: Simulátor snímače invazivního tlaku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Kocián

  Práce: Komunikační a uživatelské rozhraní PC s vestavěným systémem
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Václav Kreuziger

  Práce: Návrh a realizace diskrétního regulátoru v prostředí Matlab s využitím Embedded Coderu
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Láryš

  Práce: Řízení asynchronních motorů pomocí frekvenčních měničů Sinamics
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Lukšík

  Práce: Měřicí informační systém s bezdrátovým připojením senzorů pro mobilní objekt
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Jakub Maňas

  Práce: Zpracování senzorových signálů pomocí přesného multimetru a počítače PC
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Leona Motalová

  Práce: Měření charakteristik zvukového signálu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Musil

  Práce: Řízení vstřikování paliva pro spalovací motory
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Aleš Ošťádal

  Práce: Využití testeru Telaris 0751 k revizi elektrické bezpečnosti vybraných diagnostických přístrojů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Pavel Ošťádal

  Práce: Zdroj konstantního proudu pro termistor
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Piszczek

  Práce: Návrh pravděpodobnostního expertního systému v prostředí FEL-EXPERT
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Jiří Ryšavík

  Práce: Využití sběrnic Industrial Ethernet a Profinet pro řízení v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Karel Sehnal

  Práce: Rozbor problematiky vestavěných řídicích systémů s obvody FPGA
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Skovajsa

  Práce: Návrh a řešení systému pro analýzu klávesy telefonního přístroje s použitím DSP
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Solarski

  Práce: Stavebnice řídicího a sensorického systému laboratorního mobilního robotu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Richard Szuczik

  Práce: Řídicí a informační systém laboratorního 3D frézovacího přípravku
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Miroslav Štefela

  Práce: Řízení procesů s využitím průmyslové sběrnice Profibus P
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Tomašík

  Práce: Využití platformy Linux pro systémy reálného času v průmyslových aplikacích
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Slanina
 • |Bc.| Michal Tutsch

  Práce: Vzdálené řízení a vizualizace procesů na SoftPLC WINCON 8000 s Windows CE .NET
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Petr Vojčinák

  Práce: Vestavěný systém pro analýzu signálů – osciloskop
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Vykrent

  Práce: Měření hmotnosti
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Tomáš Zajac

  Práce: Řízení dávkování vody z demineralizační jednotky pomocí programovatelného automatu Simatic S7 200
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Miron Baláž

  Práce: Analýza metod odstranění síťového artefaktu ze záznamu signálu
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Vendula Černohorská

  Práce: Informačně-logistická analýza dárcovské části krevního centra
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Robert Habrman

  Práce: Měření a zpracování 12-ti kanálového telemetrického EKG
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Choleva

  Práce: Elektrochemické zdroje napětí v lékařské elektronice
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
 • |Bc.| Eva Katrňáková

  Práce: Analogové filtry v lékařské technice
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Kamil Kluka

  Práce: Realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Dalibor Klus

  Práce: Zesilovače v lékařské technice
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
 • |Bc.| Petr Koplík

  Práce: Měření impedančních charakteristik biosenzorů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Kateřina Krieglová

  Práce: Měření vibrací při zpracování krevních derivátů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Hana Landová

  Práce: Rehabilitační technika pro tělesně postižené
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Anna Lešková

  Práce: Číslicový filtr pro zpracování biologického signálu
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Vladimír Piš

  Práce: Rehabilitace a zdravotnická technika
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Bc.| Ondřej Procházka

  Práce: Realizace snímačů pohybu a vyhodnocení údajů s využitím pro domácí péči
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Jana Salavová

  Práce: Informačně-logistická analýza výrobní části krevního centra
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Karel Vlach

  Práce: Realizace přístroje na měření změn elektrického odporu kůže
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Vrábel

  Práce: Návrh laboratorního pracoviště k demonstraci činnosti filtrů
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Zouhar

  Práce: Zesilovač bioelektrických signálů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ph.D.| Přemysl Plešivčák

  Práce: Modelování teplotních jevů ve snímači
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Karel Šín

  Práce: Zpracování obrazu pro medicínské aplikace
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

2006

 • |Ing.| Petr Bierski

  Práce: Návrh a realizace modelu výtahu řízeného pomocí průmyslové sběrnice ASI
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek ,Ph.D.
 • |Ing.| Ivo Hluchník

  Práce: Řízení polohovacího systému s krokovým motorem pomocí programovatelného automatu Simatic S7 200 a rozšiřujícího modulu EM 253
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Vladimír Hon

  Práce: Optimalizace fuzzy regulátoru genetickým algoritmem
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jiří Jalek

  Práce: Měření myoelektrických potenciálů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Pavel Kalvar

  Práce: Zpracování signálu v ultrasonografii
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Koňařík

  Práce: Automatická detekce abnormalit pohybu ve spánku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Krahulec

  Práce: Externí jednotka pro sběr dat
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Roman Krajanec

  Práce: Metodika měření vadných pixelů CCD snímačů s použitím SW Matlab
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Ing.| Jan Krňávek

  Práce: Vzdálené řízení technologie zabezpečení budov
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Radek Maďa

  Práce: Neuronový regulátor s programovatelným PLC automatem
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Martin Novotný

  Práce: Využití obvodů FPGA pro modelování a implementaci diskrétních dynamických soustav
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Jiří Sedláček

  Práce: Vestavný řídicí systém s mikroprocesorem MC68HCS12 pro řízení pohybu modulárního robota
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Ing.| Vojtěch Šiller

  Práce: Znalostní regulace nelineární soustavy
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Petr Žůrek

  Práce: Měření dopplerovského signálu
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ph.D.| Gustav Hrudka

  Práce: Rozšiřovatelný komponentní framework pro podporu navrhování řídících systémů metodou CODARTS
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Roman Gužík

  Práce: Konfigurovatelná migrující architektura v heterogenních distribuovaných systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Ondřej Adamec

  Práce: Implementace demonstrační úlohy na RT-Java platformě aJile
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Martin Augustynek

  Práce: Měření a vizualizace krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Beneš

  Práce: Přímé řízení technologického modelu s PID regulátorem z internetu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Bc.| Pavel Březina

  Práce: Řízení stejnosměrného motoru pomocí řídícího systému s programovatelným automatem B&R System 2003 a modulem 7MM432
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Lukáš Čajka

  Práce: Měření a regulace infúzní pumpy s využitím PC
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Dederle

  Práce: Návrh řídicího algoritmu pro mikrořadič Atmel AVR
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Fójcik

  Práce: Použití Javy v počítačích typu PDA pro řídicí systémy
  Vedoucí: Ing. Ondřej Krejcar
 • |Bc.| Martin Furmánek

  Práce: Řízení krokového motoru pomocí řídícího systému s programovatelným automatem Simatic S7 300 a funkčním modulem FM 353
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Gössl

  Práce: Spektrální analýza síťového napětí
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Jiří Hajduk

  Práce: Realizace spojitého dynamického článku pro výuku řídicích systémů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Petr Hrubý

  Práce: Vestavěný řídící systém pro sledování poruchových stavů měniče a jeho spojení s nadřazeným systémem
  Vedoucí: Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
 • |Bc.| Radim Husník

  Práce: Regulace teploty v tepelné soustavě s využitím Matlab-RT toolboxu
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Bc.| Libor Chromčák

  Práce: Řízení teploty v tepelné soustavě se žárovkou pomocí řídícího systému s programovatelným automatem Simatic S7 300, frekvenčním měničem Micromaster a softwarem Simatic Modular PID Control
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Karpeta

  Práce: Návrh a řešení systému pro dekódování a analýzu stisku klávesy telefonního přístroje
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček
 • |Bc.| Jiří Kazárik

  Práce: Realizace stavebnice a doprovodných výukových textů laboratorní úlohy s palivovým článkem
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Klos

  Práce: Srovnávací měření oxymetrie pro různé typy snímačů a jejich umístění
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Kochaníček

  Práce: Měření rychlosti částic pomocí zpracování videosignálu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Bc.| Jiří Kocián

  Práce: Realizace stavebnice a doprovodných výukových textů laboratorního mobilního robotu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Křiva

  Práce: Bezdrátový přenos informace ze senzoru
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Michal Kropáč

  Práce: Návrh fuzzy regulátoru v prostředí MATLAB
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Pavel Kubík

  Práce: Laboratorní úloha-řízení otáček stejnosměrného motorku s využitím mikroprocesoru HC08
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Bc.| František Kutálek

  Práce: Návrh kytarové ladičky s použitím Fourierovy transformace
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Bc.| Jiří Machala

  Práce: Regulace polohy výtahu s využitím Matlab-RT toolboxu
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Bc.| Radek Macura

  Práce: Subsystém zpracování binárních vstupů řídicího systému v jazyce Java
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Marcel Maceček

  Práce: Řídicí poziční systém pro zpracování výrobních čísel PCB desek
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček
 • |Bc.| Viktor Michna

  Práce: Subsystém zpracování analogových vstupů řídicího systému v jazyce Java
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Peterek

  Práce: Realizace vzdáleného měření pletysmografického záznamu
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Pieš

  Práce: Regulace otáček stejnosměrného motorku
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
 • |Bc.| Jakub Pindor

  Práce: Měření teploty prostředí, jeho zpracování a vizualizace v SW postředí Matlab
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
 • |Bc.| Michal Prauzek

  Práce: Modifikace elektronické osobní váhy pro telemedicínské aplikace
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Radka Pustková

  Práce: Měření a vizualizace elektrokardiografie
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Bc.| Ana Maria Roa Cubillos

  Práce: Řízení rychlosti a servisní rozhraní pro prototyp vozidla na vodíkový pohon
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| David Rusz

  Práce: Řízení manipulátoru pro automatickou dopravu materiálu v zušlechťovně válcovny
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Jan Sasín

  Práce: Akcelerometr jako multifunkční senzor v automobilu
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Bc.| Jan Smolík

  Práce: Měření výšky hladiny metodou ponorného plováku
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Bc.| Miroslav Somol

  Práce: Laboratorní měřicí modul s DSP, možností bezdrátového přenosu dat a archivací naměřených dat na media SD/CF
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Bc.| Jan Svrček

  Práce: Možnosti využití distribuované paměti v obvodech FPGA
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Bc.| Martin Špernol

  Práce: Návrh a řešení řídicího systému pro zpracování zvukového signálu
  Vedoucí: Ing. Zdeněk Macháček
 • |Bc.| Roman Tkáč

  Práce: Návrh fuzzy orientovaného expertního systému v prostředí MATLAB
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Bc.| Pavel Trojčínský

  Práce: Vytvoření komplexní demonstrační aplikace pro vizualizační systém B&R PP 120
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Ulbrich

  Práce: Automatické řízení provozu parkoviště pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Pavel Vlček

  Práce: Návrh a realizace diskrétního PDS regulátoru s využitím Code Warrioru na procesoru Motorola HCS12 pro řízení výšky hladiny
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Tomáš Zápotocký

  Práce: Návrh a realizace diskrétního PSD regulátoru v prostředí Matlab pro řízení otáček ss motorku
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Bc.| Jiří Žáček

  Práce: Měření rychlosti pohybujícího se předmětu pomocí programovatelného automatu Simatic
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Bc.| Roman Žárský

  Práce: Systém pro měření EMC pomocí moderních spektrálních analyzátorů s použitím PC a SW Matlab
  Vedoucí: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.