31
SRP
2017

14. září 2017 seminář COMSOL Multiphysics na FEI v učebně EB313

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vás pozvat na seminář COMSOL Multiphysics, který je plánován na FEI dne 14. září 2017 v učebně EB313. Workshop bude organizován firmou Humusoft, s.r.o.
Budou se řešit vybrané případové studie, rovněž bude čas na konzultaci toho, co by nás zajímalo, jelikož seminář je otevřený. Školitel přístupný k diskusi libovolných témat.

Případné zájemce prosím o včasnou odpověď adresovanou na email stepan.ozana@vsb.cz, abychom měli představu o počtu účastníků.

S pozdravem
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.