Absolventi 1994 – 2000

2000

 • |Ing.| Philippe Bernard

  Práce: Rozvoj systému řízení modelu robota
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Petr Bialoň

  Práce: Komunikace mezi PLC Simatic S5 95U s komunikačním procesorem CP521 a PLC Simatic S7 200
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Radek Červinka

  Práce: Automatizovaný systém řízení laboratoře zemědělského sila
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jan Čmiel

  Práce: Fuzzy regulace výkonu čerpadla chladicí vody elektrárenského bloku
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Radek Drobný

  Práce: Algoritmus strukturální identifikace fuzzy regresního modelu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Radim Ermis

  Práce: Použití databázových systémů v aplikacích řízení technologických procesů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Farník

  Práce: Řízení přenosu dat mezi redundantními visualizačními stanicemi řídicích systémů prostřednictvím průmyslové sítě FLLAN za použití protokolu TCP/IP
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Radovan Gřunděl

  Práce: Navrhněte princip a realizaci kódové ochrany digitálního obrazu proti vlivu šumu při přenosu pomocí komunikační sítě
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Pavel Chmiel

  Práce: Bezdrátový přenos dat z měření v technologickém procesu
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
 • |Ing.| Marcel Chovanec

  Práce: Zvýšení přesnosti hmotnostní bilance vody a páry elektrárenského kotl
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Leoš Kneisl

  Práce: Vyhodnocení měření opotřebení kruhových krystalizátorů
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Tomáš Kočíš

  Práce: Řízení tvářecího lisu
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Král

  Práce: Navrhněte způsob činnosti kryptograficky chráněných informací pro ochranu medicínských dat
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Ladislav Ležák

  Práce: Návrh a realizace knihovny pro monitorování časového průběhu výpočtu
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Mainda

  Práce: Jednofázová umělá síť do 16A
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Pavel Malina

  Práce: Optimální statická regulace isotermní teplovodní sítě s uvažováním rovnováhy tlakové, kinetické a potencionální
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Martin Matušů

  Práce: Využití komunikačních možností software FactoryLink ESC při tvorbě různých typů řídicích aplikací
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Miloslav Morisák

  Práce: Tenzometrická měření
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Štěpán Ožana

  Práce: Databáze úloh z předmětu Signály a soustavy
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Aleš Riedl

  Práce: Jednotka intenzívní péče a problematika EMC v provozních podmínkách
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Zdeněk Slanina

  Práce: Řízení přístupového systému s čipovými identifikačními kartami pomocí PLC Tecomat TC500 a visualizačního prostředí ControlWeb
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Karel Šín

  Práce: Software pro komunikaci ultrazvukového přístroje s osobním počítačem
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| František Štěrba

  Práce: Zpracování obrazu z ultrazvukového tomografu pro dlouhodobou archivaci v digitální podobě
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Jiří Tichý

  Práce: Návrh řízení dopravních cest v silu pomocí programovatelného automatu Tecomat NS950
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Jaromír Tomek

  Práce: Průběžné a následné zpracování digitalizovaného videosignálu v medicínských souvislostech
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Jaroslav Tyšer

  Práce: Řízení uhelného shrnovače
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Vajter

  Práce: Srovnání základních principů činnosti živých a neživých systémů
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Pavel Valíček

  Práce: Síť polovodičových senzorů se sběrnicí I2C
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Michal Valoušek

  Práce: Aplikace snímačů neelektrických veličin při řízení laboratorní soustavy prostřednictvím sběrnice CAN
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Petr Vdoleček

  Práce: Řízení problematiky lokálního ohřevu prstu pro diagnostické účely
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Jiří Vlček

  Práce: Regulace elektrod pro pánvovou pec
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Aleš Zapletal

  Práce: Visualizace řízení a vytvoření softwarového modelu dopravních cest v silu systémem Promotic
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ph.D.| Stanislav Blažek

  Práce: Adaptivní systém rozpoznávání řeči
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Marek Penhaker

  Práce: Vývoj metody pro systematickou diagnostiku kondice cévního systému s využitím informace pletysmografického záznamu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Vladimír Kašík

  Práce: Návrh heterogenních propojení automatizačních prostředků standardizovanými průmyslovými sítěmi s využitím FPGA
  Vedoucí: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Jan Vaněk

  Práce: Detekce hrotů v EEG záznamu s využitím waveletové transformace
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný

1999

 • |Ing.| Martin Antonín

  Práce: Archivace analogových veličin ve vizualizačním systému Factory Link pro řízení technologických procesů
  Vedoucí: Ing. Jiří Koziorek
 • |Ing.| Petr Čech

  Práce: Vývoj a realizace demonstračního fuzzy regulačního systému
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Tomáš Daňhel

  Práce: Řízení měření přístroje pro termickou analýzu
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Blanka Demčáková

  Práce: Identifikace a lokalizace úniku tekutého média přepravovaného v produktovodu
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Ladislav Durník

  Práce: Programové vybavení PC simulátoru pamětí EPROM s HW podporou pro obousměrnou komunikaci mezi laděným počítačem a řídícím PC
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Tomáš Farník

  Práce: Digitální modulace pro přenos signálu EKG
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Marcel Filip

  Práce: Regulace tlaku průtočnéhoí množství kapalného média v potrubní síti
  Vedoucí:
 • |Ing.| Jan Glomb

  Práce: Bezkontaktní pyrometrický snímač teploty
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Petr Hájek

  Práce: Fuzzy predikce stavů technologického procesu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jiří Holáň

  Práce: Měření tlaků v lidském organismu a srovnání dodávaných snímačů tlaku pro ARO
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Miroslav Horuta

  Práce: Měření magnetických polí v lékařské elektronice
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Pavel Hrdlička

  Práce: Distribuovaný systém řízení parního kotle
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Gustav Hrudka

  Práce: Realizace programového vybavení řídicích a informačních systémů v prostředí BlackBox Component Builder
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Chvastek

  Práce: Měření koncentrací látek opticko-elektrickými metodami – model spektrofotometru
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| René Indrák

  Práce: Návrh a realizace obecného subsystému zpracování technologických měření
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Zdeněk Jalůvka

  Práce: Metody získání informace z technologických dat
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Radim Kříva

  Práce: Zpracování obrazové informace pro přenos sítí ATM
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Zdeněk Kubiczek

  Práce: Návrh samonastavujícího se PID regulátoru
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Roman Labaj

  Práce: Analýza metod najíždění tepelných systémů v průmyslu
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Petr Lakomý

  Práce: Návrh a optimalizace komunikace mezi PC a PLC Simatic
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Melo

  Práce: Řízení hydraulického lisu s PLC Simatic S7- 300 a s vizualizací v systému In Touch 5
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| František Mlčoch

  Práce: Rozbor problematiky průmyslových komunikačních sítí
  Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík
 • |Ing.| Zdeněk Otta

  Práce: Řízení vytápění výrobních hal systémem EXCELL Honeywell aplikované v Třineckých železárnách
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Robert Pavlík

  Práce: Testování vícenásobných průmyslových karet s realizací testeru podle vybrané metodiky
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Vlastimil Raška

  Práce: Regulace hladiny filtrů v systému řízení úpravy vody
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Miroslav Rumpel

  Práce: Automatizované měření hustoty kapalin v průmyslovém provozu
  Vedoucí: Dr. RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Jan Růsek

  Práce: Použití programovacího jazyka Oberon-2 v měřicích a řídicích aplikacích
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Radka Rýdlová

  Práce: Optimalizace zařízení pro monitorování chodu a stavu řídicího systému pracujícího v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Petra Sedláčková

  Práce: Elektromagnetická kompatibilita vybraných zařízení lékařské laboratorní techniky
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Václav Steffek

  Práce: Identifikace úniku tekutého média v produktovodu při sériové přepravě dvou různých médií jedním produktovodem
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Ivan Styrnal

  Práce: Identifikace soustav a parametrizace regulátorů v prostředí InTouch
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Pavel Szabó

  Práce: Zesilovač signálů EKG se sníženým příkonem
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Petr Šácha

  Práce: Programové vybavení dvoukanálové komunikační karty s vlastní inteligencí v duplexním a poloduplexním režimu pro systém Windows95
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Petr Špok

  Práce: Inteligentní sdružený převodník
  Vedoucí: Dr. RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Monika Turoňová

  Práce: Regulace podlahového topení
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Antonín Veselý

  Práce: Sledování provozní celopodnikové počítačové sítě za účelem stanovení.optimálních parametrů
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Karel Vítek

  Práce: Vývoj a realizace adaptivního PID regulátoru
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Martin Vítek

  Práce: Vyhodnocování dlouhodobých záznamů EKG
  Vedoucí: doc. Ing. Karel Vlček, CSc.
 • |Ing.| Radek Wolný

  Práce: Bezkontaktní měření polohy pomocí dvoudimenzionálního čidla PSD
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Ondřej Zapletal

  Práce: Využití vlastností visualisačního systému ControlWeb pro vývoj aplikací v oblasti měření a řízení
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| David Zuzaník

  Práce: Ohřev TUV ve stanicích do 6MW. Matematická simulace na základě reálných dat
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Marek Mlčoch

  Práce: Čipové karty v bezkontaktních identifikačních systémech
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ph.D.| Jitka Mohylová

  Práce: Využití číslicového zpracování signálů EEG pro lokalizaci epileptického ložiska
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Bohumil Horák

  Práce: Spolehlivost přenosu měrných dat paketovou sítí s protokolem AX.25, průchodnost dat v režimu on-line
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ph.D.| Vladimír Petrovský

  Práce: Přípravek k optimalizaci partikulární struktury sběrnice SMART senzorů
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

1998

 • |Ing.| Radim Bridzik

  Práce: Konvertibilita EEG záznamů
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Aleš Čenrošek

  Práce: Příprava základního software pro textové zpracování ultrazvukových vyšetření
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Šárka Dužyová

  Práce: Podpora pro projektování a implementaci aplikací řízení technologických procesů v oblasti průmyslových vstupů a výstupů
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Formánek

  Práce: Návrh projektové implementace subsystému obsluhy souborů pro aplikace řízení TP
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Patrik Galeja

  Práce: Návrh a realizace jednotky sběru dat pro distribuované měřicí systémy na bázi mikroprocesoru TOSHIBA TLCS 900
  Vedoucí: Ing. Petr Bilík
 • |Ing.| Petr Gelnar

  Práce: Automatická kalibrace tlakových snímačů v lékařské elektronice
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Martin Grigárek

  Práce: Návrh a implementace objektové implementace subsystému zpracování binárních vstupů metodami OOP
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Gřunděl

  Práce: Návrh systému ukládání měrných dat v elektroencefalografii
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Roman Gužík

  Práce: Použití jazyka Java pro aplikace měření a řízení
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Radovan Hájovský

  Práce: Vizualizační systém pro získání obrazu scény řízeného procesu v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Havlina

  Práce: Návrh řídicího systému manipulátoru odběru vzorku a měření teploty a aktivity oceli
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Miroslav Horuta

  Práce: Měření magnetických polí v lékařské elektronice
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Martin Hriško

  Práce: Filtrace EKG signálů s využitím mikroprocesorového systému
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Patrik Hübner

  Práce: Návrh realizace odebraného tepla na základě vstupních hodnot Q vody a rozdílu teplot t1 a t2. Řešení pomocí jednočipového mikroprocesoru.
  Vedoucí: Dr. RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Radek Hupka

  Práce: Monitorování rentgenového záření při traumatologických operacích
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Pavel Janyška

  Práce: Ovládání technologického procesu, sběr a přenos dat bezdrátovou informační sítí
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Štěpán Jurák

  Práce: Optimální regulace distribuce páry v MCHZ a.s. Ostrava
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jan Jurečka

  Práce: Návrh a realizace řídicího systému pro měření průtoku krve metodou dilucí glukózy
  Vedoucí: Ing. Václav Sládeček
 • |Ing.| Leoš Kaše

  Práce: Návrh a implementace objektové implementace subsystému zpracování analogových vstupů metodami OOP
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Pavel Kmit

  Práce: Měření a regulace výšky hladiny v krystalizační nádrži kontilití
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Knap

  Práce: Zdroje tepla s vyrovnávačem tlaku do 6 MW. Matematická simulace na základě reálných dat
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Radim Kraut

  Práce: Elektromagnetická kompatibilita vybraných zařízení zdravotnické techniky
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Libor Kyselý

  Práce: Aplikace moderních metod řízení zkušební pece pro měření rozpínavého tlaku uhlí
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Václav Mach

  Práce: Optimální regulace napájení výměníků v MCHZ a.s. Ostrava topnou vodou
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jiří Mánek

  Práce: Řízení heterogenních komunikací mezi PLC a visualizačními prostředky
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Jan Marhevský

  Práce: Programový generátor křivky pro ohřev v hlubinné peci pomocí Simaticu S7 a visualizačního systému InTouch 5
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Vlastimil Molek

  Práce: Senzorová síť s digitálními teplotními senzory
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Soňa Netoličková

  Práce: Výukový program pro automatizaci se systémy WINCC a SIMATIC
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Michal Pavlas

  Práce: Řízení teplotního režimu laboratorní elektrické pece
  Vedoucí: Ing. Jaromír Skotnica
 • |Ing.| Jiří Procházka

  Práce: Analýzátory sítě – systémový návrh přístrojové řady, realizace vzorového měření
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Ondřej Raška

  Práce: Syntéza regulačních obvodů s předepsanými vlastnostmi
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Ivo Rehberger

  Práce: Podpůrné knihovny pro práci s periferními obvody jednočipových procesorů Intel MCS51/251
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Jiří Šindler

  Práce: Návrh řízení žíhací pece
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Marek Švarc

  Práce: Měření elektrických charakteristik čidel pulsního oxymetru
  Vedoucí: Mgr. Petr Tiefenbach
 • |Ing.| Vítězslav Tománek

  Práce: Inženýrské metody návrhu fuzzy regulátoru
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Jiří Uhlíř

  Práce: Tester sběrnic IIC s aplikací na TV Phillips
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Martin Večeřák

  Práce: Multisignálový tester III monitorů základních životních funkcí
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Petr Vičan

  Práce: Bezkontaktní měření geometrických rozměrů vzorků
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| David Volný

  Práce: Modelování a regulace podlahového topení
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Libor Zahradníček

  Práce: Návrh bezkontaktního informačního terminálu s řídicí jednotkou bezkontaktní klávesnice řízenou mikropočítačem STAMP PIC II
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Jan Zapletal

  Práce: Návrh řídicího systému kalicí pece
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ph.D.| Miloslav Holuša

  Práce: Využití shlukovacích metod pro identifikaci fuzzy modelu
  Vedoucí: prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ph.D.| Miroslav Dubec

  Práce: Modelování keramických senzorů tlaku
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

1997

 • |Ing.| Ala Nasr Issa Azar

  Práce: Přípojení přístroje pro měření PH v jícnu u dětí k PC a návrh vizualizace měření
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Tomáš Bajger

  Práce: Návrh a zpracování algoritmu a programu pro řízení chlazení pomocí systému CARE/EXCEL/HONEYWELL. Ověření a dokumentace řešení.
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Roman Barabáš

  Práce: Řízení měření maximálního rozpínavého tlaku uhlí
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Bílovský

  Práce: Návrh připojení PLC k vizualizačnímu systému (SCADA) MSC-02 v operačním systému QNX na PC
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Petr Čermák

  Práce: Virtuální měřicí přístroje pro měření a identifikace biosignálů
  Vedoucí: doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
 • |Ing.| David Dražďák

  Práce: Vytvoření ovladače průmyslové karty AX 5411
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jakub Fildán

  Práce: Multimediální prvky v řídicích systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Michal Hanzlík

  Práce: Zpracování signálu ultrazvukového senzoru
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Jiří Hlisnikovský

  Práce: Automatizovaný tester speciálních průmyslových zásuvných karet
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Marek Hluchník

  Práce: Návrh přístroje pro testování defibrilátoru
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| David Hrbáč

  Práce: Návrh řídicího systému pohonu s měničem Ingelectric s použitím PC
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Kamil Chobot

  Práce: Regulace a řízení provozu elektrodových kotlů s využitím částečné akumulace tepla
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Petr Kobiernicki

  Práce: Řízení skladového hospodářství s regálovým zakládačem pro farmaceutický průmysl
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kolínek

  Práce: Realizace galvanického oddělení pro měřicí unifikované signály v průmyslu
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Jiří Kotzian

  Práce: Automatizované metrologické pracoviště pro kalibrování snímačů tlaku v lékařské elektronice
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Radomír Lukáš

  Práce: Zpracování obrazu z laserového scanovacího přístroje očního pozadí TOPSS
  Vedoucí: Ing. Jan Šíma
 • |Ing.| Aleš Popelka

  Práce: Automatizace laboratorní úlohy z oblasti elektrotechnických materiálů s využitím PC a měřicí karty
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Bohuslav Přibyl

  Práce: Metody zpracování EKG signálu
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Zdeněk Otta

  Práce: Návrh a zpracování algortimu a programu pro řízení klimatizace pomocí systému CARE/EXCEL/HONEYWELL
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Petr Quis

  Práce: Řízení a optimalizace rychlých pohybů trojrozměrného fyzikálního modelu
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Sewiola

  Práce: Návrh a zpracování algoritmu a programu pro řízení topení pomocí systému CARE/EXCEL/HONEYWELL. Ověření a dokumentace řešení.
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Martin Starzyk

  Práce: Řízení deamonizace čpavkových vod s využitím PLC Simatic
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Patrik Strnadel

  Práce: Aplikace senzorového signálového procesoru TSS 400 pro měření krevního tlaku
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Daniel Szotkowski

  Práce: Vývoj zařízení pro monitorování chodu a stavu procesů řídicího systému
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Roman Škorňák

  Práce: Postředky pro vizualizaci technologických procesů v grafických režimech 800×600, resp. 1024×768 v jazyce TopSpeed Modula-2
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Petr Škyvara

  Práce: Kombinace videozáznamu a dat počítačové elektroencefalografie
  Vedoucí: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Libor Uhliar

  Práce: Řešení přenosného dávkovacího čerpadla pro parenterální a enterální výživu
  Vedoucí: Ing. Václav Sládeček
 • |Ing.| Roman Vařeka

  Práce: Automatizace laboratorní úlohy z oblastí senzorů s využitím PC a měřicí karty
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Pavel Vojkovský

  Práce: Působení hluku na lidský organismus a objektivizace účinku na sluch
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Luděk Šlosarčík

  Práce: Převodník mV/unifikovaný signál pro měření teploty odporovými teploměry P 100, Ni 1000 a termočlánky typu J, K, S, B
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

1996

 • |Ing.| Martin Barteček

  Práce: Řízení klimatizační jednotky pomocí řídícího systému Honeywell
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| David Berger

  Práce: Realizace korekce měření Q plynných a kapalných médií v závislosti na t a P. Výstup 0-20mA a 4-2 mA
  Vedoucí:
 • |Ing.| Michal Brožek

  Práce: Zpracování měření teplot koksárenské baterie KB koksovny Nové Huti na PC
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Martin Fussek

  Práce: Měření rychlých signálů nízkých úrovní
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Marek Gajovský

  Práce: Automatizace měření v biochemické laboratoři
  Vedoucí: Ing. Daniel Kaminský, CSc.
 • |Ing.| Drahoslav Handlíř

  Práce: Zpracování chybových stavů v řídicích systémech
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Michal Harhaj

  Práce: Remote Control of Electronical Measuring Instruments via GPIB bus, RS-232 bus and VXI bus
  Vedoucí:
 • |Ing.| Petr Hrnčiřík

  Práce: Návrh řídicího systému pro vratné válcování na pásové válcovně P800 v NH a.s. Ostrava
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Miroslav Hrubý

  Práce: Řídicí systém vulkanizačního lisu pro výrobu dopravních pásů
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Jaroslav Chudoba

  Práce: Základní software pro filtraci a detekci QRS komplexu v EKG signálu
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Jaroslav Chýlek

  Práce: Systém pro testování a nastavení průmyslové karty AX5621
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Jalůvka

  Práce: Řízení konkrétní soustavy III.řádu s využitím simulačního programu na PC
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Michal Kahánek

  Práce: Řízení laboratorní úlohy z oblasti senzorů pomocí PC
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Dalibor Kaláb

  Práce: Mikropočítačová regulace zdvihu elektrod pánvové pece
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
 • |Ing.| Alena Karásková

  Práce: Regulace bytových otopných soustav s elektrickým elektrovodným kotlem
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Pavel Klhůfek

  Práce: Vypracování programového modulu pro informační systém monitorování energií včetně bilančního vyhodnocení a grafického zobrazení
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| David Koch

  Práce: Regulace tlaku předlohy koksárenské baterie
  Vedoucí:
 • |Ing.| Robert Kolek

  Práce: Řídicí systém pánvové pece
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Pavel Kořenek

  Práce: Výpočet harmonogramu řízení souběžně obsluhovaných koksárenských baterií KB1, KB2 na koksovně v Nové Huti
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Koziorek

  Práce: Řízení chodu větrné elektrárny PLC systémem
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Radomír Kozub

  Práce: Odolnost analogových vstupů systému Honeywell-Excel proti rušení
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Václav Król

  Práce: Simulátor kardiostimulátoru I
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Pavel Mach

  Práce: Inteligentní senzorový systém
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Martin Machala

  Práce: Galvanické oddělení pro signály v lékařské přístrojové technice
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Roman Macháček

  Práce: Demonstrační úloha s levitujícím předmětem
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Roman Mališ

  Práce: Návrh subsystému zpracování agregátů koksárenské baterie KB11 – Control Panel
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Pavel Martiník

  Práce: Regulace a ovládání v garážích ESF Brno systémem Honeywell
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Josef Martiňák

  Práce: Multisignálový tester II.generace pro ověřování monitorů základních vitálních funkcí
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Jana Nevřalová

  Práce: Zpracování dat a měření rychlých signálů nízkých úrovní
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Petr Palacký

  Práce: Realizace přístroje pro monitorování spánkové apnoe u dětí a jeho ověření v klinické praxi
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Daniel Palička

  Práce: Realizace jednotky hlasového výstupu pro lékařskou přístrojovou techniku
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Pavka

  Práce: Zobrazovací jednotka pomaloběžných dějů pro přístroje lékařské elektroniky
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Marek Penhaker

  Práce: Možnosti automatizovaného hodnocení prstové pletysmografie
  Vedoucí: Ing. Hana Soušková
 • |Ing.| Radim Piskoř

  Práce: Řízení svinovačky plechu s aplikací na zkušebním fyzikálním modelu svinovačky
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Radim Pracuch

  Práce: Elektromagnetická kompatibilita vybraných přístrojů lékařské elektroniky
  Vedoucí:
 • |Ing.| David Ryška

  Práce: Automatické řízení výměníkové stanice mikropočítačem
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Ivo Samek

  Práce: Paralelní modelování dynamických soustav v jazyku MODULA
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Marek Slíva

  Práce: Nové trendy v telekomunikačních vysokokapacitních přenosových systémech – synchronní digitální hierarchie, její princip, funkce, měření a testování v synchronních digitálních sítích
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Simona Šajtarová

  Práce: Teplotní kompenzace polovodičových tlakových čidel s mikroprocesorovou podporou
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| František Šaněk

  Práce: Řízení stanice pro úpravu čpavkové vody
  Vedoucí: Ing. František Sýkora
 • |Ing.| Jiří Štefek

  Práce: Automatické řízení odprašovací stanice
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Libor Štramberský

  Práce: Napojení PC na jednotku TCVR pro bezdrátový přenos dat
  Vedoucí: Ing. Bohumil Horák
 • |Ing.| Pavel Tannert

  Práce: Návrh řídicího systému pro regulaci teploty v budově školy
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jan Vaněk

  Práce: Stimulace mozkové činnosti v procesu relaxace, měření a terapie za pomocí technických prostředků
  Vedoucí: Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| René Vaněk

  Práce: Adaptivní číslicový regulátor teploty
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Jan Vaňuš

  Práce: Hodnocení spolehlivosti řízení strojů lidským hlasem pomocí zvukových karet a PC
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Vinklárek

  Práce: Sada testerů průmyslových karet
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Petr Zbořil

  Práce: Vývoj měřicí metody a senzoru pro snímání počtu údajů z elektroměru, plynoměru a vodoměru
  Vedoucí: doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
 • |Ing.| Martin Zgabaj

  Práce: Aplikace fuzzy nelineárního regresního modelu v systému řízení
  Vedoucí: doc. Dr. Ing. Miroslav Pokorný

1995

 • |Ing.| Pavel Dobeš

  Práce: Automatická korekce měření tepla
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Tomáš Frnka

  Práce: Aplikace 8-bitového systému na řízení klimatizačního zařízení
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Radek Garzina

  Práce: Automatizace měření v biochemické laboratoři
  Vedoucí: Ing. Daniel Kaminský, CSc.
 • |Ing.| Miroslav Holuša

  Práce: Simulátor servoventilátoru
  Vedoucí: Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kroček

  Práce: Návrh a ověření teoretického modelu jednoduché vláknově optické senzorové sítě
  Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Kula

  Práce: Měřicí převodník unifikovaných signálů
  Vedoucí:
 • |Ing.| Petr Noska

  Práce: Aplikace integrovaných teplotních senzorů
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Stanislav Opach

  Práce: Bioelektrický zesilovač s obvody izoelektrické linie a vyblokováním stimul. pulsů jako modul k PC
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Vladimír Petrovský

  Práce: Interaktivní software na PC pro hemodynamická měření
  Vedoucí: Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Pělucha

  Práce: Návrh a rozbor činnosti vláknově optického senzoru rychlostí proudících kapalin
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Miroslav Plachta

  Práce: Multisignálový tester I. generace monitorů základních vitálních funkcí
  Vedoucí: Ing. Jindřich Kaluža
 • |Ing.| Jiří Schreiber

  Práce: Řízení klimatizace volně programovatelným automatem SIMATIC S95U
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
 • |Ing.| Dalibor Slavík

  Práce: Návrh a realizace vláknově optického pyrometru
  Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Služy

  Práce: Návrh a realizace optického a vláknově optického měřiče koncentrace roztoků
  Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • |Ing.| Dominik Svěch

  Práce: Řídící algoritmus pro regulaci teploty na koksové baterii v NH Ostrava
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Petr Španihel

  Práce: Automatizované řízení plynové kotelny
  Vedoucí: Ing. Jana Losertová, CSc.
 • |Ing.| Luděk Trawinski

  Práce: Projekt komunikační sítě FERONA Ostrava,a.s.
  Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • |Ing.| Jiří Vašica

  Práce: Softwarové inženýrství, jazyk MODULA 2
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Jiří Vidlář

  Práce: Software pro měření krevního tlaku invazivní metodou v reálném čase pomocí hardwarového modulu PC
  Vedoucí: Ing. Jan Žídek, CSc.
 • |Ing.| Radek Veselý

  Práce: Rozbor vlastností jazyka MODULA 2 z hlediska vývoje programů pro řízení v reálném čase
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
 • |Ing.| Tomáš Zapletal

  Práce: Hardwarový modul k PC pro měření krevního tlaku invazivní metodou v reálném čase
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Dušan Přeček

  Práce: Měření páry
  Vedoucí: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

1994

 • |Ing.| Vlastimil Karlík

  Práce: Návrh a realizace systému pro řízení laboratorních měření s využitím PC
  Vedoucí: RNDr. Miroslav Dubec
 • |Ing.| Tomáš Marten

  Práce: Systém řízení lokálních zdrojů tepla pro bytové jednotky
  Vedoucí: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
 • |Ing.| Jan Pasečný

  Práce: Zařízení pro pasterizaci mateřského mléka
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Milan Peterek

  Práce: Systém pro testování průmyslových desek do PC, aplikovaný na desku AXIOM 5411
  Vedoucí: Ing. Jan Švígler, CSc.
 • |Ing.| Jan Prašivka

  Práce: Přenosný přístroj zkušebních signálů pro testování kardiomonitorů
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Robert Ramík

  Práce: Vytvořte program pro PC XT/AT, který realizuje přístroj s názvem MYELOCOUNT
  Vedoucí: Ing. Eduard Polák
 • |Ing.| Petr Světloň

  Práce: Aplikace PLC systémů Berneker & Rainer v řídicích systémech s využitím vizualizačního systému P-CIM
  Vedoucí:
 • |Ing.| Pavel Šípek

  Práce: Kryogenní osmometrie
  Vedoucí: Ing. Jiří Čichoň
 • |Ing.| Jiří Valášek

  Práce: Vývoj algoritmu a software návrhu měřícího systému pro měření pomalých dějů (měření teploty – teplota roztaveného kovu)
  Vedoucí:
 • |Ing.| Pavel Vojtek

  Práce: Monitorování dechu u dětí pomocí měření změn impedance hrudníku
  Vedoucí:
 • |Ing.| Pavlína Vondroušová

  Práce: Měření průtoku dilucí glukózy
  Vedoucí:
 • |Ing.| Miroslav Žáček

  Práce: Adaptivní segmentace signálu EEG
  Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.