Absolventi 2001 – 2005

2005

 • |Ing.| Aleš Černý

  Práce: Zpracování a vyhodnocení dat z přístroje pro kontinuální měření invazivního tlaku
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Martin Černý

  Práce: Telemetrické měření vybraných biologických signálů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Václav Dohnal

  Práce: Elektronická zkoušečka napětí
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jan Floder

  Práce: Funkční prototyp elektronické ladičky na bázi mikroprocesoru Motorola
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Husník

  Práce: „Control Basic“ na bázi hybridního DSP/mikrokontroléru
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Kožuský

  Práce: Vestavěný systém měření teploty pro řízení chladících jednotek
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Petr Martinčík

  Práce: Elektronický kódový zámek
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Antonín Martinek

  Práce: Návrh systému pro sběr, monitorování a archivaci dat z montážních linek a jednoúčelových strojů
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Marušák

  Práce: Diskontinuální kontaktní měření teploty bramy slitiny hliníku před a během procesu válcování
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Kateřina Nováková

  Práce: Využití jednočipových počítačů pro simulaci soustav a testování aplikací řídicích systémů
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Libor Prouza

  Práce: Model Low-NOx hořáku vhodný pro řízení v reálném čase a návrh řídícího algoritmu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Marek Řehulka

  Práce: Vytvoření informačního systému laboratoře
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Libor Salajka

  Práce: Univerzální analyzátor mediciálních plynů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Jan Spišak

  Práce: Telemetrický systém biologických parametrů
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Peter Šurkovský

  Práce: Možnosti analýzy EEG signálu v prostředí MATLAB
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Adéla Válková

  Práce: Využití výsledků měření okulografie pro analýzu pohybu oka
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Ondřej Vlček

  Práce: Využití mobilních technologií pro vizualizaci fyziologických měření
  Vedoucí: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
 • |Ing.| Miroslav Vojkůvka

  Práce: Návrh a realizace časové synchronizace energetického měřícího systému
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Oleg Urbášek

  Práce: Databáze zdravotnických přístrojů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ph.D.| Radovan Hájovský

  Práce: Elektromagnetická kompatibilita technologických zařízení
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Pavel Chmiel

  Práce: Optimalizace parametrů fuzzy neuronového dynamického modelu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Jiří Koziorek

  Práce: Univerzální metoda návrhu distribuovaných řídicích systémů s programovatelnými automaty
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Radim Kraut

  Práce: Predikce spotřeby elektrické energie
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Hana Soušková

  Práce: Měření, modelování a analýza narušení produktovodu
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.

2004

 • |Ing.| Kamil Běhálek

  Práce: Analýza vlastností regulačních fuzzy modelů Takagi-Sugeno
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Karol Butora

  Práce: Internetový přístup k laboratorním úlohám
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Czekaj

  Práce: Řízení otáček pomocí PLC Bernecker-Rainer
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Bohdan Czepczor

  Práce: Řízení tahacího stroje pro tažení a navíjení hadic
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Čurda

  Práce: Monitorování a záznam signálů ze snímačů teploty, vlhkosti pro sledování kvality vody v nádržích
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Gill

  Práce: Vytvoření routeru RS485 – PowerLine pro sít Lonworks
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| David Grobelný

  Práce: Problémy realizace lineárních filtrů na PC v prostředí Matlab
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jiří Grulich

  Práce: Vytvoření řídicí aplikace se sběrnicí ASI pro model překladače
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Tomáš Gřeš

  Práce: Využití techniky simulace diskrétních systémů při návrhu řídicích systémů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Imramovský

  Práce: Návrh a realizace prostředků pro demonstraci technických principů ultrasonografie
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Pavel Kubina

  Práce: Teplotně regulovatelný přenosný chladicí box
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Jiří Lant

  Práce: Návrh a realizace fuzzy regulátoru nelineárního systému
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jiří Možiešik

  Práce: Telepletysmografie
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Radim Obuchanič

  Práce: Optimální použití a nastavení modulu 7Al261 při různých režimech práce
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Pavel Petránek

  Práce: Generátor signálu s rozhraním USB
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.
 • |Ing.| Přemysl Plešivčák

  Práce: On-line modelování lineárních filtrů realizovaných na PC v prostředí Matlab
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Adam Románek

  Práce: Laboratorní termostat s Peltierovými články a jeho aplikace na měření neelektrických veličin
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Radek Szczuka

  Práce: Řízení modelu inverzního kyvadla pomocí programovatelného automatu
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Petr Šír

  Práce: Monitor průmyslového PC se zabezpečeným provozem
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Záborský

  Práce: Podpora laboratorní výuky procesorů Motorola řady 68HC08
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Zoubek

  Práce: System development for support diagnosis using decision trees
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ph.D.| Martin Fussek

  Práce: Multiagentní systémy v průmyslovém prostředí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Pavel Kořenek

  Práce: Extrakce heterogenních dat řídicích systémů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Jiří Kotzian

  Práce: Modelování průmyslových sběrnic v distribuovaných systémech řízení
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Štěpán Ožana

  Práce: Měření a modelování dynamických jevů na soustavách tvořených pružnými potrubími
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.

2003

 • |Ing.| Jan Auer

  Práce: Regulace klimatizační jednotky pro stabilizaci teploty výrobního prostoru pro výrobu potravin
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Andrej Bencúr

  Práce: Kompaktní modul sběru dat pro aplikace meteorologických měření
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Lukáš Fišer

  Práce: Optimalizace přenosu pohyblivých sekvencí biomedicínských obrazů prostřednictvím komunikační sítě s ohledem na požadavky šířky přenosového pásma
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Radim Franek

  Práce: Vývoj real-time aplikací v programovacím jazyce Java
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Hanák

  Práce: Použití operačního systému Linux pro vývoj řídicího sofware
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Lukáš Janičkovič

  Práce: Návrh inteligentního systému vzdáleného monitorování v medicíně
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Táňa Kuchařová

  Práce: Telemedicína
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Daniel Kurka

  Práce: Hodnocení kódových zabezpečení pro přenos biomedicínských signálů a dat rádiovou sítí
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Vít Lukáš

  Práce: Návrh komponentů sítě LONWORKS pro realizaci řízení “inteligentní budovy”
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Kamil Morong

  Práce: Návrh a realizace webového rozhraní pro přístup k databázi spirometrických měření
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Radek Mrkus

  Práce: Demonstrační úlohy pro SYSTEM 2005 firmy B&R
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Novotný

  Práce: Řízení protézy dolní končetiny
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Jiří Richterek

  Práce: Optimalizace kompresních algoritmů pro účely přenosu a archivace biomedicínských obrazů
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| David Románek

  Práce: Využití komunikačního procesoru Siemens CP343-1 IT (CP443-1 IT) v automatizační praxi
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Přemysl Šaněk

  Práce: Mikroelektromechanické senzory a aktuátory
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Pavel Šišpera

  Práce: Návrh a realizace modulu pro přenos informací z GPS s využitím sítě GSM
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.
 • |Ing.| Vilém Srovnal

  Práce: Využití GSM pro distribuované alarmy,hlášení řídicích systémů na mobilní telefony. Zpětný systém pro kvitaci.
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Radek Taraba

  Práce: Informační systém pro motorové vozy
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Karel Tomeček

  Práce: Návrh koncepce inteligentního agenta v distribuovaných řídicích systémech
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Petr Topínka

  Práce: Dermatoskop
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| David Vala

  Práce: Návrh a realizace systému autonomního měření polohy bezpilotního letového prostředku Kavka
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Ondřej Zedníček

  Práce: Monitorování záznamů rozložení teplot při skladování transfúzních přípravků
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ph.D.| Radek Garzina

  Práce: Metoda návrhu jádra řízení procesoru RT- systémů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ph.D.| Blanka Filipová

  Práce: Modelování a regulace rázu pružného média v pružném potrubí
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.

2002

 • |Ing.| Jaroslava Benešová

  Práce: Hodnocení funkčních vlastností přístrojů pro neinvazivní vyšetřování cév dolních končetin
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Radim Bernatík

  Práce: Snímání a zpracování fonokardiogramu pomocí zvukové karty PC
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Alice Čižmařová

  Práce: Metody filtrace EEG signálu
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Petr Foniok

  Práce: Synchronizace projektu asynchronních motorů odsunových vlečníků chladicího lože kolejnic v Třineckých železárnách,a.s.
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Martin Gazda

  Práce: Autoregresní model signálu EEG
  Vedoucí: Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Gebauer

  Práce: Využití modulárního řídicího počítače PEP pro výuku distribuovaných řídicích systémů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.
 • |Ing.| Martin Kaďúrek

  Práce: Matematická simulace dynamiky kotlového okruhu s vyrovnávačem tlaku včetně okruhů pro UT a TUV na základě realných dat
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Vratislav Kot

  Práce: Analýza lineárních obvodů modelováním na PC pro použití v biomedicíně
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Ondřej Krejcar

  Práce: Návrhové vzory v řídicích a informačních systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Pavel Kroutil

  Práce: Porovnávání komunikačních možností mezi HMI/SCADA systémem FactoryLink a programovatelnými automaty Siemens
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Radomír Ledvinka

  Práce: Návrh koncepce inteligentního agenta v distribuovaných řídicích systémech
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Pavel Letko

  Práce: Použití datové pumpy pro přenos dat mezi řídicím a informačním systémem
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Vladislav Matějka

  Práce: Dolování dat a znalostí v systémech monitorování a řízení procesů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Ivan Mikšánek

  Práce: Modul pro měření a záznam rychlých napěťových průběhů
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.
 • |Ing.| Petr Moravec

  Práce: Modelování průtoku stlačitelného média v cévě,jejíž pružnost se mění v závislosti na délce cévy a času (pulzující céva)
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Martin Moštěk

  Práce: Modely pro systém prediktivního řízení složitých soustav
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Pavel Mušálek

  Práce: Automatické generování obvodových schémat v projekčním prostředí EPLAN 2
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Svatopluk Mynář

  Práce: Simulátor biologických signálů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Aleš Oujezdský

  Práce: Systém pro tenzometrická měření statických a dynamickcýh sil
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Hynek Raisigel

  Práce: Využití HMI/SCADA systému FactoryLink pro identifikaci řízeného systému a návrh parametrů regulátoru
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Pavel Raška

  Práce: Dynamický zevní fixátor horní končetiny
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Oldřich Ručka

  Práce: Diagnostika technického stavu konstrukcí pomocí akustické emise
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Jan Semkovič

  Práce: Snímání saturace krve kyslíkem, telemetrický přenos a zobrazení informace na PC
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Stanislav Slíva

  Práce: Návrh a analýza řídicí jednotky pro přenos dat pomocí sítě Internet
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Martin Svoboda

  Práce: Monitorní tester EKG signálů
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Martin Šiller

  Práce: Použití technologie JetWeb v průmyslové automatizaci
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Štula

  Práce: Vyhodnocení variability srdečního rytmu
  Vedoucí: Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • |Ing.| Tomáš Wiszczor

  Práce: Analýza a příprava pro návrh aplikace v XFactory pro řízení provozu
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Petr Želasko

  Práce: Návrh a realizace knihovny fuzzy inferencí mikroprocesoru HC12
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Ivo Rehberger

  Práce: Použití fuzzy metod v predikčním řízení
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Aleš Černošek

  Práce: Metody eliminace artefaktů v EEG záznamech
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

2001

 • |Ing.| Martin Bartulec

  Práce: Analýza zatížení a možnosti řízení LAN sítě v jednotlivých etapách modernizace
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Richard Bernatík

  Práce: Regulace rovnoměrného ohřevu tělesa párou
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Martin Březina

  Práce: Výpočetní jednotka pro realizaci číslicových filtrů biosignálů
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Aleš Czudek

  Práce: Aplikace snímačů neelektrických veličin při řízení laboratorní soustavy prostřednictvím sběrnice ASI
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Martin Glac

  Práce: Využití fuzzy-regulátoru v řízení tepelné soustavy pomocí PLC Simatic S7 300
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Pavel Godfryd

  Práce: Návrh a realizace přístupového systému do počítačových učeben
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Hlisnikovský

  Práce: Modelování a měření hydraulického rázu v dlouhém potrubí
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jiří Hula

  Práce: Inteligentní wattmetr na bázi virtuální instrumentace využívající služeb Internetu
  Vedoucí: Ing. Jan Šíma
 • |Ing.| Martin Jelínek

  Práce: Snímání a přenos krevního tlaku pomocí komunikační sítě
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Ladislav Káňa

  Práce: Indukční průtokoměr – laboratorní úloha
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Robert Klimunda

  Práce: Model řízení technologického procesu s využitím průmyslové sběrnice CAN
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Leoš Kneisl

  Práce: Vyhodnocení měření opotřebení kruhových krystalizátorů
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Tomáš Komenda

  Práce: Použití jazyka XML pro zpracování dat systémů monitorování a řízení technologických procesů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kopecký

  Práce: Manipulace s databázemi prostřednictvím www rozhraní
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Petr Kořínek

  Práce: Použití metody UML pro návrh řídicího software
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Kovalčík

  Práce: Tester plochých kabelů „Belden“
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kovář

  Práce: Návrh koncepce a systémového řešení simulátoru EKG s nastavitelnými parametry
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Patrik Kubíček

  Práce: Komponentní techniky v systémech SCADA
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kukla

  Práce: Mikroelektronika, mikromechanika – akcelerometr
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Pavek Kukuczka

  Práce: Optické a optoelektronické senzory – měření rozměrů a vzdáleností metodou za pomocí čidla PSD
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Roman Lasoň

  Práce: Regulace vytápění místnosti podlahovým topením
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Marcel Maceček

  Práce: Monitoring a vizualizace dat z měřičů tepla CALOR 30 umístěných na patách domů v okruhu předávací stanice
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Zdeněk Macháček

  Práce: Komunikace inteligentních senzorů pomocí komunikačního protokolu HART
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Marek Malohlava

  Práce: Použití metody DARTS pro návrh řídicího software
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jaromír Mikulka

  Práce: Analýza činnosti převodníku sigma-delta, jeho realizace a využití v měřicí a řídicí technice
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Nigút

  Práce: Monitorování pacienta při umělé plicní ventilaci
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Karel Novák

  Práce: Srovnání EMC u vybraných lékařských přístrojů monitorující životní funkce
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Aleš Pavliska

  Práce: Computer-AIDED Application for Disassembling System
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Kamil Petruška

  Práce: Systém pro měření a monitorování tlaku v tkáních při poranění končetin
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Marian Pilch

  Práce: Komprese biosignálů pro dlouhodobé záznamy
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| René Polach

  Práce: Regulace elektrického podlahového topení
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Kamil Slaný

  Práce: Připojení přístroje pro automatické vyšetřování a zobrazování zorného pole v oftalmologii
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Jan Svárovský

  Práce: Využití metod „bio-feed back“ pro ovládání laboratorního robotu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Marek Svrčina

  Práce: Zdroje tepla do 6 MW – model sekundárního okruhu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Dušan Šelong

  Práce: Měření polohy a navádění do polohy laboratorního robotu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Šochovský

  Práce: Multifunkční vstupní jednotka pro zpracování senzorových signálů
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Roman Tileček

  Práce: Přesná regulace teploty laboratorní zkušební pece pro dilatometrická měření
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Jan Uherek

  Práce: Optimalizace čtvrthodinového maxima spotřeby elektrické energie výrobního procesu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Libor Václavík

  Práce: Návrh a anylýza řídící jednotky protézy dolní končetiny
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Martin Vrobel

  Práce: Využití sítě Internet při vizualizaci technologických procesů
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Miroslav Zakřevský

  Práce: Použití metody OMT pro návrh řídicího software
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Břetislav Zuzcek

  Práce: Model řízeného překladiště s využitím sběrnice AS-Interface
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
 • |Ing.| Petr Zvěřina

  Práce: Zobrazení ventilačních parametrů dýchacího přístroje v reálném čase
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ph.D.| Jiří Mitrych

  Práce: Modely vestavěných diagnostických prostředků
  Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.